Tác Giả Hải Vân

Món Quà Bồi Tội Bdsm

Món Quà Bồi Tội Bdsm

7.3/10
1199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 7
Nhặt Được Chàng Ngốc Làm Chồng

Nhặt Được Chàng Ngốc Làm Chồng

7.2/10
1757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng

Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng

7.9/10
2092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

7.6/10
4844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 121
Ngụy Vô Tiện Đoan Chính Quy Phạm - Hàm Quang Quân Bắt Cá Bẫy Chim FULL

Ngụy Vô Tiện Đoan Chính Quy Phạm - Hàm Quang Quân Bắt Cá Bẫy Chim FULL

7.4/10
2244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Vô Hạn Tế Đàn

Vô Hạn Tế Đàn

7.5/10
12936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 188
Tù Với Biển Sâu

Tù Với Biển Sâu

7.1/10
2106

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 7
Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

7.5/10
4338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

7.8/10
8712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Đức Dương Quận Chúa

Đức Dương Quận Chúa

7.9/10
93960

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 156
Khách Lạ Đêm Khuya

Khách Lạ Đêm Khuya

8.5/10
38074

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

7.5/10
16802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 55
Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

6.8/10
10171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 57
Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

7.5/10
12122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Hoàng Hậu Độc Nhất

Hoàng Hậu Độc Nhất

7.5/10
8993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

7.5/10
12876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Món Quà Bồi Tội Bdsm
7.3/10
1199

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nhặt Được Chàng Ngốc Làm Chồng
7.2/10
1757

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng
7.9/10
2092

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi
7.6/10
4844

Thể loại: Ngôn Tình

Ngụy Vô Tiện Đoan Chính Quy Phạm - Hàm Quang Quân Bắt Cá Bẫy Chim FULL
7.4/10
2244

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Vô Hạn Tế Đàn
7.5/10
12936

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Tù Với Biển Sâu
7.1/10
2106

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi
7.5/10
4338

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi
7.8/10
8712

Thể loại: Đam Mỹ

Đức Dương Quận Chúa
7.9/10
93960

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khách Lạ Đêm Khuya
8.5/10
38074

Thể loại: Truyện Teen

Thám Hoa Giới Giải Trí
7.5/10
16802

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm
6.8/10
10171

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế
7.5/10
12122

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Hậu Độc Nhất
7.5/10
8993

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tử Ảnh Đan Tâm
7.5/10
12876

Thể loại: Kiếm Hiệp