Tác Giả Giảo Xuân Bính

Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10
9695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Ngỡ

Ngỡ

7.7/10
15072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Chương 91
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10
62692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10
22329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10
11631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 3
Ảo Mộng

Ảo Mộng

7.7/10
4853

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel, Truyện Khác

Chương 33
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10
106828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 101
Hãy ở lại bên anh

Hãy ở lại bên anh

8.5/10
89450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 66
Tôi đã chờ em rất lâu rồi

Tôi đã chờ em rất lâu rồi

8.5/10
1491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 0
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10
54791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10
30242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 65
Chân Thành

Chân Thành

7.3/10
14587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 16
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10
511246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 66
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10
135679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 71
Ánh Dương Ấm Áp

Ánh Dương Ấm Áp

7.5/10
294247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị

Chương 86
Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

7.5/10
5452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Cặp Đôi Nồng Cháy
7.9/10
9695

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ
7.7/10
15072

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL
7.1/10
62692

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa
8.5/10
22329

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng
8.5/10
11631

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Ảo Mộng
7.7/10
4853

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel, Truyện Khác

Bách niên hảo hợp
8.5/10
106828

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Hãy ở lại bên anh
8.5/10
89450

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Tôi đã chờ em rất lâu rồi
8.5/10
1491

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Tiểu tiên sinh
8.5/10
54791

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Hãn phu
8.5/10
30242

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chân Thành
7.3/10
14587

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Vợ ngọt
8.5/10
511246

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
7.5/10
135679

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Ánh Dương Ấm Áp
7.5/10
294247

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh
7.5/10
5452

Thể loại: Ngôn Tình