Tác Giả CEO_Omochii

Hanma Shuji - Trốn Tìm [h+]

Hanma Shuji - Trốn Tìm [h+]

7.6/10
2768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Sanzu Haruchiyo - Dont Love [h+]

Sanzu Haruchiyo - Dont Love [h+]

7.4/10
1822

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Tôi Và Tình Yêu Với Một Thằng Trẻ Trâu

Tôi Và Tình Yêu Với Một Thằng Trẻ Trâu

7.1/10
1188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Mùa Hè Của Tôi Và Cậu

Mùa Hè Của Tôi Và Cậu

8.3/10
1182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Money Money Much Be Money

Money Money Much Be Money

7.5/10
2512

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Uả Tất Cả Ghệ Cũ Của Pé Đều Là Tội Phạm Hở

Uả Tất Cả Ghệ Cũ Của Pé Đều Là Tội Phạm Hở

7.2/10
2244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
100 Ngày Của Eva - 100 Jours D'eva

100 Ngày Của Eva - 100 Jours D'eva

8.5/10
1389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
Cơm Tối Sẽ Ngon Hơn Khi Em Và Anh Cùng Ăn

Cơm Tối Sẽ Ngon Hơn Khi Em Và Anh Cùng Ăn

8.2/10
1251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Ngoại Đạo - Heathens

Ngoại Đạo - Heathens

7.7/10
2619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Trốn Tìm

Trốn Tìm

7.4/10
1653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Con Dao Chìm Trong Bể.

Con Dao Chìm Trong Bể.

8.4/10
1296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Không Yêu - Dont Love [h+]

Không Yêu - Dont Love [h+]

8.4/10
2349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Fight - Tokyo Revengers

Fight - Tokyo Revengers

7.2/10
5695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 55
Tình Yêu Hay Tình Dục - Sex Or Love

Tình Yêu Hay Tình Dục - Sex Or Love

7.6/10
36417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 172
Mưu Đồ Làm Loạn [h+]

Mưu Đồ Làm Loạn [h+]

7.4/10
13429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Dương Thanh Vương Diễm FULL

Dương Thanh Vương Diễm FULL

7.2/10
7805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 57
Xin Chào, Em Gái !

Xin Chào, Em Gái !

8.5/10
12447

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 50
Xin Chào, Em Gái!

Xin Chào, Em Gái!

7.5/10
9985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 50
Hanma Shuji - Trốn Tìm [h+]
7.6/10
2768

Thể loại: Truyện Khác

Sanzu Haruchiyo - Dont Love [h+]
7.4/10
1822

Thể loại: Truyện Khác

Tôi Và Tình Yêu Với Một Thằng Trẻ Trâu
7.1/10
1188

Thể loại: Truyện Khác

Mùa Hè Của Tôi Và Cậu
8.3/10
1182

Thể loại: Truyện Khác

Money Money Much Be Money
7.5/10
2512

Thể loại: Truyện Khác

Uả Tất Cả Ghệ Cũ Của Pé Đều Là Tội Phạm Hở
7.2/10
2244

Thể loại: Truyện Khác

100 Ngày Của Eva - 100 Jours D'eva
8.5/10
1389

Thể loại: Truyện Khác

Cơm Tối Sẽ Ngon Hơn Khi Em Và Anh Cùng Ăn
8.2/10
1251

Thể loại: Truyện Khác

Ngoại Đạo - Heathens
7.7/10
2619

Thể loại: Truyện Khác

Trốn Tìm
7.4/10
1653

Thể loại: Truyện Khác

Con Dao Chìm Trong Bể.
8.4/10
1296

Thể loại: Truyện Khác

Không Yêu - Dont Love [h+]
8.4/10
2349

Thể loại: Truyện Khác

Fight - Tokyo Revengers
7.2/10
5695

Thể loại: Truyện Khác

Tình Yêu Hay Tình Dục - Sex Or Love
7.6/10
36417

Thể loại: Truyện Khác

Mưu Đồ Làm Loạn [h+]
7.4/10
13429

Thể loại: Truyện Khác

Dương Thanh Vương Diễm FULL
7.2/10
7805

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xin Chào, Em Gái !
8.5/10
12447

Thể loại: Truyện Teen

Xin Chào, Em Gái!
7.5/10
9985

Thể loại: Truyện Teen