Tác Giả Erly

Xăm Vào Tim Khắc Vào Tâm

Xăm Vào Tim Khắc Vào Tâm

7.1/10
3036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Sủng

Chương 58
Yêu Thầm Vợ Cũ

Yêu Thầm Vợ Cũ

7.5/10
4809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 58
Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

8.5/10
2579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình

Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình

7.4/10
3171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 72
Yêu Thầm Vợ Cũ

Yêu Thầm Vợ Cũ

8.5/10
79240

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 58
Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi

Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi

7.3/10
5007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình

Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình

7.9/10
5918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 72
Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

7.2/10
4583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Yêu Thầm Vợ Cũ

Yêu Thầm Vợ Cũ

7.6/10
8960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 58
Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

7.7/10
3216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 125
Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

7.3/10
30284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 125
Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

7.3/10
26051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 125
Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường đẽo Em

Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường đẽo Em

7.5/10
17179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Sủng

Chương 90
Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim

Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim

7.2/10
2975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Bạn Trai Cuồng Bạo FULL

Bạn Trai Cuồng Bạo FULL

7.3/10
6563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Nghiện Lang Quân Sói!

Nghiện Lang Quân Sói!

7.9/10
13887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 68
Tình Trong Tình Ngọt Ngào Chiếm Hữu FULL

Tình Trong Tình Ngọt Ngào Chiếm Hữu FULL

7.4/10
20948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội FULL

Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội FULL

7/10
20658

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Bạch đào hoa

Bạch đào hoa

8.5/10
1223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường Đẽo Em

Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường Đẽo Em

7.3/10
14727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 90
Trở Mặt Chú Già Đợi Em Lớn Nhé FULL

Trở Mặt Chú Già Đợi Em Lớn Nhé FULL

7.8/10
65418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim

Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim

7.6/10
8318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Đầu Gấu Của Lòng Em FULL

Đầu Gấu Của Lòng Em FULL

7.1/10
20667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

7.1/10
102930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Em Là Ánh Nắng Đời Anh FULL

Em Là Ánh Nắng Đời Anh FULL

7.3/10
42620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Yêu Thầm Vợ Cũ FULL

Yêu Thầm Vợ Cũ FULL

7.3/10
113980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình FULL

Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình FULL

7/10
161607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Nghỉ Yêu Kết Hôn Thôi! FULL

Nghỉ Yêu Kết Hôn Thôi! FULL

7.5/10
62037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 105
Sói Cạnh Nhà FULL

Sói Cạnh Nhà FULL

7.1/10
48127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi FULL

Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi FULL

7.8/10
129536

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Trở Mặt

Trở Mặt

7.3/10
20278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

7.3/10
35075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 111
Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng

Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng

7.7/10
20080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Xăm Vào Tim Khắc Vào Tâm
7.1/10
3036

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Sủng

Yêu Thầm Vợ Cũ
7.5/10
4809

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động
8.5/10
2579

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình
7.4/10
3171

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Thầm Vợ Cũ
8.5/10
79240

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi
7.3/10
5007

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình
7.9/10
5918

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động
7.2/10
4583

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thầm Vợ Cũ
7.6/10
8960

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
7.7/10
3216

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
7.3/10
30284

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
7.3/10
26051

Thể loại: Ngôn Tình

Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường đẽo Em
7.5/10
17179

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Sủng

Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim
7.2/10
2975

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai Cuồng Bạo FULL
7.3/10
6563

Thể loại: Ngôn Tình

Nghiện Lang Quân Sói!
7.9/10
13887

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tình Trong Tình Ngọt Ngào Chiếm Hữu FULL
7.4/10
20948

Thể loại: Ngôn Tình

Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội FULL
7/10
20658

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạch đào hoa
8.5/10
1223

Thể loại: Truyện Khác

Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường Đẽo Em
7.3/10
14727

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Trở Mặt Chú Già Đợi Em Lớn Nhé FULL
7.8/10
65418

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim
7.6/10
8318

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gấu Của Lòng Em FULL
7.1/10
20667

Thể loại: Ngôn Tình

Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động
7.1/10
102930

Thể loại: Ngôn Tình

Em Là Ánh Nắng Đời Anh FULL
7.3/10
42620

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Thầm Vợ Cũ FULL
7.3/10
113980

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình FULL
7/10
161607

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghỉ Yêu Kết Hôn Thôi! FULL
7.5/10
62037

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sói Cạnh Nhà FULL
7.1/10
48127

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi FULL
7.8/10
129536

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở Mặt
7.3/10
20278

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!
7.3/10
35075

Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Không

Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng
7.7/10
20080

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng