Tác Giả Đông Ca

Sinh Nhật Vui Vẻ

Sinh Nhật Vui Vẻ

7.2/10
7758

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Nghề Đóng Vai Phản Diện

Nghề Đóng Vai Phản Diện

7.6/10
1193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 17
Anh Là Thần Linh Của Em

Anh Là Thần Linh Của Em

7.4/10
2482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
ngôn Tình Sống Chung

ngôn Tình Sống Chung

7.5/10
34036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ

7.7/10
1135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 7
Xuyên Thập Niên 70 Ta Nắm Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới

Xuyên Thập Niên 70 Ta Nắm Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới

7.9/10
1339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 11
Thần Minh H

Thần Minh H

7.5/10
4380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Bức Tường Này Thành Tinh Rồi

Bức Tường Này Thành Tinh Rồi

7/10
1109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 4
Minh Châu

Minh Châu

7.5/10
23463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 73
Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

7.4/10
7168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 508
Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình FULL

Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình FULL

7.1/10
19469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

7.6/10
2267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Trúc Mã Khó Đoán

Trúc Mã Khó Đoán

7.8/10
9539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 95
Quan Hệ Nhầm Lẫn

Quan Hệ Nhầm Lẫn

7.2/10
37341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Sống Chung FULL

Sống Chung FULL

7.4/10
36984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Tống Ngọc Chương

Tống Ngọc Chương

7.5/10
10109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 206
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

7.2/10
11081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 130
Sống Chung FULL

Sống Chung FULL

7.7/10
383685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

7.2/10
3037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 16
Sống Cùng

Sống Cùng

7.6/10
54841

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone

Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone

8.5/10
3980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 10
Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

7.5/10
2698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Mù Màu

Mù Màu

7.5/10
6531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Sinh Nhật Vui Vẻ
7.2/10
7758

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghề Đóng Vai Phản Diện
7.6/10
1193

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Là Thần Linh Của Em
7.4/10
2482

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

ngôn Tình Sống Chung
7.5/10
34036

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ
7.7/10
1135

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Xuyên Thập Niên 70 Ta Nắm Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới
7.9/10
1339

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thần Minh H
7.5/10
4380

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bức Tường Này Thành Tinh Rồi
7/10
1109

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Minh Châu
7.5/10
23463

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh
7.4/10
7168

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình FULL
7.1/10
19469

Thể loại: Ngôn Tình

Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ
7.6/10
2267

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trúc Mã Khó Đoán
7.8/10
9539

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Quan Hệ Nhầm Lẫn
7.2/10
37341

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sống Chung FULL
7.4/10
36984

Thể loại: Ngôn Tình

Tống Ngọc Chương
7.5/10
10109

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
7.2/10
11081

Thể loại: Bách Hợp

Sống Chung FULL
7.7/10
383685

Thể loại: Ngôn Tình

Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
7.2/10
3037

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sống Cùng
7.6/10
54841

Thể loại: Ngôn Tình

Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone
8.5/10
3980

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương
7.5/10
2698

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mù Màu
7.5/10
6531

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình