Tác Giả Bắc Khang Hắc Lạc

Xuyên Đến 70 Mỹ Nhân Làm Tinh Mang Theo Không Gian Nông Trại

Xuyên Đến 70 Mỹ Nhân Làm Tinh Mang Theo Không Gian Nông Trại

7.5/10
4047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Đến 70 Quân Tẩu Ngọt Ngào Là Vợ Cũ Nam Chính

Xuyên Đến 70 Quân Tẩu Ngọt Ngào Là Vợ Cũ Nam Chính

7.2/10
3482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 50
Dung Hoa Tựa Cẩn

Dung Hoa Tựa Cẩn

7.3/10
1195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố

Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố

7.6/10
2940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Xuyên Thư Tôi Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Phản Diện

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Phản Diện

7.7/10
1188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Ao Cá Của Kiều Kiều

Ao Cá Của Kiều Kiều

8.1/10
2404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 19
Em Thật Là Tốt H

Em Thật Là Tốt H

7/10
2459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

7/10
1560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 14
Mặc Tang

Mặc Tang

7.7/10
3889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 41
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
10641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Tẫn Hoan Nhan

Tẫn Hoan Nhan

7.1/10
6303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 216
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
20258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

7.7/10
61504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 199
Không Sơn Điểu Ngữ

Không Sơn Điểu Ngữ

7.1/10
1775

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ

Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ

7.8/10
1866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Hải Tặc Về Hưu Phía Trước Kiếm Lời 1 Vạn Ức Không Quá Phận A

Hải Tặc Về Hưu Phía Trước Kiếm Lời 1 Vạn Ức Không Quá Phận A

7.6/10
1596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác

Chương 5
Đem Vai Ác Ấu Tể Dưỡng Thành Vai Chính Xuyên Nhanh

Đem Vai Ác Ấu Tể Dưỡng Thành Vai Chính Xuyên Nhanh

7.6/10
20038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 310
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

7.5/10
32158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác

Chương 432
Ánh Nắng Của Anh FULL

Ánh Nắng Của Anh FULL

7.5/10
2042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

7.7/10
2707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

7.6/10
3587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 26
Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

7.5/10
3517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Kết Hôn Bảy Năm Vợ Muốn Ly Hôn Với Tôi

Kết Hôn Bảy Năm Vợ Muốn Ly Hôn Với Tôi

7.3/10
2944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Chỉ Có Thể Là Anh Ấy

Chỉ Có Thể Là Anh Ấy

7.9/10
2235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Kỳ Hạn Ba Tháng FULL

Kỳ Hạn Ba Tháng FULL

7.5/10
10022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 14
Yêu Hồ Trở Về

Yêu Hồ Trở Về

7.7/10
5516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Thám Hiểm

Chương 45
Phòng Đăng Ký Kết Hôn Phi Nhân Loại

Phòng Đăng Ký Kết Hôn Phi Nhân Loại

7.4/10
2043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Nhìn Trộm

Nhìn Trộm

7.5/10
4289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Nohyuck Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh

Nohyuck Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh

7.1/10
2516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 13
Phản Phái Đích Chức Trách

Phản Phái Đích Chức Trách

7.1/10
2899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 12
Túy Điếu Kim Quy FULL

Túy Điếu Kim Quy FULL

7.3/10
4487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Quyển 1 Edit Mau Xuyên Kí Chủ Nàng Lại Mềm Lại Ngọt

Quyển 1 Edit Mau Xuyên Kí Chủ Nàng Lại Mềm Lại Ngọt

7.4/10
13681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 78
Trảm Nguyệt

Trảm Nguyệt

5.5/10
83541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1339
Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

8.8/10
123786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 111
Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

8.5/10
21661

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Đồ Lạnh Lùng, Tôi Thích Cậu

Đồ Lạnh Lùng, Tôi Thích Cậu

8.5/10
6464

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 54
Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Chàng

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Chàng

8.5/10
27985

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

8.5/10
5287

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 19
Thần Phục Tiểu Mỹ My

Thần Phục Tiểu Mỹ My

8.5/10
3580

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tân hôn phòng

Tân hôn phòng

8.5/10
5443

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Thời gian trôi mãi

Thời gian trôi mãi

8.5/10
14331

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

8.5/10
13662

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi

Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi

7.5/10
5134

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thập Toàn Thực Mỹ

Thập Toàn Thực Mỹ

7.5/10
13144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
419 Trước 520 Sau

419 Trước 520 Sau

7.5/10
2352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 1
Hoa Đầu Xuân Ấm

Hoa Đầu Xuân Ấm

7.5/10
13078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 32
[Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

[Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

7.5/10
6177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 28
Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian

Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian

7.5/10
3446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Soái Ca Nhút Nhát (My Little Boyfriend)

Soái Ca Nhút Nhát (My Little Boyfriend)

7.5/10
2925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

7.5/10
782723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 431
Tình Triền Khốc Mỹ Mi

Tình Triền Khốc Mỹ Mi

7.5/10
4367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thần Phục Tiểu Mỹ Mi

Thần Phục Tiểu Mỹ Mi

7.5/10
4241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

7.5/10
20794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

7.5/10
19233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

7.5/10
19362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

7.5/10
21385

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

7.5/10
3992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa

Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa

7.5/10
22271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

7.5/10
52824

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 143
Cùng Thú Triền Miên

Cùng Thú Triền Miên

8.3/10
210272

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 59
Xuyên Đến 70 Mỹ Nhân Làm Tinh Mang Theo Không Gian Nông Trại
7.5/10
4047

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Đến 70 Quân Tẩu Ngọt Ngào Là Vợ Cũ Nam Chính
7.2/10
3482

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Dung Hoa Tựa Cẩn
7.3/10
1195

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố
7.6/10
2940

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Phản Diện
7.7/10
1188

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ao Cá Của Kiều Kiều
8.1/10
2404

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Thật Là Tốt H
7/10
2459

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký
7/10
1560

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ

Mặc Tang
7.7/10
3889

Thể loại: Kiếm Hiệp

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
10641

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tẫn Hoan Nhan
7.1/10
6303

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
20258

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại
7.7/10
61504

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Không Sơn Điểu Ngữ
7.1/10
1775

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ
7.8/10
1866

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hải Tặc Về Hưu Phía Trước Kiếm Lời 1 Vạn Ức Không Quá Phận A
7.6/10
1596

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác

Đem Vai Ác Ấu Tể Dưỡng Thành Vai Chính Xuyên Nhanh
7.6/10
20038

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
7.5/10
32158

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác

Ánh Nắng Của Anh FULL
7.5/10
2042

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công
7.7/10
2707

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp
7.6/10
3587

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật
7.5/10
3517

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Kết Hôn Bảy Năm Vợ Muốn Ly Hôn Với Tôi
7.3/10
2944

Thể loại: Đam Mỹ

Chỉ Có Thể Là Anh Ấy
7.9/10
2235

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Kỳ Hạn Ba Tháng FULL
7.5/10
10022

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Yêu Hồ Trở Về
7.7/10
5516

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Thám Hiểm

Phòng Đăng Ký Kết Hôn Phi Nhân Loại
7.4/10
2043

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhìn Trộm
7.5/10
4289

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nohyuck Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh
7.1/10
2516

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phản Phái Đích Chức Trách
7.1/10
2899

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Túy Điếu Kim Quy FULL
7.3/10
4487

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Quyển 1 Edit Mau Xuyên Kí Chủ Nàng Lại Mềm Lại Ngọt
7.4/10
13681

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trảm Nguyệt
5.5/10
83541

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra
8.8/10
123786

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác
8.5/10
21661

Thể loại: Ngôn Tình

Đồ Lạnh Lùng, Tôi Thích Cậu
8.5/10
6464

Thể loại: Truyện Teen

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Chàng
8.5/10
27985

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Tinh Cà Rốt
8.5/10
5287

Thể loại: Truyện Teen

Thần Phục Tiểu Mỹ My
8.5/10
3580

Thể loại: Ngôn Tình

Tân hôn phòng
8.5/10
5443

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian trôi mãi
8.5/10
14331

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
8.5/10
13662

Thể loại: Ngôn Tình

Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi
7.5/10
5134

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Toàn Thực Mỹ
7.5/10
13144

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

419 Trước 520 Sau
7.5/10
2352

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hoa Đầu Xuân Ấm
7.5/10
13078

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

[Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh
7.5/10
6177

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian
7.5/10
3446

Thể loại: Ngôn Tình

Soái Ca Nhút Nhát (My Little Boyfriend)
7.5/10
2925

Thể loại: Truyện Teen

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
7.5/10
782723

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tình Triền Khốc Mỹ Mi
7.5/10
4367

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Phục Tiểu Mỹ Mi
7.5/10
4241

Thể loại: Ngôn Tình

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh
7.5/10
20794

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ
7.5/10
19233

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
7.5/10
19362

Thể loại: Ngôn Tình

Gia Cố Tình Yêu
7.5/10
21385

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nàng Hotboy
7.5/10
3992

Thể loại: Truyện Teen

Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa
7.5/10
22271

Thể loại: Ngôn Tình

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm
7.5/10
52824

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Thú Triền Miên
8.3/10
210272

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Xuyên Không