Tác Giả Dực Tô Thức Đích Quỷ

Người Điều Khiển Tâm Lý Ii

Người Điều Khiển Tâm Lý Ii

8.4/10
1482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 19
Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

7.4/10
1675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 19
Kẻ Chi Phối Tâm Lý Ii

Kẻ Chi Phối Tâm Lý Ii

7.9/10
1532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 26
Thập Niên 70 Xuyên Qua Làm Học Bá

Thập Niên 70 Xuyên Qua Làm Học Bá

7.9/10
2296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 13
Sinh Sinh Tương Hi

Sinh Sinh Tương Hi

7.6/10
6275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Người Định Hình Tâm Lý

Người Định Hình Tâm Lý

5.3/10
23938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 56
Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

7.5/10
9729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 19
Từ Từ Suy Lý

Từ Từ Suy Lý

7.5/10
62275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

7.5/10
13773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 26
Tâm Manh

Tâm Manh

7.5/10
38019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 40
Người Điều Khiển Tâm Lý

Người Điều Khiển Tâm Lý

7.5/10
77707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 67
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

7.5/10
15535

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 32
Người Điều Khiển Tâm Lý Ii
8.4/10
1482

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii
7.4/10
1675

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Kẻ Chi Phối Tâm Lý Ii
7.9/10
1532

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Qua Làm Học Bá
7.9/10
2296

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sinh Sinh Tương Hi
7.6/10
6275

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Định Hình Tâm Lý
5.3/10
23938

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Kẻ Chi Phối Tâm Lý III
7.5/10
9729

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Từ Từ Suy Lý
7.5/10
62275

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Kẻ Chi Phối Tâm Lý II
7.5/10
13773

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Tâm Manh
7.5/10
38019

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Người Điều Khiển Tâm Lý
7.5/10
77707

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
7.5/10
15535

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ