Tác Giả Đại Lão Lại Cá Mặn

Mạt Thế Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Mạt Thế Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

7.3/10
2551

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 44
Xin Lỗi Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

Xin Lỗi Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

8/10
1553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Vạn Dặm Tình

Vạn Dặm Tình

8.5/10
1759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Daisy Carol chờ Hạ Nở Hoa - Rose Carol đến Hạ Hoá Tro

Daisy Carol chờ Hạ Nở Hoa - Rose Carol đến Hạ Hoá Tro

8.4/10
1590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 24
Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

8.5/10
2249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

7/10
2790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 48
Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

7.5/10
6665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Sủng

Chương 50
Tinh Viên FULL

Tinh Viên FULL

7.5/10
3403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Hoàng Hậu Nhát Gan

Hoàng Hậu Nhát Gan

7/10
9286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 86
Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy

Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy

7.5/10
1634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

7.1/10
1848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 9
Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL

Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL

7.7/10
11020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL

Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL

7.5/10
5593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

7.4/10
3996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

7.7/10
9619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 54
Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn

Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn

7.1/10
25102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 150
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
27198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

7/10
1700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

7.7/10
30214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Tùy Ngộ Nan An

Tùy Ngộ Nan An

7.9/10
5677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

7.6/10
3587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 26
Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

7/10
5070

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

7.1/10
3090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

7.2/10
20860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 52
Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

7.3/10
4720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL

Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL

7.7/10
24384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Anh Cong Trách Tôi Sao

Anh Cong Trách Tôi Sao

7.3/10
4358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 33
Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

7.9/10
8408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

7.6/10
2371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Đồ Tể Đón Dâu

Đồ Tể Đón Dâu

7.5/10
7915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 24
Hệ Thống Thu Gom Quả Phu FULL

Hệ Thống Thu Gom Quả Phu FULL

7.5/10
15082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 39
Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL

Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL

7/10
8506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL

7.3/10
17745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Diệt Kiếp

Diệt Kiếp

7.4/10
4473

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 17
Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL

7/10
16179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 43
Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O

Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O

/10
5377

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 26
Không Thay Đổi

Không Thay Đổi

7.5/10
39959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Nan Từ

Nan Từ

7.5/10
239456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 104
Học Sinh Cá Biệt - Đại ca

Học Sinh Cá Biệt - Đại ca

8.5/10
3832

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

8.5/10
5422

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

7.5/10
12752

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 63
Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

7.5/10
11612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 64
Học Sinh Cá Biệt

Học Sinh Cá Biệt

7.5/10
7479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Vương Công Quý Tộc

Vương Công Quý Tộc

7.5/10
15334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Hệ Thống 'Ăn Thịt' Chuyên Nghiệp

Hệ Thống 'Ăn Thịt' Chuyên Nghiệp

7.5/10
2328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 0
Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

7.5/10
1839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 4
Mạt Thế Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão
7.3/10
2551

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Xin Lỗi Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi
8/10
1553

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Vạn Dặm Tình
8.5/10
1759

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Daisy Carol chờ Hạ Nở Hoa - Rose Carol đến Hạ Hoá Tro
8.4/10
1590

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera
8.5/10
2249

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ
7/10
2790

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi
7.5/10
6665

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Sủng

Tinh Viên FULL
7.5/10
3403

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Hậu Nhát Gan
7/10
9286

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy
7.5/10
1634

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào
7.1/10
1848

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL
7.7/10
11020

Thể loại: Đam Mỹ

Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL
7.5/10
5593

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL
7.4/10
3996

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL
7.7/10
9619

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn
7.1/10
25102

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
27198

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê
7/10
1700

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL
7.7/10
30214

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tùy Ngộ Nan An
7.9/10
5677

Thể loại: Đam Mỹ

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp
7.6/10
3587

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý
7/10
5070

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn
7.1/10
3090

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL
7.2/10
20860

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL
7.3/10
4720

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL
7.7/10
24384

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Cong Trách Tôi Sao
7.3/10
4358

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tuần Hoàn Liếm Cẩu
7.9/10
8408

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60
7.6/10
2371

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đồ Tể Đón Dâu
7.5/10
7915

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Hệ Thống Thu Gom Quả Phu FULL
7.5/10
15082

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL
7/10
8506

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL
7.3/10
17745

Thể loại: Đam Mỹ

Diệt Kiếp
7.4/10
4473

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL
7/10
16179

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O
/10
5377

Thể loại:

Không Thay Đổi
7.5/10
39959

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nan Từ
7.5/10
239456

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Học Sinh Cá Biệt - Đại ca
8.5/10
3832

Thể loại: Truyện Teen

Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng
8.5/10
5422

Thể loại: Truyện Teen

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần
7.5/10
12752

Thể loại: Truyện Sắc, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Vũ Đấu Tinh Không
7.5/10
11612

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Học Sinh Cá Biệt
7.5/10
7479

Thể loại: Truyện Teen

Vương Công Quý Tộc
7.5/10
15334

Thể loại: Đam Mỹ

Hệ Thống 'Ăn Thịt' Chuyên Nghiệp
7.5/10
2328

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên
7.5/10
1839

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không