Tác Giả Dực Tô Thức Đích Quỷ

Sinh Sinh Tương Hi

Sinh Sinh Tương Hi

7.6/10
5100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Người Định Hình Tâm Lý

Người Định Hình Tâm Lý

5.3/10
19028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 56
Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

7.5/10
8273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 19
Từ Từ Suy Lý

Từ Từ Suy Lý

7.5/10
55719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

7.5/10
12026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 26
Tâm Manh

Tâm Manh

7.5/10
32599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 40
Người Điều Khiển Tâm Lý

Người Điều Khiển Tâm Lý

7.5/10
69499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 67