Tác Giả Cô Hải Thốn Quang

Trời Quang

Trời Quang

7.7/10
2371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 36
Tình Chung tình Cuối

Tình Chung tình Cuối

8.1/10
8663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 115
Mỹ Nhân Rùa Đen Tiến Cung Rồi

Mỹ Nhân Rùa Đen Tiến Cung Rồi

7.3/10
1586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 16
Đế Vương Sủng Phi Là Cái O

Đế Vương Sủng Phi Là Cái O

7.3/10
15185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 97
Bệnh Mỹ Nhân Lớp Trưởng

Bệnh Mỹ Nhân Lớp Trưởng

8.1/10
6615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 62
Công Lược Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh

Công Lược Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh

8.4/10
16575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 212
Tiểu Thỏ Yêu

Tiểu Thỏ Yêu

7/10
1398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 3
Thoắt Đã Vạn Năm

Thoắt Đã Vạn Năm

7.4/10
1659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 4
Sủng Phi Omega Của Đế Vương

Sủng Phi Omega Của Đế Vương

7.4/10
18570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 92
Vong Tiện Không Thấy Trường An

Vong Tiện Không Thấy Trường An

7.2/10
1547

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL

Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL

7.9/10
31535

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Vong Tiện Tá Ngã Nhất Lũ Hồn Thục Quân Bách Thế Thân FULL

Vong Tiện Tá Ngã Nhất Lũ Hồn Thục Quân Bách Thế Thân FULL

7.3/10
4016

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 15
Hành Tinh Đảo Ngược FULL

Hành Tinh Đảo Ngược FULL

7.6/10
10773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

8.1/10
4392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Lớp Trưởng Mỹ Nhân Có Bệnh

Lớp Trưởng Mỹ Nhân Có Bệnh

9.5/10
23075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 61
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn

8.4/10
179854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 104
Tình Chung

Tình Chung

7.5/10
22911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 121
Vong Ưu

Vong Ưu

7.5/10
5571

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 13
Yên Nguyệt Ca

Yên Nguyệt Ca

7.5/10
5567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Ám Dạ Ma Vương

Ám Dạ Ma Vương

7.5/10
7196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Xuy Sầu

Xuy Sầu

7.5/10
4440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Mục Nhiên

Mục Nhiên

7.5/10
162885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 77
Trời Quang
7.7/10
2371

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Tình Chung tình Cuối
8.1/10
8663

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mỹ Nhân Rùa Đen Tiến Cung Rồi
7.3/10
1586

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đế Vương Sủng Phi Là Cái O
7.3/10
15185

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Bệnh Mỹ Nhân Lớp Trưởng
8.1/10
6615

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Công Lược Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh
8.4/10
16575

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp

Tiểu Thỏ Yêu
7/10
1398

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Thoắt Đã Vạn Năm
7.4/10
1659

Thể loại: Bách Hợp

Sủng Phi Omega Của Đế Vương
7.4/10
18570

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Vong Tiện Không Thấy Trường An
7.2/10
1547

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL
7.9/10
31535

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Tiện Tá Ngã Nhất Lũ Hồn Thục Quân Bách Thế Thân FULL
7.3/10
4016

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hành Tinh Đảo Ngược FULL
7.6/10
10773

Thể loại: Đam Mỹ

Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn
8.1/10
4392

Thể loại: Đam Mỹ

Lớp Trưởng Mỹ Nhân Có Bệnh
9.5/10
23075

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đừng Nghĩ Ly Hôn
8.4/10
179854

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tình Chung
7.5/10
22911

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Vong Ưu
7.5/10
5571

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Yên Nguyệt Ca
7.5/10
5567

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ám Dạ Ma Vương
7.5/10
7196

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuy Sầu
7.5/10
4440

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Mục Nhiên
7.5/10
162885

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ