Tác Giả Đường Nguyệt Y

Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!

Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!

7.2/10
1926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 42
Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!

Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!

7.9/10
1412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Giọt Lệ Tình

Giọt Lệ Tình

7.5/10
4114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

7.9/10
1587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Yêu Trong Thù Hận H

Yêu Trong Thù Hận H

7.3/10
37061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 203
Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em

Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em

7.2/10
9557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 83
Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

7.4/10
3450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 76
Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai

Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai

7.8/10
8538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

7.2/10
25472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Hôn Ước Em Chọn Đau Thương

Hôn Ước Em Chọn Đau Thương

7.6/10
19952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Mê Hồn Luyến FULL

Mê Hồn Luyến FULL

7.1/10
11892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!

Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!

7.2/10
6660

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

7.7/10
40899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 128
Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!
7.2/10
1926

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!
7.9/10
1412

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giọt Lệ Tình
7.5/10
4114

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân
7.9/10
1587

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Trong Thù Hận H
7.3/10
37061

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em
7.2/10
9557

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn
7.4/10
3450

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai
7.8/10
8538

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!
7.2/10
25472

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Ước Em Chọn Đau Thương
7.6/10
19952

Thể loại: Ngôn Tình

Mê Hồn Luyến FULL
7.1/10
11892

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!
7.2/10
6660

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL
7.7/10
40899

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng