Tác Giả Cô Ngạo Long Hồn

Mười Đại Manga Anime Danh Trường Hợp Khai Cục Dạ Khải

Mười Đại Manga Anime Danh Trường Hợp Khai Cục Dạ Khải

7.3/10
20781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Thiết Kỵ Môn

Thiết Kỵ Môn

8.5/10
35305

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Tiểu Sát Tinh 2

Tiểu Sát Tinh 2

8.5/10
44164

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 129
Tiểu Sát Tinh 1

Tiểu Sát Tinh 1

8.5/10
31876

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Yến Thập Tam

Yến Thập Tam

8.5/10
27100

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Xuyên Tâm Lệnh

Xuyên Tâm Lệnh

8.5/10
21550

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Xuân Thu Bút

Xuân Thu Bút

8.5/10
14673

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Xích Long Châu

Xích Long Châu

8.5/10
17711

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Võ Lâm Tuyệt Địa

Võ Lâm Tuyệt Địa

8.5/10
43610

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Viên Nguyệt Loan Đao

Viên Nguyệt Loan Đao

8.5/10
22776

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Uy Phong Cổ Tự

Uy Phong Cổ Tự

8.5/10
20223

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang

Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang

8.5/10
12093

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tuyệt Bất Đê Đầu

Tuyệt Bất Đê Đầu

8.5/10
4736

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

8.5/10
2767

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Tình Nhân Tiễn

Tình Nhân Tiễn

8.5/10
8242

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến

Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến

8.5/10
16567

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

8.5/10
54184

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao

8.5/10
31070

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Thiên Đăng

Thiên Đăng

8.5/10
15514

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

8.5/10
9221

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

8.5/10
28907

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 59
Thái Hoàn Khúc

Thái Hoàn Khúc

8.5/10
15061

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

8.5/10
366772

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)

Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)

8.5/10
16389

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

8.5/10
5270

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình

Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình

8.5/10
5375

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)

Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)

8.5/10
14838

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

8.5/10
11203

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Phong Linh Trung Ðao Thanh

Phong Linh Trung Ðao Thanh

8.5/10
9131

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao

Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao

8.5/10
4278

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa

Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa

8.5/10
5194

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

8.5/10
7370

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

8.5/10
4340

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)

Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)

8.5/10
16795

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

8.5/10
24200

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân

8.5/10
33107

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 99
Liệp Ưng Ðổ Cục

Liệp Ưng Ðổ Cục

8.5/10
4832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu

Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu

8.5/10
10803

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

8.5/10
3130

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

8.5/10
34043

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

8.5/10
8116

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)

Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)

8.5/10
31342

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

8.5/10
115299

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 130
Biên Thành Lãng Tử

Biên Thành Lãng Tử

8.5/10
34592

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ

8.5/10
7135

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 15
Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

8.5/10
3665

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Cửu Nguyệt Ưng Phi

Cửu Nguyệt Ưng Phi

8.5/10
117185

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Biên Thành Ðao Thanh

Biên Thành Ðao Thanh

8.5/10
15653

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

8.5/10
15234

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

8.5/10
3193

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Bạch Ngọc Lão Hổ

Bạch Ngọc Lão Hổ

8.5/10
8066

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

8.5/10
5863

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

7.5/10
3645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 9
Hồng Bào Quái Nhân

Hồng Bào Quái Nhân

7.5/10
23712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 80
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

7.5/10
11759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

7.5/10
21924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 128
Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Sở Lưu Hương Hệ Liệt

7.5/10
63062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 181
Tiêu Thập Nhất Lang

Tiêu Thập Nhất Lang

7.5/10
11889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

7.5/10
5252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
U Linh Sơn Trang

U Linh Sơn Trang

7.5/10
10802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

7.5/10
14232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

7.5/10
4322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Thiên Địa Càn Khôn

Thiên Địa Càn Khôn

7.5/10
17762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

7.5/10
13690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)

Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)

7.5/10
6068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tiên Cô Bảo Kiếm

Tiên Cô Bảo Kiếm

7.5/10
19443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Thiết Huyết Đại Kỳ

Thiết Huyết Đại Kỳ

7.5/10
8692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tiểu Lý Phi Đao

Tiểu Lý Phi Đao

7.5/10
19290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thạch Phong Thành

Thạch Phong Thành

7.5/10
150407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 39
Tiểu Sát Tinh

Tiểu Sát Tinh

7.5/10
14376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Thái Cực Đồ

Thái Cực Đồ

7.5/10
14072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Thiên Phật Quyển

Thiên Phật Quyển

7.5/10
21424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 65
Phượng Gáy Trời Nam

Phượng Gáy Trời Nam

7.5/10
12570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 24
Phiêu Phong Kiếm Vũ

Phiêu Phong Kiếm Vũ

7.5/10
15241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 43
Quỷ Luyến Hiệp Tình

Quỷ Luyến Hiệp Tình

7.5/10
3826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Quyền Chủ Ngọc Ấn

Quyền Chủ Ngọc Ấn

7.5/10
13632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Quyền Đầu

Quyền Đầu

7.5/10
4293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Sa Mạc Thần Ưng

Sa Mạc Thần Ưng

7.5/10
9098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 43
Sát Thủ Kiếm Vương

Sát Thủ Kiếm Vương

7.5/10
14058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Long Kiếm Truy Hồn

Long Kiếm Truy Hồn

7.5/10
10764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Ma Thần Quỷ Kiếm

Ma Thần Quỷ Kiếm

7.5/10
15925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Lưu Hương Đạo Soái

Lưu Hương Đạo Soái

7.5/10
7340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Ly Biệt Câu

Ly Biệt Câu

7.5/10
232068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

7.5/10
92383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Phi Thiên Ma

Phi Thiên Ma

7.5/10
13495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Phong Linh Trung Đao Thanh

Phong Linh Trung Đao Thanh

7.5/10
6346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Phụng Vũ Cửu Thiên

Phụng Vũ Cửu Thiên

7.5/10
5626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Ngân Câu Đổ Phường

Ngân Câu Đổ Phường

7.5/10
3639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Ngọ Dạ Lan Hoa

Ngọ Dạ Lan Hoa

7.5/10
4177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Ma Ảnh Kiếm

Ma Ảnh Kiếm

7.5/10
18722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 52
Lôi Âm Ma Công

Lôi Âm Ma Công

7.5/10
22242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Long Hổ Phong Vân

Long Hổ Phong Vân

7.5/10
18212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 99
Luân Hồi Cung Chủ

Luân Hồi Cung Chủ

7.5/10
37736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
Kiếm Thần Nhất Tiếu

Kiếm Thần Nhất Tiếu

7.5/10
5967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

7.5/10
18830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 48
Hiệp Ẩn Ma Tung

Hiệp Ẩn Ma Tung

7.5/10
8268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kỳ Lân Bảo Điển

Kỳ Lân Bảo Điển

7.5/10
10335

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

7.5/10
3507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Khổng Tước Linh

Khổng Tước Linh

7.5/10
2804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Huyết Tâm Lệnh

Huyết Tâm Lệnh

7.5/10
13615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Mười Đại Manga Anime Danh Trường Hợp Khai Cục Dạ Khải
7.3/10
20781

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thiết Kỵ Môn
8.5/10
35305

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 2
8.5/10
44164

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 1
8.5/10
31876

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yến Thập Tam
8.5/10
27100

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Tâm Lệnh
8.5/10
21550

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuân Thu Bút
8.5/10
14673

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Long Châu
8.5/10
17711

Thể loại: Kiếm Hiệp

Võ Lâm Tuyệt Địa
8.5/10
43610

Thể loại: Kiếm Hiệp

Viên Nguyệt Loan Đao
8.5/10
22776

Thể loại: Kiếm Hiệp

Uy Phong Cổ Tự
8.5/10
20223

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang
8.5/10
12093

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyệt Bất Đê Đầu
8.5/10
4736

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm
8.5/10
2767

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình Nhân Tiễn
8.5/10
8242

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến
8.5/10
16567

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao
8.5/10
54184

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Đao
8.5/10
31070

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Đăng
8.5/10
15514

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Tinh Long Vương
8.5/10
9221

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Lão Kiếm
8.5/10
28907

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Hoàn Khúc
8.5/10
15061

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ
8.5/10
366772

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)
8.5/10
16389

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu
8.5/10
5270

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình
8.5/10
5375

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)
8.5/10
14838

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên
8.5/10
11203

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong Linh Trung Ðao Thanh
8.5/10
9131

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao
8.5/10
4278

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa
8.5/10
5194

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường
8.5/10
7370

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu
8.5/10
4340

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)
8.5/10
16795

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều
8.5/10
24200

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân
8.5/10
33107

Thể loại: Kiếm Hiệp

Liệp Ưng Ðổ Cục
8.5/10
4832

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu
8.5/10
10803

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh
8.5/10
3130

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Tiểu Lý Phi Đao
8.5/10
34043

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm
8.5/10
8116

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)
8.5/10
31342

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)
8.5/10
115299

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Thành Lãng Tử
8.5/10
34592

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ
8.5/10
7135

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn
8.5/10
3665

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cửu Nguyệt Ưng Phi
8.5/10
117185

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Thành Ðao Thanh
8.5/10
15653

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bích Huyết Tẩy Ngân Thương
8.5/10
15234

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao
8.5/10
3193

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Ngọc Lão Hổ
8.5/10
8066

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
8.5/10
5863

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nghịch Thiên Hệ Thống
7.5/10
3645

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Hồng Bào Quái Nhân
7.5/10
23712

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
7.5/10
11759

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Thập Ác
7.5/10
21924

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương Hệ Liệt
7.5/10
63062

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Tiêu Thập Nhất Lang
7.5/10
11889

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Hải Phiêu Hương
7.5/10
5252

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Linh Sơn Trang
7.5/10
10802

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyết Hoa Phong Nguyệt
7.5/10
14232

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Thủ
7.5/10
4322

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Địa Càn Khôn
7.5/10
17762

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao
7.5/10
13690

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)
7.5/10
6068

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiên Cô Bảo Kiếm
7.5/10
19443

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Huyết Đại Kỳ
7.5/10
8692

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Lý Phi Đao
7.5/10
19290

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thạch Phong Thành
7.5/10
150407

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh
7.5/10
14376

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Cực Đồ
7.5/10
14072

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Phật Quyển
7.5/10
21424

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phượng Gáy Trời Nam
7.5/10
12570

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Phiêu Phong Kiếm Vũ
7.5/10
15241

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Luyến Hiệp Tình
7.5/10
3826

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Chủ Ngọc Ấn
7.5/10
13632

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Đầu
7.5/10
4293

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sa Mạc Thần Ưng
7.5/10
9098

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Thủ Kiếm Vương
7.5/10
14058

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Kiếm Truy Hồn
7.5/10
10764

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Thần Quỷ Kiếm
7.5/10
15925

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Hương Đạo Soái
7.5/10
7340

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ly Biệt Câu
7.5/10
232068

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao
7.5/10
92383

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Thiên Ma
7.5/10
13495

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong Linh Trung Đao Thanh
7.5/10
6346

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phụng Vũ Cửu Thiên
7.5/10
5626

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Ngân Câu Đổ Phường
7.5/10
3639

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngọ Dạ Lan Hoa
7.5/10
4177

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Ảnh Kiếm
7.5/10
18722

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lôi Âm Ma Công
7.5/10
22242

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Hổ Phong Vân
7.5/10
18212

Thể loại: Kiếm Hiệp

Luân Hồi Cung Chủ
7.5/10
37736

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kiếm Thần Nhất Tiếu
7.5/10
5967

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh
7.5/10
18830

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hiệp Ẩn Ma Tung
7.5/10
8268

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kỳ Lân Bảo Điển
7.5/10
10335

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
7.5/10
3507

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khổng Tước Linh
7.5/10
2804

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Tâm Lệnh
7.5/10
13615

Thể loại: Kiếm Hiệp