Tác Giả Tuyết Băng Đích Hỏa Sơn

Hương Trầm Hoan FULL

Hương Trầm Hoan FULL

7.8/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!

Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!

7.6/10
1143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 23
Quân Hôn Thập Niên 80 Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng

Quân Hôn Thập Niên 80 Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng

7.3/10
1374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thôi Được Rồi Làm Tiên Nữ Thì Sao Chứ!

Thôi Được Rồi Làm Tiên Nữ Thì Sao Chứ!

7.1/10
1947

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm

Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm

7.9/10
1270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

7.6/10
1107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

7.7/10
1888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Tôi Trồng Trọt Ở Tận Thế

Tôi Trồng Trọt Ở Tận Thế

7.2/10
3497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Thám Hiểm

Chương 51
Được Binh Đoàn Sủng Tận Trời Nàng Dâu Yêu Kiều Mang Thai Ba

Được Binh Đoàn Sủng Tận Trời Nàng Dâu Yêu Kiều Mang Thai Ba

7.8/10
1008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 0
Họ Thật Sự Không Yêu Ta

Họ Thật Sự Không Yêu Ta

7.5/10
1269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân

Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân

7/10
7769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 363
Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

7.6/10
3876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 17
Về Chung Nhà Với Chú FULL

Về Chung Nhà Với Chú FULL

7.2/10
65503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 89
Ta Mang Theo 1 Tỷ Vật Tư Xuyên Hồi 60 Niên Đại

Ta Mang Theo 1 Tỷ Vật Tư Xuyên Hồi 60 Niên Đại

7.9/10
174048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Chương 501
Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

8.2/10
19736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 501
Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

8.2/10
66274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Chương 501
Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

8.4/10
5113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 39
Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

8.5/10
4274

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 26
Thập Phần Vừa Ý Ngươi

Thập Phần Vừa Ý Ngươi

7.7/10
5898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 29
Bạn Gái Ôn Nhu

Bạn Gái Ôn Nhu

7.4/10
4285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp

Chương 21
Khó Thuần

Khó Thuần

7.7/10
2593

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 19
Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

7.7/10
9878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 50
Nhất Lộ An Ninh

Nhất Lộ An Ninh

7/10
9323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 80
Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

7.3/10
8780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 120
Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tốt Hơn Về Sau FULL

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tốt Hơn Về Sau FULL

7/10
2887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 11
Mơ Ước Đã Lâu

Mơ Ước Đã Lâu

7.6/10
11868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 86
Tân Hoan Niềm Vui Mới

Tân Hoan Niềm Vui Mới

7.1/10
9753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 103
Câu Chuyện Mật Ngọt

Câu Chuyện Mật Ngọt

9.3/10
53116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 103
Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

7.5/10
32578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 35
Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

8.5/10
20338

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Tối Chung Trí Năng

Tối Chung Trí Năng

8.5/10
57393

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 267
Quách Tiểu Phong Phá Án

Quách Tiểu Phong Phá Án

8.5/10
21787

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 135
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

8.9/10
52879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 114
Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

7.5/10
15720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 17
Mẹ Chồng Nàng Dâu

Mẹ Chồng Nàng Dâu

7.5/10
12668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 32
Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

7.5/10
2747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
11728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 40
Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

7.5/10
10983

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

7.5/10
16967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 71
Anh Hùng Mạn Tẩu

Anh Hùng Mạn Tẩu

7.5/10
21579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 75
Nhất Phẩm Thiên Kim

Nhất Phẩm Thiên Kim

7.5/10
12904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 45
Hương Trầm Hoan FULL
7.8/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!
7.6/10
1143

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Võng Du, Huyền huyễn

Quân Hôn Thập Niên 80 Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng
7.3/10
1374

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thôi Được Rồi Làm Tiên Nữ Thì Sao Chứ!
7.1/10
1947

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm
7.9/10
1270

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
7.6/10
1107

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
7.7/10
1888

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Trồng Trọt Ở Tận Thế
7.2/10
3497

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Thám Hiểm

Được Binh Đoàn Sủng Tận Trời Nàng Dâu Yêu Kiều Mang Thai Ba
7.8/10
1008

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Họ Thật Sự Không Yêu Ta
7.5/10
1269

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân
7/10
7769

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
7.6/10
3876

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Về Chung Nhà Với Chú FULL
7.2/10
65503

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Mang Theo 1 Tỷ Vật Tư Xuyên Hồi 60 Niên Đại
7.9/10
174048

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu
8.2/10
19736

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng
8.2/10
66274

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ
8.4/10
5113

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ
8.5/10
4274

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Phần Vừa Ý Ngươi
7.7/10
5898

Thể loại: Bách Hợp

Bạn Gái Ôn Nhu
7.4/10
4285

Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp

Khó Thuần
7.7/10
2593

Thể loại: Bách Hợp

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế
7.7/10
9878

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Mạt Thế

Nhất Lộ An Ninh
7/10
9323

Thể loại: Bách Hợp

Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa
7.3/10
8780

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tốt Hơn Về Sau FULL
7/10
2887

Thể loại: Bách Hợp

Mơ Ước Đã Lâu
7.6/10
11868

Thể loại: Bách Hợp

Tân Hoan Niềm Vui Mới
7.1/10
9753

Thể loại: Bách Hợp

Câu Chuyện Mật Ngọt
9.3/10
53116

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố
7.5/10
32578

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn
8.5/10
20338

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Chung Trí Năng
8.5/10
57393

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Quách Tiểu Phong Phá Án
8.5/10
21787

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh
8.9/10
52879

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
7.5/10
15720

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Mẹ Chồng Nàng Dâu
7.5/10
12668

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi
7.5/10
2747

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Game Online 33 ngày
7.5/10
11728

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)
7.5/10
10983

Thể loại: Đam Mỹ

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
7.5/10
16967

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Anh Hùng Mạn Tẩu
7.5/10
21579

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nhất Phẩm Thiên Kim
7.5/10
12904

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ