Tác Giả Già Phê Nhân

Ma Quỷ Mê Hồn

Ma Quỷ Mê Hồn

7.1/10
1084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 14
Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

7.3/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 5
Gả Cho Quốc Cữu

Gả Cho Quốc Cữu

7.3/10
2454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Chương 5
Tháng Năm Bình An

Tháng Năm Bình An

7.6/10
1134

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

7.3/10
1201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Nhìn Trộm Ntr

Nhìn Trộm Ntr

7.3/10
1604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

7.8/10
23433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 130
Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

8.4/10
15942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Nữ Thần Y

Nữ Thần Y

7.6/10
2209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Tinh Dạ Luân Hồi

Tinh Dạ Luân Hồi

7.7/10
1204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Tái Hợp

Tái Hợp

8.2/10
1416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.2/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
14580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 100
Âm Thanh Của Yêu Thầm

Âm Thanh Của Yêu Thầm

7.8/10
1356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Bạch Hoa Thiếu Niên

Bạch Hoa Thiếu Niên

7.1/10
1444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

7.2/10
15453

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Vụng Trộm Với Anh Rể

Vụng Trộm Với Anh Rể

7/10
48808

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
1371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Bảy năm hôn nhân

Bảy năm hôn nhân

8.5/10
3159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 43
Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

7.6/10
12915

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 40
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10
13288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
39345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

7.7/10
5854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 50
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10
41940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
12483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.9/10
2541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 13
Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

7.2/10
10243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

7.1/10
2330

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 21
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10
19034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10
9198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Trong Mắt Có Kịch FULL

Trong Mắt Có Kịch FULL

7.3/10
65126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 200
Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

7.3/10
23148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10
13865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.9/10
67765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.2/10
4852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10
14403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Có Muốn Xem Chút Không

Có Muốn Xem Chút Không

7.5/10
1633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

7/10
10940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 210
Tà Giáo Tránh Ra FULL

Tà Giáo Tránh Ra FULL

7.8/10
5299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 43
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10
102828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 431
Cực Phẩm Ở Rể

Cực Phẩm Ở Rể

7.7/10
87971

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 692
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

7.9/10
4023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 15
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10
19617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Yêu Tháp 19 Tầng

Yêu Tháp 19 Tầng

7.3/10
2687

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
13855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 30
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10
5721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.2/10
5255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Nam Nam Chi Gian FULL

Nam Nam Chi Gian FULL

7.3/10
7044

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

7.2/10
8189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

7/10
10471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 46
Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

7.3/10
12034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 77
Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

7.4/10
2579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 7
Phượng Nguyệt Vô Biên

Phượng Nguyệt Vô Biên

7.4/10
22886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 167
Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

7.2/10
7488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 60
Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

7.6/10
7482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 69
Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

7.8/10
7087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 66
Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

7.4/10
48255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Đào Hoa Yêu Nhiêu

Đào Hoa Yêu Nhiêu

7.5/10
9254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

7.3/10
7930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Tầm Ngắm Tình Ái

Tầm Ngắm Tình Ái

7.5/10
3834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10
69332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
4045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Năm Tháng Như Ca

Năm Tháng Như Ca

7.1/10
2167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 9
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.5/10
7847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 28
Thao Nát Những Bá Tổng Đó

Thao Nát Những Bá Tổng Đó

7.3/10
50531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 68
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10
58586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

8.5/10
148212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Chiến Thần Điện Hạ

Chiến Thần Điện Hạ

7.4/10
8459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

7.5/10
20698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
50103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Không Buông Bỏ Được FULL

Không Buông Bỏ Được FULL

7.5/10
7570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10
155232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Tốt Nhất Con Rể

Tốt Nhất Con Rể

7.6/10
222783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 2263
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10
156080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
100464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10
48847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 179
Dị Năng Giáo Tại Tu Chân Giới

Dị Năng Giáo Tại Tu Chân Giới

10.3/10
2018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 10
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10
16745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10
188105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

8.5/10
200800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 190
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10
20598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10
123510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Lương Nhân

Lương Nhân

7.5/10
51928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

8.5/10
80519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 363
Cực Phẩm Tiểu Nhị

Cực Phẩm Tiểu Nhị

8.5/10
38262

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
164498

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
174859

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

8.5/10
63174

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 73
Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

8.5/10
22339

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 59
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
10408

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

8.5/10
55760

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 145
Mạc Vũ Thanh Thông

Mạc Vũ Thanh Thông

8.5/10
15746

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4837

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
64328

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

8.5/10
40171

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
19520

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

8.5/10
14785

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Trường Hận Động Đình Hồ

Trường Hận Động Đình Hồ

8.5/10
15916

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
14025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

7.5/10
112370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 159
Ma Quỷ Mê Hồn
7.1/10
1084

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh
7.3/10
1229

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Gả Cho Quốc Cữu
7.3/10
2454

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Tháng Năm Bình An
7.6/10
1134

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng
7.3/10
1201

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nhìn Trộm Ntr
7.3/10
1604

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL
7.8/10
23433

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
8.4/10
15942

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Thần Y
7.6/10
2209

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tinh Dạ Luân Hồi
7.7/10
1204

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tái Hợp
8.2/10
1416

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Và Mèo
7.2/10
1672

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
14580

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Âm Thanh Của Yêu Thầm
7.8/10
1356

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bạch Hoa Thiếu Niên
7.1/10
1444

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng
7.2/10
15453

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vụng Trộm Với Anh Rể
7/10
48808

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
1371

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bảy năm hôn nhân
8.5/10
3159

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL
7.6/10
12915

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.2/10
13288

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
39345

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL
7.7/10
5854

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền huyễn

Mệnh Quý Phụ
7.5/10
41940

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
12483

Thể loại: Truyện Khác

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.9/10
2541

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL
7.2/10
10243

Thể loại: Đam Mỹ

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau
7.1/10
2330

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Kim Thoa
7.1/10
19034

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.2/10
9198

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trong Mắt Có Kịch FULL
7.3/10
65126

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh
7.3/10
23148

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Đạo Trưởng Cùng Miêu
7.6/10
13865

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.9/10
67765

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.2/10
4852

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thiều Quang Diễm
7.7/10
14403

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Có Muốn Xem Chút Không
7.5/10
1633

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
7/10
10940

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tà Giáo Tránh Ra FULL
7.8/10
5299

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.9/10
102828

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cực Phẩm Ở Rể
7.7/10
87971

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
7.9/10
4023

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.3/10
19617

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Tháp 19 Tầng
7.3/10
2687

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
13855

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Kết Tử Quả Cam FULL
7.1/10
5721

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.2/10
5255

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Nam Chi Gian FULL
7.3/10
7044

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta
7.2/10
8189

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ngộ Trường Sinh
7/10
10471

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau
7.3/10
12034

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh
7.4/10
2579

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phượng Nguyệt Vô Biên
7.4/10
22886

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên
7.2/10
7488

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt
7.6/10
7482

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi
7.8/10
7087

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao
7.4/10
48255

Thể loại: Ngôn Tình

Đào Hoa Yêu Nhiêu
7.5/10
9254

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL
7.3/10
7930

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tầm Ngắm Tình Ái
7.5/10
3834

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Ân FULL
7.1/10
69332

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
4045

Thể loại: Truyện Khác

Năm Tháng Như Ca
7.1/10
2167

Thể loại: Bách Hợp

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.5/10
7847

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thao Nát Những Bá Tổng Đó
7.3/10
50531

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7/10
58586

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chi kiều thê
8.5/10
148212

Thể loại: Truyện Khác

Chiến Thần Điện Hạ
7.4/10
8459

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !
7.5/10
20698

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
50103

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Buông Bỏ Được FULL
7.5/10
7570

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoàng Cưới FULL
7.3/10
155232

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tốt Nhất Con Rể
7.6/10
222783

Thể loại: Đô Thị

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi
10.3/10
156080

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
100464

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê
8.1/10
48847

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dị Năng Giáo Tại Tu Chân Giới
10.3/10
2018

Thể loại:

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ
10.3/10
16745

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời
8.6/10
188105

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
8.5/10
200800

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm
8.8/10
20598

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.3/10
123510

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lương Nhân
7.5/10
51928

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Việt Đế Vương
8.5/10
80519

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cực Phẩm Tiểu Nhị
8.5/10
38262

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
164498

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
174859

Thể loại: Ngôn Tình

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng
8.5/10
63174

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến
8.5/10
22339

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
10408

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi
8.5/10
55760

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạc Vũ Thanh Thông
8.5/10
15746

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tặc Giường
8.5/10
4837

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
64328

Thể loại: Ngôn Tình

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn
8.5/10
40171

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
19520

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
8.5/10
14785

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Hận Động Đình Hồ
8.5/10
15916

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
14025

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
7.5/10
112370

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng