Tác Giả Cô Ngạo Long Hồn

Mười Đại Manga Anime Danh Trường Hợp Khai Cục Dạ Khải

Mười Đại Manga Anime Danh Trường Hợp Khai Cục Dạ Khải

7.3/10
14298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Thiết Kỵ Môn

Thiết Kỵ Môn

8.5/10
33370

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Tiểu Sát Tinh 2

Tiểu Sát Tinh 2

8.5/10
42139

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 129
Tiểu Sát Tinh 1

Tiểu Sát Tinh 1

8.5/10
30390

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Yến Thập Tam

Yến Thập Tam

8.5/10
24483

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Xuyên Tâm Lệnh

Xuyên Tâm Lệnh

8.5/10
20386

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Xuân Thu Bút

Xuân Thu Bút

8.5/10
13968

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Xích Long Châu

Xích Long Châu

8.5/10
16546

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Võ Lâm Tuyệt Địa

Võ Lâm Tuyệt Địa

8.5/10
41263

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Viên Nguyệt Loan Đao

Viên Nguyệt Loan Đao

8.5/10
21005

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Uy Phong Cổ Tự

Uy Phong Cổ Tự

8.5/10
19407

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang

Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang

8.5/10
10627

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tuyệt Bất Đê Đầu

Tuyệt Bất Đê Đầu

8.5/10
4383

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

8.5/10
2607

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Tình Nhân Tiễn

Tình Nhân Tiễn

8.5/10
7775

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến

Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến

8.5/10
15445

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

8.5/10
52704

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao

8.5/10
28488

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Thiên Đăng

Thiên Đăng

8.5/10
14828

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

8.5/10
8621

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

8.5/10
27062

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 59
Thái Hoàn Khúc

Thái Hoàn Khúc

8.5/10
14242

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

8.5/10
366089

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)

Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)

8.5/10
15042

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

8.5/10
4845

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình

Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình

8.5/10
4991

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)

Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)

8.5/10
14012

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

8.5/10
10569

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Phong Linh Trung Ðao Thanh

Phong Linh Trung Ðao Thanh

8.5/10
8445

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao

Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao

8.5/10
4062

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa

Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa

8.5/10
4832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

8.5/10
6955

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

8.5/10
4056

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)

Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)

8.5/10
15524

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

8.5/10
22829

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân

8.5/10
30466

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 99
Liệp Ưng Ðổ Cục

Liệp Ưng Ðổ Cục

8.5/10
4582

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu

Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu

8.5/10
10151

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

8.5/10
2852

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

8.5/10
31905

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

8.5/10
7552

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)

Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)

8.5/10
27615

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

8.5/10
109204

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 130
Biên Thành Lãng Tử

Biên Thành Lãng Tử

8.5/10
32508

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ

8.5/10
6775

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 15
Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

8.5/10
3363

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Cửu Nguyệt Ưng Phi

Cửu Nguyệt Ưng Phi

8.5/10
115332

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Biên Thành Ðao Thanh

Biên Thành Ðao Thanh

8.5/10
14961

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

8.5/10
13709

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

8.5/10
2886

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Bạch Ngọc Lão Hổ

Bạch Ngọc Lão Hổ

8.5/10
7342

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

8.5/10
5360

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

7.5/10
3349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 9
Hồng Bào Quái Nhân

Hồng Bào Quái Nhân

7.5/10
21619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 80
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

7.5/10
10476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

7.5/10
19354

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 128
Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Sở Lưu Hương Hệ Liệt

7.5/10
57048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 181
Tiêu Thập Nhất Lang

Tiêu Thập Nhất Lang

7.5/10
11316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

7.5/10
4630

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
U Linh Sơn Trang

U Linh Sơn Trang

7.5/10
10180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

7.5/10
13541

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

7.5/10
4072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Thiên Địa Càn Khôn

Thiên Địa Càn Khôn

7.5/10
16967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

7.5/10
12077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)

Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)

7.5/10
5510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tiên Cô Bảo Kiếm

Tiên Cô Bảo Kiếm

7.5/10
18430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Thiết Huyết Đại Kỳ

Thiết Huyết Đại Kỳ

7.5/10
8114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tiểu Lý Phi Đao

Tiểu Lý Phi Đao

7.5/10
17421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thạch Phong Thành

Thạch Phong Thành

7.5/10
149230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 39
Tiểu Sát Tinh

Tiểu Sát Tinh

7.5/10
12835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Thái Cực Đồ

Thái Cực Đồ

7.5/10
12735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Thiên Phật Quyển

Thiên Phật Quyển

7.5/10
20232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 65
Phượng Gáy Trời Nam

Phượng Gáy Trời Nam

7.5/10
11729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 24
Phiêu Phong Kiếm Vũ

Phiêu Phong Kiếm Vũ

7.5/10
14159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 43
Quỷ Luyến Hiệp Tình

Quỷ Luyến Hiệp Tình

7.5/10
3444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Quyền Chủ Ngọc Ấn

Quyền Chủ Ngọc Ấn

7.5/10
12782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Quyền Đầu

Quyền Đầu

7.5/10
3956

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Sa Mạc Thần Ưng

Sa Mạc Thần Ưng

7.5/10
7917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 43
Sát Thủ Kiếm Vương

Sát Thủ Kiếm Vương

7.5/10
13275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Long Kiếm Truy Hồn

Long Kiếm Truy Hồn

7.5/10
9845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Ma Thần Quỷ Kiếm

Ma Thần Quỷ Kiếm

7.5/10
14901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Lưu Hương Đạo Soái

Lưu Hương Đạo Soái

7.5/10
6793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Ly Biệt Câu

Ly Biệt Câu

7.5/10
231717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

7.5/10
92052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Phi Thiên Ma

Phi Thiên Ma

7.5/10
12586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Phong Linh Trung Đao Thanh

Phong Linh Trung Đao Thanh

7.5/10
5804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Phụng Vũ Cửu Thiên

Phụng Vũ Cửu Thiên

7.5/10
5025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Ngân Câu Đổ Phường

Ngân Câu Đổ Phường

7.5/10
3315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Ngọ Dạ Lan Hoa

Ngọ Dạ Lan Hoa

7.5/10
3804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Ma Ảnh Kiếm

Ma Ảnh Kiếm

7.5/10
17464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 52
Lôi Âm Ma Công

Lôi Âm Ma Công

7.5/10
20430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Long Hổ Phong Vân

Long Hổ Phong Vân

7.5/10
16502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 99
Luân Hồi Cung Chủ

Luân Hồi Cung Chủ

7.5/10
34825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
Kiếm Thần Nhất Tiếu

Kiếm Thần Nhất Tiếu

7.5/10
5473

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

7.5/10
17759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 48
Hiệp Ẩn Ma Tung

Hiệp Ẩn Ma Tung

7.5/10
7770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kỳ Lân Bảo Điển

Kỳ Lân Bảo Điển

7.5/10
9527

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

7.5/10
3260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Khổng Tước Linh

Khổng Tước Linh

7.5/10
2593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Huyết Tâm Lệnh

Huyết Tâm Lệnh

7.5/10
12495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Mười Đại Manga Anime Danh Trường Hợp Khai Cục Dạ Khải
7.3/10
14298

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thiết Kỵ Môn
8.5/10
33370

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 2
8.5/10
42139

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 1
8.5/10
30390

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yến Thập Tam
8.5/10
24483

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Tâm Lệnh
8.5/10
20386

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuân Thu Bút
8.5/10
13968

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Long Châu
8.5/10
16546

Thể loại: Kiếm Hiệp

Võ Lâm Tuyệt Địa
8.5/10
41263

Thể loại: Kiếm Hiệp

Viên Nguyệt Loan Đao
8.5/10
21005

Thể loại: Kiếm Hiệp

Uy Phong Cổ Tự
8.5/10
19407

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang
8.5/10
10627

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyệt Bất Đê Đầu
8.5/10
4383

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm
8.5/10
2607

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình Nhân Tiễn
8.5/10
7775

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến
8.5/10
15445

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao
8.5/10
52704

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Đao
8.5/10
28488

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Đăng
8.5/10
14828

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Tinh Long Vương
8.5/10
8621

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Lão Kiếm
8.5/10
27062

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Hoàn Khúc
8.5/10
14242

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ
8.5/10
366089

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)
8.5/10
15042

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu
8.5/10
4845

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình
8.5/10
4991

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)
8.5/10
14012

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên
8.5/10
10569

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong Linh Trung Ðao Thanh
8.5/10
8445

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao
8.5/10
4062

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa
8.5/10
4832

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường
8.5/10
6955

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu
8.5/10
4056

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)
8.5/10
15524

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều
8.5/10
22829

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân
8.5/10
30466

Thể loại: Kiếm Hiệp

Liệp Ưng Ðổ Cục
8.5/10
4582

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu
8.5/10
10151

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh
8.5/10
2852

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Tiểu Lý Phi Đao
8.5/10
31905

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm
8.5/10
7552

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)
8.5/10
27615

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)
8.5/10
109204

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Thành Lãng Tử
8.5/10
32508

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ
8.5/10
6775

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn
8.5/10
3363

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cửu Nguyệt Ưng Phi
8.5/10
115332

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Thành Ðao Thanh
8.5/10
14961

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bích Huyết Tẩy Ngân Thương
8.5/10
13709

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao
8.5/10
2886

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Ngọc Lão Hổ
8.5/10
7342

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
8.5/10
5360

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nghịch Thiên Hệ Thống
7.5/10
3349

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Hồng Bào Quái Nhân
7.5/10
21619

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
7.5/10
10476

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Thập Ác
7.5/10
19354

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương Hệ Liệt
7.5/10
57048

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Tiêu Thập Nhất Lang
7.5/10
11316

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Hải Phiêu Hương
7.5/10
4630

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Linh Sơn Trang
7.5/10
10180

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyết Hoa Phong Nguyệt
7.5/10
13541

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Thủ
7.5/10
4072

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Địa Càn Khôn
7.5/10
16967

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao
7.5/10
12077

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)
7.5/10
5510

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiên Cô Bảo Kiếm
7.5/10
18430

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Huyết Đại Kỳ
7.5/10
8114

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Lý Phi Đao
7.5/10
17421

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thạch Phong Thành
7.5/10
149230

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh
7.5/10
12835

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Cực Đồ
7.5/10
12735

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Phật Quyển
7.5/10
20232

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phượng Gáy Trời Nam
7.5/10
11729

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Phiêu Phong Kiếm Vũ
7.5/10
14159

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Luyến Hiệp Tình
7.5/10
3444

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Chủ Ngọc Ấn
7.5/10
12782

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Đầu
7.5/10
3956

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sa Mạc Thần Ưng
7.5/10
7917

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Thủ Kiếm Vương
7.5/10
13275

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Kiếm Truy Hồn
7.5/10
9845

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Thần Quỷ Kiếm
7.5/10
14901

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Hương Đạo Soái
7.5/10
6793

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ly Biệt Câu
7.5/10
231717

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao
7.5/10
92052

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Thiên Ma
7.5/10
12586

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong Linh Trung Đao Thanh
7.5/10
5804

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phụng Vũ Cửu Thiên
7.5/10
5025

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Ngân Câu Đổ Phường
7.5/10
3315

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngọ Dạ Lan Hoa
7.5/10
3804

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Ảnh Kiếm
7.5/10
17464

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lôi Âm Ma Công
7.5/10
20430

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Hổ Phong Vân
7.5/10
16502

Thể loại: Kiếm Hiệp

Luân Hồi Cung Chủ
7.5/10
34825

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kiếm Thần Nhất Tiếu
7.5/10
5473

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh
7.5/10
17759

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hiệp Ẩn Ma Tung
7.5/10
7770

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kỳ Lân Bảo Điển
7.5/10
9527

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
7.5/10
3260

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khổng Tước Linh
7.5/10
2593

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Tâm Lệnh
7.5/10
12495

Thể loại: Kiếm Hiệp