Tác Giả Đường Nguyệt Y

Trùng Sinh Vả Mặt Được Chồng Dung Túng

Trùng Sinh Vả Mặt Được Chồng Dung Túng

7/10
23890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Lão Đại Thâm Tình Độc Sủng Kiều Thê FULL

Lão Đại Thâm Tình Độc Sủng Kiều Thê FULL

7.9/10
12083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 42
Tình Anh Duyên Em

Tình Anh Duyên Em

7.3/10
19674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 57
Mắc Xích Hôn Nhân Vì Anh Là Chân Ái

Mắc Xích Hôn Nhân Vì Anh Là Chân Ái

7.6/10
20595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 53
Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!

Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!

7.2/10
6355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!

Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!

7.9/10
2311

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Giọt Lệ Tình

Giọt Lệ Tình

7.5/10
6754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

7.9/10
2754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Yêu Trong Thù Hận H

Yêu Trong Thù Hận H

7.3/10
56987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 203
Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em

Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em

7.2/10
17232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 83
Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

7.4/10
4863

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 76
Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai

Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai

7.8/10
10284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

7.2/10
30090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Hôn Ước Em Chọn Đau Thương

Hôn Ước Em Chọn Đau Thương

7.6/10
29488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Mê Hồn Luyến FULL

Mê Hồn Luyến FULL

7.1/10
17002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!

Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!

7.2/10
10074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

7.7/10
46982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 128
Trùng Sinh Vả Mặt Được Chồng Dung Túng
7/10
23890

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lão Đại Thâm Tình Độc Sủng Kiều Thê FULL
7.9/10
12083

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Anh Duyên Em
7.3/10
19674

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mắc Xích Hôn Nhân Vì Anh Là Chân Ái
7.6/10
20595

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!
7.2/10
6355

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!
7.9/10
2311

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giọt Lệ Tình
7.5/10
6754

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân
7.9/10
2754

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Trong Thù Hận H
7.3/10
56987

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em
7.2/10
17232

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn
7.4/10
4863

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai
7.8/10
10284

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!
7.2/10
30090

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Ước Em Chọn Đau Thương
7.6/10
29488

Thể loại: Ngôn Tình

Mê Hồn Luyến FULL
7.1/10
17002

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!
7.2/10
10074

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL
7.7/10
46982

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng