Tác Giả Tiếu Giai Nhân

[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
1186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 28
Âm Thanh Của Yêu Thầm

Âm Thanh Của Yêu Thầm

7.8/10
1071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Bạch Hoa Thiếu Niên

Bạch Hoa Thiếu Niên

7.1/10
1142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

7.2/10
4948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 144
Vụng Trộm Với Anh Rể

Vụng Trộm Với Anh Rể

7/10
8837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 330
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
1085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Bảy năm hôn nhân

Bảy năm hôn nhân

8.5/10
1350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 34
Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

7.6/10
7658

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 207
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10
1731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 36
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
23934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

7.7/10
4273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 61
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10
31240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 458
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
7586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.9/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 13
Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

7.2/10
7698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

7.1/10
1655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 21
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10
13933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 349
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10
2721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Trong Mắt Có Kịch FULL

Trong Mắt Có Kịch FULL

7.3/10
57090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 200
Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

7.3/10
13742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 248
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10
10200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.9/10
14382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.2/10
3713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10
10498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Có Muốn Xem Chút Không

Có Muốn Xem Chút Không

7.5/10
1451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

7/10
7102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 315
Tà Giáo Tránh Ra FULL

Tà Giáo Tránh Ra FULL

7.8/10
4014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 43
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10
73235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 623
Cực Phẩm Ở Rể

Cực Phẩm Ở Rể

7.7/10
69331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 692
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

7.9/10
3006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 15
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10
16649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Yêu Tháp 19 Tầng

Yêu Tháp 19 Tầng

7.3/10
2020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
12130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 30
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10
5265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.2/10
4582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Nam Nam Chi Gian FULL

Nam Nam Chi Gian FULL

7.3/10
5591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

7.2/10
6637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

7/10
8532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 46
Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

7.3/10
10690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 77
Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

7.4/10
2407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 7
Phượng Nguyệt Vô Biên

Phượng Nguyệt Vô Biên

7.4/10
18458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 167
Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

7.2/10
6273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 60
Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

7.6/10
6026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 69
Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

7.8/10
6029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 66
Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

7.4/10
37398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Đào Hoa Yêu Nhiêu

Đào Hoa Yêu Nhiêu

7.5/10
8054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

7.3/10
7248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Tầm Ngắm Tình Ái

Tầm Ngắm Tình Ái

7.5/10
3020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10
64942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
3471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Năm Tháng Như Ca

Năm Tháng Như Ca

7.1/10
1977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 9
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.5/10
6613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 28
Thao Nát Những Bá Tổng Đó

Thao Nát Những Bá Tổng Đó

7.3/10
46973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 68
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10
54896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

8.5/10
131274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Chiến Thần Điện Hạ

Chiến Thần Điện Hạ

7.4/10
7671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

7.5/10
19101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
48670

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Không Buông Bỏ Được FULL

Không Buông Bỏ Được FULL

7.5/10
7059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10
149767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Tốt Nhất Con Rể

Tốt Nhất Con Rể

7.6/10
213151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 2263
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10
148514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
84288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10
32346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Dị Năng Giáo Tại Tu Chân Giới

Dị Năng Giáo Tại Tu Chân Giới

10.3/10
1831

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 10
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10
12779

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10
179859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

8.5/10
190525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 190
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10
19624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10
118215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Lương Nhân

Lương Nhân

7.5/10
49936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

8.5/10
76391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 363
Cực Phẩm Tiểu Nhị

Cực Phẩm Tiểu Nhị

8.5/10
36020

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
158670

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
166827

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

8.5/10
61439

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 73
Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

8.5/10
20210

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 59
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
9770

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

8.5/10
51483

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 145
Mạc Vũ Thanh Thông

Mạc Vũ Thanh Thông

8.5/10
13968

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4619

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
58986

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

8.5/10
38134

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
16953

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

8.5/10
13741

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Trường Hận Động Đình Hồ

Trường Hận Động Đình Hồ

8.5/10
15039

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
13276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

7.5/10
106480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 159
Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

7.5/10
12996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 35
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10
114435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10
3081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình Đầu

Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình Đầu

7.5/10
9034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Kiều Kiều Vô Song

Kiều Kiều Vô Song

7.5/10
55056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 148
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

7.5/10
32773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10
5115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Hải Miên Bảo Bảo

Hải Miên Bảo Bảo

7.5/10
14702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Bọt Biển Bảo Bảo

Bọt Biển Bảo Bảo

8.3/10
22642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
62417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 96
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

7.5/10
59156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 136
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10
17645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
1186

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Âm Thanh Của Yêu Thầm
7.8/10
1071

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bạch Hoa Thiếu Niên
7.1/10
1142

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng
7.2/10
4948

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vụng Trộm Với Anh Rể
7/10
8837

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
1085

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bảy năm hôn nhân
8.5/10
1350

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL
7.6/10
7658

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.2/10
1731

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
23934

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL
7.7/10
4273

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền huyễn

Mệnh Quý Phụ
7.5/10
31240

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
7586

Thể loại: Truyện Khác

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.9/10
1672

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL
7.2/10
7698

Thể loại: Đam Mỹ

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau
7.1/10
1655

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Kim Thoa
7.1/10
13933

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.2/10
2721

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trong Mắt Có Kịch FULL
7.3/10
57090

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh
7.3/10
13742

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Đạo Trưởng Cùng Miêu
7.6/10
10200

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.9/10
14382

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.2/10
3713

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thiều Quang Diễm
7.7/10
10498

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Có Muốn Xem Chút Không
7.5/10
1451

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
7/10
7102

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tà Giáo Tránh Ra FULL
7.8/10
4014

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.9/10
73235

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cực Phẩm Ở Rể
7.7/10
69331

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
7.9/10
3006

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.3/10
16649

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Tháp 19 Tầng
7.3/10
2020

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
12130

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Kết Tử Quả Cam FULL
7.1/10
5265

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.2/10
4582

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Nam Chi Gian FULL
7.3/10
5591

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta
7.2/10
6637

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ngộ Trường Sinh
7/10
8532

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau
7.3/10
10690

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh
7.4/10
2407

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phượng Nguyệt Vô Biên
7.4/10
18458

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên
7.2/10
6273

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt
7.6/10
6026

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi
7.8/10
6029

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao
7.4/10
37398

Thể loại: Ngôn Tình

Đào Hoa Yêu Nhiêu
7.5/10
8054

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL
7.3/10
7248

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tầm Ngắm Tình Ái
7.5/10
3020

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Ân FULL
7.1/10
64942

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
3471

Thể loại: Truyện Khác

Năm Tháng Như Ca
7.1/10
1977

Thể loại: Bách Hợp

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.5/10
6613

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thao Nát Những Bá Tổng Đó
7.3/10
46973

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7/10
54896

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chi kiều thê
8.5/10
131274

Thể loại: Truyện Khác

Chiến Thần Điện Hạ
7.4/10
7671

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !
7.5/10
19101

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
48670

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Buông Bỏ Được FULL
7.5/10
7059

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoàng Cưới FULL
7.3/10
149767

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tốt Nhất Con Rể
7.6/10
213151

Thể loại: Đô Thị

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi
10.3/10
148514

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
84288

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê
8.1/10
32346

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dị Năng Giáo Tại Tu Chân Giới
10.3/10
1831

Thể loại:

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ
10.3/10
12779

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời
8.6/10
179859

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
8.5/10
190525

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm
8.8/10
19624

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.3/10
118215

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lương Nhân
7.5/10
49936

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Việt Đế Vương
8.5/10
76391

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cực Phẩm Tiểu Nhị
8.5/10
36020

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
158670

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
166827

Thể loại: Ngôn Tình

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng
8.5/10
61439

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến
8.5/10
20210

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
9770

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi
8.5/10
51483

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạc Vũ Thanh Thông
8.5/10
13968

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tặc Giường
8.5/10
4619

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
58986

Thể loại: Ngôn Tình

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn
8.5/10
38134

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
16953

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
8.5/10
13741

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Hận Động Đình Hồ
8.5/10
15039

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
13276

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
7.5/10
106480

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
7.5/10
12996

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Quốc Sắc Sinh Hương
9/10
114435

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền
7.5/10
3081

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình Đầu
7.5/10
9034

Thể loại: Đam Mỹ

Kiều Kiều Vô Song
7.5/10
55056

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Vân Tấn Y Hương
7.5/10
32773

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng
7.5/10
5115

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hải Miên Bảo Bảo
7.5/10
14702

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Bọt Biển Bảo Bảo
8.3/10
22642

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
62417

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
7.5/10
59156

Thể loại: Đam Mỹ

Cẩm Y Hương Khuê
7.5/10
17645

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng