Tác Giả Độc Tư Tà

009

009

8/10
1467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Trùng Sinh Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị

Trùng Sinh Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị

7.6/10
1164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Giả Vờ Ngoan Ngoãn

7.8/10
1624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 35
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

7.2/10
4569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 50
Nữ Vương Báo Thù FULL

Nữ Vương Báo Thù FULL

7.2/10
1509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 49
Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

7/10
7528

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Chuyển Sinh Thành Nữ Vương Vong Linh Ở Dị Giới

Chuyển Sinh Thành Nữ Vương Vong Linh Ở Dị Giới

7.7/10
1525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 26
Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu

Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu

7.6/10
1452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Niên Đại Văn Gả Cho Người Đàn Ông Tốt

Niên Đại Văn Gả Cho Người Đàn Ông Tốt

7.7/10
1228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Sau Khi Vai Ác Phá Sản

Sau Khi Vai Ác Phá Sản

7.7/10
1655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 21
Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng

Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng

7.1/10
5124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 100
Bất Ngờ Rung Động Tâm Động Ngắm Bắn

Bất Ngờ Rung Động Tâm Động Ngắm Bắn

7.7/10
22456

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

7.6/10
10790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 50
Khủng Bố Sống Lại Phu Nhân Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta Dịch

Khủng Bố Sống Lại Phu Nhân Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta Dịch

7/10
8541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 53
Bất Ngờ Rung Động

Bất Ngờ Rung Động

7.3/10
5923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Ta Truyện Tranh Thịnh Hành Chú Thuật Giới

Ta Truyện Tranh Thịnh Hành Chú Thuật Giới

7.3/10
8746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 167
Văn Hào Sắm Vai Chỉ Nam

Văn Hào Sắm Vai Chỉ Nam

7.1/10
7441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 161
 Xuyên Nhanh Chủ Thần Ngàn Tầng Kịch Bản

Xuyên Nhanh Chủ Thần Ngàn Tầng Kịch Bản

7.8/10
11263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 207
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

7.8/10
5959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 81
Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

7.6/10
20893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 422
Cửa Hàng Nhang Đèn Của Tiểu Lão Bản

Cửa Hàng Nhang Đèn Của Tiểu Lão Bản

7.6/10
27926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 208
Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

7.3/10
1783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Anh Khác Họ Vậy Chứng Minh Đi

Anh Khác Họ Vậy Chứng Minh Đi

7.5/10
1599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Xuyên Nhanh Làm Vai Ác Có Người Kế Tục Đi

Xuyên Nhanh Làm Vai Ác Có Người Kế Tục Đi

7.8/10
1898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không

Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không

8.3/10
6176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 60
Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

7/10
49725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 314
Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn

Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn

7.8/10
1852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7/10
3780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 27
Hôn Một Cái Làm Một Đề

Hôn Một Cái Làm Một Đề

7/10
2541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

7.5/10
18425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Đoản Yêu Thầm

Đoản Yêu Thầm

7.4/10
1636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Ngày Đêm Khát Tình

Ngày Đêm Khát Tình

7.7/10
5395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Tổng Đem Vai Chính Sinh Ra Đi

Tổng Đem Vai Chính Sinh Ra Đi

7.2/10
1839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Quần Tú Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Quần Tú Tĩnh Thủy Lưu Thâm

7.6/10
4856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Thịnh Nam Nhà Tôi

Thịnh Nam Nhà Tôi

7.2/10
2079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thầy Giáo Đến Rồi!

Thầy Giáo Đến Rồi!

7.1/10
6341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

7.2/10
91041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 199
Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

7.4/10
39788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh FULL

Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh FULL

7.2/10
4336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Nếu Như Mây Biết

Nếu Như Mây Biết

7.3/10
2350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Độc Nhất Chuyên Sủng

Độc Nhất Chuyên Sủng

7/10
9558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

7.2/10
30966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

7.4/10
17740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 76
Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

7.9/10
6093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

7.8/10
547981

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 2914
Thâm Tình Trong Mắt Anh

Thâm Tình Trong Mắt Anh

10.3/10
39389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 80
Bệnh tương tư

Bệnh tương tư

8.5/10
54977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 45
Giấu em sâu trong thời gian

Giấu em sâu trong thời gian

8.5/10
38206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 61
Bỗng Dưng Thành Tra Công

Bỗng Dưng Thành Tra Công

8.9/10
9776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 15
Cầu Con

Cầu Con

8.5/10
48938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 36
Hồn Ma Che Dù

Hồn Ma Che Dù

7.8/10
40588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 131
Tiểu Phu Nhân

Tiểu Phu Nhân

8.1/10
14063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Tình Nồng Trong Mắt

Tình Nồng Trong Mắt

9/10
53452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

8.5/10
11959

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 58
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

8.5/10
36583

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 51
Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao ?

Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao ?

8.5/10
92599

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Tình Yêu Ngang Trái: Rơi Vào Lưới Tình Của Đào Hoa Thiếu Gia

Tình Yêu Ngang Trái: Rơi Vào Lưới Tình Của Đào Hoa Thiếu Gia

9.4/10
6039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

7.5/10
102238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 155
Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

8.5/10
131966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 126
Trao Em Thế Giới Lý Tưởng

Trao Em Thế Giới Lý Tưởng

7.5/10
162676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 91
Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

8.4/10
93739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

7.5/10
278554

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

7.5/10
5745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 20
Ân Sư Thừa Hoan

Ân Sư Thừa Hoan

7.5/10
23154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Nốt Ruồi Bên Má

Nốt Ruồi Bên Má

7.5/10
28076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 31
Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

7.5/10
2611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

7.5/10
1092434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

7.5/10
43180

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 169
Có Anh Bên Đời

Có Anh Bên Đời

7.5/10
4158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 17
Cảnh Xuân Như Mộc

Cảnh Xuân Như Mộc

7.5/10
18893

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Anh Có Thiếu Người Yêu Không?

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?

7.5/10
8987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Khác Thủ Tiên Quy

Khác Thủ Tiên Quy

7.5/10
79520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 254
Bí Mật Nơi Góc Tối

Bí Mật Nơi Góc Tối

7.5/10
302886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Trở Về Để Yêu Anh

Trở Về Để Yêu Anh

7.5/10
6446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

7.5/10
9780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 23
Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

7.5/10
133053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Chó Ngáp Phải Ruồi

Chó Ngáp Phải Ruồi

7.5/10
21291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Ỷ Thế Hiếp Người

Ỷ Thế Hiếp Người

7.5/10
19364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 133
Trí Thức Lưu Manh

Trí Thức Lưu Manh

9.6/10
4866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

7.5/10
5073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 15
Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán

Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán

7.5/10
10541

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 26
Hồng Anh Ký

Hồng Anh Ký

7.8/10
51304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Võng Du

Chương 556
Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

7.5/10
14311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 67
Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

7.5/10
17470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Sổ Tay Hình Cảnh

Sổ Tay Hình Cảnh

7.5/10
70363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 104
Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

7.5/10
323513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 636
Đợi Chàng Mỗi Mùa Ngô Đồng Nở

Đợi Chàng Mỗi Mùa Ngô Đồng Nở

7.5/10
2589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Oan Gia? Không, Chủ Nợ!

Oan Gia? Không, Chủ Nợ!

7.5/10
10460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 69
Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

7.5/10
30289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Balzac Và Cô Bé Thợ May Trung Hoa

Balzac Và Cô Bé Thợ May Trung Hoa

7.5/10
3155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 8
Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại

Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại

7.5/10
15082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 35
Yêu Giả Tình Thật

Yêu Giả Tình Thật

7.5/10
15654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

7.5/10
28088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Lưu Manh Lão Sư

Lưu Manh Lão Sư

7.5/10
1191196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 2001
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

7.5/10
39698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 120
009
8/10
1467

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trùng Sinh Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị
7.6/10
1164

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Giả Vờ Ngoan Ngoãn
7.8/10
1624

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế
7.2/10
4569

Thể loại: Dị Năng, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Nữ Vương Báo Thù FULL
7.2/10
1509

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
7/10
7528

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chuyển Sinh Thành Nữ Vương Vong Linh Ở Dị Giới
7.7/10
1525

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu
7.6/10
1452

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Niên Đại Văn Gả Cho Người Đàn Ông Tốt
7.7/10
1228

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Vai Ác Phá Sản
7.7/10
1655

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng
7.1/10
5124

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bất Ngờ Rung Động Tâm Động Ngắm Bắn
7.7/10
22456

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn
7.6/10
10790

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Khủng Bố Sống Lại Phu Nhân Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta Dịch
7/10
8541

Thể loại: Linh Dị

Bất Ngờ Rung Động
7.3/10
5923

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Truyện Tranh Thịnh Hành Chú Thuật Giới
7.3/10
8746

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Văn Hào Sắm Vai Chỉ Nam
7.1/10
7441

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

 Xuyên Nhanh Chủ Thần Ngàn Tầng Kịch Bản
7.8/10
11263

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
7.8/10
5959

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
7.6/10
20893

Thể loại: Ngôn Tình

Cửa Hàng Nhang Đèn Của Tiểu Lão Bản
7.6/10
27926

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản
7.3/10
1783

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Anh Khác Họ Vậy Chứng Minh Đi
7.5/10
1599

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Làm Vai Ác Có Người Kế Tục Đi
7.8/10
1898

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không
8.3/10
6176

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
7/10
49725

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn
7.8/10
1852

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7/10
3780

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hôn Một Cái Làm Một Đề
7/10
2541

Thể loại: Đam Mỹ

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
7.5/10
18425

Thể loại: Ngôn Tình

Đoản Yêu Thầm
7.4/10
1636

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ngày Đêm Khát Tình
7.7/10
5395

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Đem Vai Chính Sinh Ra Đi
7.2/10
1839

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Quần Tú Tĩnh Thủy Lưu Thâm
7.6/10
4856

Thể loại: Đam Mỹ

Thịnh Nam Nhà Tôi
7.2/10
2079

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thầy Giáo Đến Rồi!
7.1/10
6341

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL
7.2/10
91041

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao
7.4/10
39788

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh FULL
7.2/10
4336

Thể loại: Đam Mỹ

Nếu Như Mây Biết
7.3/10
2350

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Độc Nhất Chuyên Sủng
7/10
9558

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan
7.2/10
30966

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
7.4/10
17740

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác
7.9/10
6093

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá
7.8/10
547981

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thâm Tình Trong Mắt Anh
10.3/10
39389

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Bệnh tương tư
8.5/10
54977

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giấu em sâu trong thời gian
8.5/10
38206

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bỗng Dưng Thành Tra Công
8.9/10
9776

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Cầu Con
8.5/10
48938

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Hồn Ma Che Dù
7.8/10
40588

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác

Tiểu Phu Nhân
8.1/10
14063

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Nồng Trong Mắt
9/10
53452

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
8.5/10
11959

Thể loại: Truyện Teen

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh
8.5/10
36583

Thể loại: Truyện Teen

Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao ?
8.5/10
92599

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Ngang Trái: Rơi Vào Lưới Tình Của Đào Hoa Thiếu Gia
9.4/10
6039

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về
7.5/10
102238

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn
8.5/10
131966

Thể loại: Đam Mỹ

Trao Em Thế Giới Lý Tưởng
7.5/10
162676

Thể loại: Ngôn Tình

Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa
8.4/10
93739

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám
7.5/10
278554

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống
7.5/10
5745

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Ân Sư Thừa Hoan
7.5/10
23154

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nốt Ruồi Bên Má
7.5/10
28076

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca
7.5/10
2611

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ
7.5/10
1092434

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hiền Tri Thiên Lý
7.5/10
43180

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Có Anh Bên Đời
7.5/10
4158

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Cảnh Xuân Như Mộc
7.5/10
18893

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
7.5/10
8987

Thể loại: Ngôn Tình

Khác Thủ Tiên Quy
7.5/10
79520

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Bí Mật Nơi Góc Tối
7.5/10
302886

Thể loại: Ngôn Tình

Trở Về Để Yêu Anh
7.5/10
6446

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
7.5/10
9780

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
7.5/10
133053

Thể loại: Ngôn Tình

Chó Ngáp Phải Ruồi
7.5/10
21291

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ỷ Thế Hiếp Người
7.5/10
19364

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Trí Thức Lưu Manh
9.6/10
4866

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi
7.5/10
5073

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng

Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán
7.5/10
10541

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hồng Anh Ký
7.8/10
51304

Thể loại: Kiếm Hiệp, Võng Du

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)
7.5/10
14311

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện
7.5/10
17470

Thể loại: Đam Mỹ

Sổ Tay Hình Cảnh
7.5/10
70363

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
7.5/10
323513

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Đợi Chàng Mỗi Mùa Ngô Đồng Nở
7.5/10
2589

Thể loại: Ngôn Tình

Oan Gia? Không, Chủ Nợ!
7.5/10
10460

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh
7.5/10
30289

Thể loại: Đam Mỹ

Balzac Và Cô Bé Thợ May Trung Hoa
7.5/10
3155

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại
7.5/10
15082

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Yêu Giả Tình Thật
7.5/10
15654

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
7.5/10
28088

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Manh Lão Sư
7.5/10
1191196

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
7.5/10
39698

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình