Tác Giả chill

Chấp Ma

Chấp Ma

7.3/10
1526

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 50
Cu Dũng

Cu Dũng

7.6/10
4518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Phương Tây, Light Novel

Chương 50
Tu Tiên Tam Bách Niên Đột Nhiên Phát Hiện Thị Võ Hiệp - 修仙三百年突然发现是武侠

Tu Tiên Tam Bách Niên Đột Nhiên Phát Hiện Thị Võ Hiệp - 修仙三百年突然发现是武侠

7.4/10
1122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 5
Giá Bất Thị Quái Đàm - 这不是怪谈

Giá Bất Thị Quái Đàm - 这不是怪谈

7/10
1134

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 5
Cẩu Tại Tiên Giới Thành Đại Lão - 苟在仙界成大佬

Cẩu Tại Tiên Giới Thành Đại Lão - 苟在仙界成大佬

7.8/10
1160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây

Chương 5
Ta Vốn Không Ý Thành Tiên Ngã Bản Vô Ý Thành Tiên - 我本无意成仙

Ta Vốn Không Ý Thành Tiên Ngã Bản Vô Ý Thành Tiên - 我本无意成仙

7.4/10
1122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始

Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始

7.1/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 5
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙

7.7/10
1200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 5
Tâm Linh Chúa Tể

Tâm Linh Chúa Tể

7.1/10
7449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 50
Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对

Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对

7.4/10
1191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế

Chương 5
Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

7.5/10
1171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 5
Yêu Gia Sư

Yêu Gia Sư

7.7/10
5144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trinh Thám, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Thám Hiểm, Võng Du, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 90
Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần

Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần

7.7/10
1509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 10
Phu Quân Muốn Em … Vợ

Phu Quân Muốn Em … Vợ

7.1/10
4455

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 34
Truy Tình Ký Ức

Truy Tình Ký Ức

7.4/10
2573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Gia Đấu

Chương 14
Gia Đình Cực Phẩm

Gia Đình Cực Phẩm

7.8/10
6333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 56
Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

7.2/10
3404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Miêu Nghị

Miêu Nghị

7.5/10
4505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Chấp Ma
7.3/10
1526

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Cu Dũng
7.6/10
4518

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Phương Tây, Light Novel

Tu Tiên Tam Bách Niên Đột Nhiên Phát Hiện Thị Võ Hiệp - 修仙三百年突然发现是武侠
7.4/10
1122

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Giá Bất Thị Quái Đàm - 这不是怪谈
7/10
1134

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Cẩu Tại Tiên Giới Thành Đại Lão - 苟在仙界成大佬
7.8/10
1160

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây

Ta Vốn Không Ý Thành Tiên Ngã Bản Vô Ý Thành Tiên - 我本无意成仙
7.4/10
1122

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始
7.1/10
1229

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙
7.7/10
1200

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tâm Linh Chúa Tể
7.1/10
7449

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对
7.4/10
1191

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế

Vô Thượng Chân Thân - 无上真身
7.5/10
1171

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Yêu Gia Sư
7.7/10
5144

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trinh Thám, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Thám Hiểm, Võng Du, Đông Phương, Huyền huyễn

Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần
7.7/10
1509

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Phu Quân Muốn Em … Vợ
7.1/10
4455

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Truy Tình Ký Ức
7.4/10
2573

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Gia Đấu

Gia Đình Cực Phẩm
7.8/10
6333

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Light Novel, Huyền huyễn

Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ
7.2/10
3404

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Miêu Nghị
7.5/10
4505

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp