Tác Giả Duật Kiều

Linh Huyền Ngâm

Linh Huyền Ngâm

7.5/10
6395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 29
Quân Vương

Quân Vương

7.5/10
9081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 32
Hí Quân Nhập Hoài

Hí Quân Nhập Hoài

7.5/10
4474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Vấn Tình

Vấn Tình

7.5/10
3498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Đoạt Tướng

Đoạt Tướng

7.5/10
132929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27