Tác Giả Điển Tâm

Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

8.5/10
5167

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dương Oa Oa Vô Địch

Dương Oa Oa Vô Địch

8.5/10
4738

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Người hùng của em

Người hùng của em

8.5/10
4208

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đại Hùng và Nghi Tĩnh

Đại Hùng và Nghi Tĩnh

8.5/10
3432

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đường tâm thục nữ

Đường tâm thục nữ

8.5/10
4085

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Thục nữ mất hồn

Thục nữ mất hồn

8.5/10
3974

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cực phẩm thục nữ

Cực phẩm thục nữ

8.5/10
10463

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Chọc Giận Thục Nữ

Chọc Giận Thục Nữ

7.5/10
6737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hắc Thị Thục Nữ

Hắc Thị Thục Nữ

7.5/10
6636

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 9
Thần Tài Thê

Thần Tài Thê

7.5/10
6302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Tề Gia Chi Bảo

Tề Gia Chi Bảo

7.5/10
13461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 11
Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

7.5/10
5276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 11
Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

7.5/10
8674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

7.5/10
19731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 65
Xuân Mãn Càn Khôn

Xuân Mãn Càn Khôn

7.5/10
5806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

7.5/10
6842

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 20
U Lan

U Lan

7.5/10
13612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 14
Chú Rể Của Ác Ma

Chú Rể Của Ác Ma

7.5/10
5441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Vô Địch Dương Oa Oa

Vô Địch Dương Oa Oa

7.5/10
3402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 9
Trái Cấm

Trái Cấm

7.5/10
11882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 19
Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

7.5/10
5830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

7.5/10
5972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Long Vương

Long Vương

7.5/10
10912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 17
Kim Ngọc Mãn Đường

Kim Ngọc Mãn Đường

7.5/10
6472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Hoa Khai Phú Quý

Hoa Khai Phú Quý

7.5/10
4498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Sói

Sói

7.5/10
6352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Họa Mi

Họa Mi

7.5/10
9506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 14
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

7.5/10
6900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Bao Quân Mãn Ý

Bao Quân Mãn Ý

7.5/10
6186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 13
Đại Hùng Và Nghi Tĩnh

Đại Hùng Và Nghi Tĩnh

7.5/10
3100

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

7.5/10
17673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Nguyệt Nhi Viên

Nguyệt Nhi Viên

7.5/10
5665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 10
Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

7.5/10
8837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Mẫu Đơn Của Hắc Báo

7.5/10
25237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Làn Váy Lay Động

Làn Váy Lay Động

7.5/10
4804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tương Tư Cơm Nắm

Tương Tư Cơm Nắm

7.5/10
4945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

8.9/10
9414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Thục Nữ Nghịch Lửa

Thục Nữ Nghịch Lửa

7.5/10
9747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Lâu Lan Giai Nhân
8.5/10
5167

Thể loại: Ngôn Tình

Dương Oa Oa Vô Địch
8.5/10
4738

Thể loại: Ngôn Tình

Người hùng của em
8.5/10
4208

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hùng và Nghi Tĩnh
8.5/10
3432

Thể loại: Ngôn Tình

Đường tâm thục nữ
8.5/10
4085

Thể loại: Ngôn Tình

Thục nữ mất hồn
8.5/10
3974

Thể loại: Ngôn Tình

Cực phẩm thục nữ
8.5/10
10463

Thể loại: Ngôn Tình

Chọc Giận Thục Nữ
7.5/10
6737

Thể loại: Ngôn Tình

Hắc Thị Thục Nữ
7.5/10
6636

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Thần Tài Thê
7.5/10
6302

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tề Gia Chi Bảo
7.5/10
13461

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Người Hùng Của Em
7.5/10
5276

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca
7.5/10
8674

Thể loại: Ngôn Tình

Lâu Lan Giai Nhân
7.5/10
19731

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuân Mãn Càn Khôn
7.5/10
5806

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiên Hạ Đệ Nhất Gả
7.5/10
6842

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

U Lan
7.5/10
13612

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chú Rể Của Ác Ma
7.5/10
5441

Thể loại: Ngôn Tình

Vô Địch Dương Oa Oa
7.5/10
3402

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Trái Cấm
7.5/10
11882

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Phú Quý Nhuyễn Nương Tử
7.5/10
5830

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phu Quân Xấu Xa
7.5/10
5972

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Long Vương
7.5/10
10912

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Kim Ngọc Mãn Đường
7.5/10
6472

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoa Khai Phú Quý
7.5/10
4498

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sói
7.5/10
6352

Thể loại: Ngôn Tình

Họa Mi
7.5/10
9506

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hân Hân Hướng Vinh
7.5/10
6900

Thể loại: Ngôn Tình

Bao Quân Mãn Ý
7.5/10
6186

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đại Hùng Và Nghi Tĩnh
7.5/10
3100

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em
7.5/10
17673

Thể loại: Ngôn Tình

Nguyệt Nhi Viên
7.5/10
5665

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Con Gái Yêu Của Ác Ma
7.5/10
8837

Thể loại: Ngôn Tình

Mẫu Đơn Của Hắc Báo
7.5/10
25237

Thể loại: Ngôn Tình

Làn Váy Lay Động
7.5/10
4804

Thể loại: Ngôn Tình

Tương Tư Cơm Nắm
7.5/10
4945

Thể loại: Ngôn Tình

Khuynh Quốc
8.9/10
9414

Thể loại: Xuyên Không

Thục Nữ Nghịch Lửa
7.5/10
9747

Thể loại: Ngôn Tình