Tác Giả thanh loan phong thượng

Nhất Kiếm Độc Tôn Dịch

Nhất Kiếm Độc Tôn Dịch

7.2/10
3343

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 150
Xé Mặt Trà Xanh

Xé Mặt Trà Xanh

8.2/10
1281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Ngã Hữu Nhất Kiếm Bản Dịch

Ngã Hữu Nhất Kiếm Bản Dịch

7.1/10
18000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Kiếm Vực Vô Địch Dịch

Kiếm Vực Vô Địch Dịch

7.5/10
45457

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 430
Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

7.6/10
7355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Mang Thai Con Của Boss

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Mang Thai Con Của Boss

7.2/10
10150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Loạn Nhịp

Loạn Nhịp

7.3/10
2467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

7.4/10
3699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 15
Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

7.8/10
9223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 63
Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn

7.4/10
7378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

7.5/10
105630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 93
Kiếm Tôn

Kiếm Tôn

7.5/10
392573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 343
Thần Vực

Thần Vực

7.5/10
3260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 8
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

7.5/10
1038151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 2005
Nhất Kiếm Độc Tôn Dịch
7.2/10
3343

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Xé Mặt Trà Xanh
8.2/10
1281

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngã Hữu Nhất Kiếm Bản Dịch
7.1/10
18000

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Kiếm Vực Vô Địch Dịch
7.5/10
45457

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Em Ấy Thật Lạnh Nhạt
7.6/10
7355

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Mang Thai Con Của Boss
7.2/10
10150

Thể loại: Đam Mỹ

Loạn Nhịp
7.3/10
2467

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn
7.4/10
3699

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh
7.8/10
9223

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Nhất Kiếm Độc Tôn
7.4/10
7378

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Âm Dương Nhãn
7.5/10
105630

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Kiếm Tôn
7.5/10
392573

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Thần Vực
7.5/10
3260

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Vô Địch Kiếm Vực
7.5/10
1038151

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn