Tác Giả Tụ Thanh Hiểu Bạch

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai

7.5/10
2509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
ngôn Tình Án Tử

ngôn Tình Án Tử

7.3/10
2404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 21
Nhật Mộ Hải Hàng

Nhật Mộ Hải Hàng

7.3/10
1183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Phương Tây

Chương 5
Hàm Ngọc FULL

Hàm Ngọc FULL

7.2/10
63260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 113
Vô Địch Xà Hoàng

Vô Địch Xà Hoàng

7.8/10
1506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Tây Du Trọng Sinh Chi Ma Tăng Đường Huyền Trang

Tây Du Trọng Sinh Chi Ma Tăng Đường Huyền Trang

7.8/10
2257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 37
Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

7.4/10
1241

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 3
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

7.3/10
27991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 187
Tinh Tế Siêu Sao Chi Lộ

Tinh Tế Siêu Sao Chi Lộ

8.1/10
9853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 107
Toàn Thế Giới Đều Ở Ta Dưới Chân Xuyên Nhanh

Toàn Thế Giới Đều Ở Ta Dưới Chân Xuyên Nhanh

7.5/10
11134

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 198
Như Ý Xuân

Như Ý Xuân

7/10
14616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 86
Ám Vệ Thủ Lĩnh C Vị Xuất Đạo Cổ Xuyên Kim

Ám Vệ Thủ Lĩnh C Vị Xuất Đạo Cổ Xuyên Kim

7.7/10
48421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 105
Mãn Cấp Trọng Khai Trò Chơi Sinh Tồn Sau Vô Hạn

Mãn Cấp Trọng Khai Trò Chơi Sinh Tồn Sau Vô Hạn

8.3/10
53068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo

7.8/10
5346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 28
Kẹo sữa vị muối

Kẹo sữa vị muối

8.5/10
13848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 72
Ân Nhân À Anh Chờ Em Lâu Rồi

Ân Nhân À Anh Chờ Em Lâu Rồi

7.6/10
4973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ FULL

Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ FULL

7.7/10
86982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Chương 73
Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô

Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô

7.2/10
5058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 10
Oan Trái

Oan Trái

8.5/10
90947

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

7.9/10
62835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Xuyên Không

Chương 190
Chỉ Hát Cho Em Nghe

Chỉ Hát Cho Em Nghe

7.5/10
9468

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

7.5/10
16101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

7.5/10
2375

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 7
Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

7.5/10
6288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Cô Vợ Bá Đạo

Cô Vợ Bá Đạo

7.5/10
10621

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Lão Công Thực Tập

Lão Công Thực Tập

7.5/10
16426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

7.5/10
13600

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 62
Hữu Tử Sự Cánh Thành

Hữu Tử Sự Cánh Thành

7.5/10
39865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 76
Ca Ca Sủng Nhi

Ca Ca Sủng Nhi

7.5/10
13812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

7.5/10
12158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Bỉ Ngạn Lâm Uyên

Bỉ Ngạn Lâm Uyên

7.5/10
13851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 50
Oan Trái - Cấm Luyến

Oan Trái - Cấm Luyến

8/10
58736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai
7.5/10
2509

Thể loại: Đam Mỹ

ngôn Tình Án Tử
7.3/10
2404

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhật Mộ Hải Hàng
7.3/10
1183

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Phương Tây

Hàm Ngọc FULL
7.2/10
63260

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vô Địch Xà Hoàng
7.8/10
1506

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tây Du Trọng Sinh Chi Ma Tăng Đường Huyền Trang
7.8/10
2257

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất
7.4/10
1241

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia
7.3/10
27991

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tinh Tế Siêu Sao Chi Lộ
8.1/10
9853

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Toàn Thế Giới Đều Ở Ta Dưới Chân Xuyên Nhanh
7.5/10
11134

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Như Ý Xuân
7/10
14616

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ám Vệ Thủ Lĩnh C Vị Xuất Đạo Cổ Xuyên Kim
7.7/10
48421

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Mãn Cấp Trọng Khai Trò Chơi Sinh Tồn Sau Vô Hạn
8.3/10
53068

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo
7.8/10
5346

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Kẹo sữa vị muối
8.5/10
13848

Thể loại: Truyện Khác

Ân Nhân À Anh Chờ Em Lâu Rồi
7.6/10
4973

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ FULL
7.7/10
86982

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô
7.2/10
5058

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây

Oan Trái
8.5/10
90947

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
7.9/10
62835

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Xuyên Không

Chỉ Hát Cho Em Nghe
7.5/10
9468

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
7.5/10
16101

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm
7.5/10
2375

Thể loại: Truyện Teen

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi
7.5/10
6288

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Vợ Bá Đạo
7.5/10
10621

Thể loại: Ngôn Tình

Lão Công Thực Tập
7.5/10
16426

Thể loại: Ngôn Tình

Vu Sư Chi Lữ
7.5/10
13600

Thể loại: Huyền huyễn

Hữu Tử Sự Cánh Thành
7.5/10
39865

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ca Ca Sủng Nhi
7.5/10
13812

Thể loại: Ngôn Tình

Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công
7.5/10
12158

Thể loại: Đam Mỹ

Bỉ Ngạn Lâm Uyên
7.5/10
13851

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Oan Trái - Cấm Luyến
8/10
58736

Thể loại: Ngôn Tình