Tác Giả Daisy Tháo

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

8.3/10
21411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 160
Đoản Se Cổ

Đoản Se Cổ

8/10
1312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Ngã Rẽ Hôn Nhân 2 FULL

Ngã Rẽ Hôn Nhân 2 FULL

7.3/10
40597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 120
Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

7.8/10
27315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 160
Sắc Tình Khó Cưỡng

Sắc Tình Khó Cưỡng

7.1/10
39501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 112
Chơi Trò Chơi Ta Không Phải Nghiêm Túc

Chơi Trò Chơi Ta Không Phải Nghiêm Túc

8.3/10
8330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 92
Mật Đắng

Mật Đắng

7.7/10
11034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 112
Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau

7.8/10
28498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 87
Trói Em Một Đời FULL

Trói Em Một Đời FULL

7.7/10
25009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

7.2/10
19835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 76
Độc Chiếm Hoàng Hậu

Độc Chiếm Hoàng Hậu

7.6/10
17872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 119
Nhảy Múa Với Con Chữ

Nhảy Múa Với Con Chữ

7.3/10
5693

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 42
Gặp Nhau Là Duyên Phận

Gặp Nhau Là Duyên Phận

7.5/10
9549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 46
Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?

Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?

8.5/10
122524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 63
Nguyệt Hiên

Nguyệt Hiên

5.7/10
6051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 24
Diễm Chi

Diễm Chi

6.2/10
20716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 43
Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
12388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Tâm Đầu Hảo

Tâm Đầu Hảo

9.1/10
21761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Tối Cường Sinh Hóa Thể

Tối Cường Sinh Hóa Thể

6.3/10
25683

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế

Chương 100
Nhân Tình Người Cũ

Nhân Tình Người Cũ

7.5/10
11939

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 34
Duyên Nợ

Duyên Nợ

7.5/10
21836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 33
Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

7.5/10
19461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

7.5/10
15561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 21
Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

7.5/10
35502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
23496

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
112344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 202
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
30140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
43621

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 149
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

7.5/10
9735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Chương 50
Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

7.5/10
2901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
13031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
19925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
33761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 85
Ma Tiếu Xinh Đẹp

Ma Tiếu Xinh Đẹp

7.5/10
8701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

7.5/10
12058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Băng Nữ Sủng Phu

Băng Nữ Sủng Phu

7.5/10
33410

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 59
Cuồng Ba

Cuồng Ba

7.5/10
13215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

7.5/10
14792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Giá Như Em Chưa Từng Yêu
8.3/10
21411

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đoản Se Cổ
8/10
1312

Thể loại: Truyện Khác

Ngã Rẽ Hôn Nhân 2 FULL
7.3/10
40597

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giá Như Em Chưa Từng Yêu
7.8/10
27315

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Sắc Tình Khó Cưỡng
7.1/10
39501

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chơi Trò Chơi Ta Không Phải Nghiêm Túc
8.3/10
8330

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Mật Đắng
7.7/10
11034

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau
7.8/10
28498

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trói Em Một Đời FULL
7.7/10
25009

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc
7.2/10
19835

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Chiếm Hoàng Hậu
7.6/10
17872

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhảy Múa Với Con Chữ
7.3/10
5693

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Gặp Nhau Là Duyên Phận
7.5/10
9549

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?
8.5/10
122524

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nguyệt Hiên
5.7/10
6051

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình

Diễm Chi
6.2/10
20716

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
12388

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tâm Đầu Hảo
9.1/10
21761

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tối Cường Sinh Hóa Thể
6.3/10
25683

Thể loại: Mạt Thế

Nhân Tình Người Cũ
7.5/10
11939

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Duyên Nợ
7.5/10
21836

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mẹ Chồng Tôi
7.5/10
19461

Thể loại: Ngôn Tình

Đứa Con Bị Chối Bỏ
7.5/10
15561

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Lấy Chồng Tây
7.5/10
35502

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
23496

Thể loại: Ngôn Tình

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
112344

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
30140

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
43621

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song
7.5/10
9735

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người
7.5/10
2901

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
13031

Thể loại: Ngôn Tình

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
19925

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
33761

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ma Tiếu Xinh Đẹp
7.5/10
8701

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Độc Ái Thuần Nam
7.5/10
12058

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Băng Nữ Sủng Phu
7.5/10
33410

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuồng Ba
7.5/10
13215

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
7.5/10
14792

Thể loại: Ngôn Tình