Tác Giả Giảo Xuân Bính

Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.9/10
7239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10
30239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10
5231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 74
Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL

Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL

7.5/10
24320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10
19400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10
34491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.7/10
25191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10
107083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10
28712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10
12570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 3
Ảo Mộng

Ảo Mộng

7.7/10
6635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Chương 33
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10
134720

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Hãy ở lại bên anh

Hãy ở lại bên anh

8.5/10
103172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 66
Tôi đã chờ em rất lâu rồi

Tôi đã chờ em rất lâu rồi

8.5/10
1803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 1
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10
85481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10
39560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 65
Chân Thành

Chân Thành

7.3/10
15933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10
546671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10
192128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương Ấm Áp

Ánh Dương Ấm Áp

7.5/10
419950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

7.5/10
5977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Trì FULL
7.9/10
7239

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL
7.2/10
30239

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Đi
7.3/10
5231

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL
7.5/10
24320

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL
7.3/10
19400

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy
7.9/10
34491

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ
7.7/10
25191

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL
7.1/10
107083

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa
8.5/10
28712

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng
8.5/10
12570

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ảo Mộng
7.7/10
6635

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Bách niên hảo hợp
8.5/10
134720

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hãy ở lại bên anh
8.5/10
103172

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi đã chờ em rất lâu rồi
8.5/10
1803

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu tiên sinh
8.5/10
85481

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãn phu
8.5/10
39560

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chân Thành
7.3/10
15933

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ ngọt
8.5/10
546671

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
7.5/10
192128

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương Ấm Áp
7.5/10
419950

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh
7.5/10
5977

Thể loại: Ngôn Tình