Tác Giả Lâm Gia Thành

Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

7/10
10471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 46
Phượng Nguyệt Vô Biên

Phượng Nguyệt Vô Biên

7.4/10
22886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 167
Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

7.2/10
7488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 60
Cực Phẩm Tiểu Nhị

Cực Phẩm Tiểu Nhị

8.5/10
38262

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

8.5/10
63174

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 73
Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

8.5/10
40171

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Kiều Kiều Vô Song

Kiều Kiều Vô Song

7.5/10
61822

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 160
Ngọc Thị Xuân Thu

Ngọc Thị Xuân Thu

7.5/10
10688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 27
Khanh Vốn Phong Lưu

Khanh Vốn Phong Lưu

7.5/10
43513

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 130
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

7.5/10
214115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 250
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

7.5/10
330903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 246
Vô Diệm Xinh Đẹp

Vô Diệm Xinh Đẹp

7.5/10
102692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 230