Tác Giả Điển Tâm

Dã Hỏa Giai Nhân FULL

Dã Hỏa Giai Nhân FULL

7.8/10
3413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

8.5/10
6157

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dương Oa Oa Vô Địch

Dương Oa Oa Vô Địch

8.5/10
5832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Người hùng của em

Người hùng của em

8.5/10
5379

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đại Hùng và Nghi Tĩnh

Đại Hùng và Nghi Tĩnh

8.5/10
4389

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đường tâm thục nữ

Đường tâm thục nữ

8.5/10
6311

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Thục nữ mất hồn

Thục nữ mất hồn

8.5/10
6410

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cực phẩm thục nữ

Cực phẩm thục nữ

8.5/10
14179

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Chọc Giận Thục Nữ

Chọc Giận Thục Nữ

7.5/10
8381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hắc Thị Thục Nữ

Hắc Thị Thục Nữ

7.5/10
8938

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 9
Thần Tài Thê

Thần Tài Thê

7.5/10
7706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Tề Gia Chi Bảo

Tề Gia Chi Bảo

7.5/10
17342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

7.5/10
6115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

7.5/10
10939

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

7.5/10
25304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 65
Xuân Mãn Càn Khôn

Xuân Mãn Càn Khôn

7.5/10
7337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

7.5/10
8836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
U Lan

U Lan

7.5/10
16992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 14
Chú Rể Của Ác Ma

Chú Rể Của Ác Ma

7.5/10
6560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Vô Địch Dương Oa Oa

Vô Địch Dương Oa Oa

7.5/10
4253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 9
Trái Cấm

Trái Cấm

7.5/10
14998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 19
Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

Phú Quý Nhuyễn Nương Tử

7.5/10
7062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

7.5/10
7459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Long Vương

Long Vương

7.5/10
14000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 17
Kim Ngọc Mãn Đường

Kim Ngọc Mãn Đường

7.5/10
7929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Hoa Khai Phú Quý

Hoa Khai Phú Quý

7.5/10
5762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Sói

Sói

7.5/10
9257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Họa Mi

Họa Mi

7.5/10
11235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 14
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

7.5/10
8894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Bao Quân Mãn Ý

Bao Quân Mãn Ý

7.5/10
7716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Đại Hùng Và Nghi Tĩnh

Đại Hùng Và Nghi Tĩnh

7.5/10
3763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

7.5/10
21543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Nguyệt Nhi Viên

Nguyệt Nhi Viên

7.5/10
7417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

7.5/10
14256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Mẫu Đơn Của Hắc Báo

7.5/10
30235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Làn Váy Lay Động

Làn Váy Lay Động

7.5/10
5958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tương Tư Cơm Nắm

Tương Tư Cơm Nắm

7.5/10
6356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

8.9/10
11129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Thục Nữ Nghịch Lửa

Thục Nữ Nghịch Lửa

7.5/10
11861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Dã Hỏa Giai Nhân FULL
7.8/10
3413

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lâu Lan Giai Nhân
8.5/10
6157

Thể loại: Ngôn Tình

Dương Oa Oa Vô Địch
8.5/10
5832

Thể loại: Ngôn Tình

Người hùng của em
8.5/10
5379

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hùng và Nghi Tĩnh
8.5/10
4389

Thể loại: Ngôn Tình

Đường tâm thục nữ
8.5/10
6311

Thể loại: Ngôn Tình

Thục nữ mất hồn
8.5/10
6410

Thể loại: Ngôn Tình

Cực phẩm thục nữ
8.5/10
14179

Thể loại: Ngôn Tình

Chọc Giận Thục Nữ
7.5/10
8381

Thể loại: Ngôn Tình

Hắc Thị Thục Nữ
7.5/10
8938

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thần Tài Thê
7.5/10
7706

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tề Gia Chi Bảo
7.5/10
17342

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Hùng Của Em
7.5/10
6115

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca
7.5/10
10939

Thể loại: Ngôn Tình

Lâu Lan Giai Nhân
7.5/10
25304

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuân Mãn Càn Khôn
7.5/10
7337

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiên Hạ Đệ Nhất Gả
7.5/10
8836

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

U Lan
7.5/10
16992

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chú Rể Của Ác Ma
7.5/10
6560

Thể loại: Ngôn Tình

Vô Địch Dương Oa Oa
7.5/10
4253

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Trái Cấm
7.5/10
14998

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phú Quý Nhuyễn Nương Tử
7.5/10
7062

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phu Quân Xấu Xa
7.5/10
7459

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Long Vương
7.5/10
14000

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kim Ngọc Mãn Đường
7.5/10
7929

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoa Khai Phú Quý
7.5/10
5762

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sói
7.5/10
9257

Thể loại: Ngôn Tình

Họa Mi
7.5/10
11235

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hân Hân Hướng Vinh
7.5/10
8894

Thể loại: Ngôn Tình

Bao Quân Mãn Ý
7.5/10
7716

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đại Hùng Và Nghi Tĩnh
7.5/10
3763

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em
7.5/10
21543

Thể loại: Ngôn Tình

Nguyệt Nhi Viên
7.5/10
7417

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Con Gái Yêu Của Ác Ma
7.5/10
14256

Thể loại: Ngôn Tình

Mẫu Đơn Của Hắc Báo
7.5/10
30235

Thể loại: Ngôn Tình

Làn Váy Lay Động
7.5/10
5958

Thể loại: Ngôn Tình

Tương Tư Cơm Nắm
7.5/10
6356

Thể loại: Ngôn Tình

Khuynh Quốc
8.9/10
11129

Thể loại: Xuyên Không

Thục Nữ Nghịch Lửa
7.5/10
11861

Thể loại: Ngôn Tình