Tác Giả Trương Đại Cát

Tinh Viên FULL

Tinh Viên FULL

7.5/10
3413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Hoàng Hậu Nhát Gan

Hoàng Hậu Nhát Gan

7/10
9294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 86
Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL

Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL

7.7/10
11034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL

Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL

7.5/10
5622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

7.4/10
3996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

7.7/10
9625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 54
Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

7/10
1701

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

7.7/10
30234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Tùy Ngộ Nan An

Tùy Ngộ Nan An

7.9/10
5680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

7/10
5099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

7.1/10
3090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

7.2/10
20861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 52
Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

7.3/10
4720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL

Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL

7.7/10
24384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

7.9/10
8415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Đồ Tể Đón Dâu

Đồ Tể Đón Dâu

7.5/10
7915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 24
Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL

Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL

7/10
8507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL

7.3/10
17757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL

7/10
16182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 43
Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O

Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O

/10
5384

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 26
Không Thay Đổi

Không Thay Đổi

7.5/10
39960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Nan Từ

Nan Từ

7.5/10
239461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 104
Tinh Viên FULL
7.5/10
3413

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Hậu Nhát Gan
7/10
9294

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL
7.7/10
11034

Thể loại: Đam Mỹ

Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL
7.5/10
5622

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL
7.4/10
3996

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL
7.7/10
9625

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê
7/10
1701

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL
7.7/10
30234

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tùy Ngộ Nan An
7.9/10
5680

Thể loại: Đam Mỹ

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý
7/10
5099

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn
7.1/10
3090

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL
7.2/10
20861

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL
7.3/10
4720

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL
7.7/10
24384

Thể loại: Đam Mỹ

Tuần Hoàn Liếm Cẩu
7.9/10
8415

Thể loại: Đam Mỹ

Đồ Tể Đón Dâu
7.5/10
7915

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL
7/10
8507

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL
7.3/10
17757

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL
7/10
16182

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O
/10
5384

Thể loại:

Không Thay Đổi
7.5/10
39960

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nan Từ
7.5/10
239461

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ