Tác Giả Bất Cật Tây Qua Đích Lư

Hải Dương Thợ Săn

Hải Dương Thợ Săn

7.5/10
12712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 501
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.6/10
6882

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Yêu Một Người Bình Thường

Yêu Một Người Bình Thường

7.3/10
1483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 6
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

7.6/10
4469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 26
Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

7.3/10
8026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 48
Bạn Đã Lâu Không Gặp

Bạn Đã Lâu Không Gặp

7.8/10
3127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.6/10
6713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

7.3/10
14182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo

Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo

7.5/10
1906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 5
Kết Mộng Xuân

Kết Mộng Xuân

7/10
13581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 89
Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

7/10
4674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 22
Hôn Luyến Abo FULL

Hôn Luyến Abo FULL

7.3/10
16079

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 41
Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL

7.6/10
69016

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 89
Không Buông Bỏ Được FULL

Không Buông Bỏ Được FULL

7.5/10
6814

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.8/10
78443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

9.1/10
8706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 39
Lương Nhân

Lương Nhân

7.5/10
48931

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

7.5/10
134583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41
Người Cá Ở Biển Forever

Người Cá Ở Biển Forever

7.5/10
7194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

7.5/10
3587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
7976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 17
Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

7.5/10
17834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
10326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 40
Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

7.5/10
7107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Gặp Quỷ

Gặp Quỷ

7.5/10
5714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 20
Kiến Quỷ

Kiến Quỷ

7.5/10
3583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 18
Lộ Hành Phân Vân

Lộ Hành Phân Vân

7.5/10
12418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 55
Hải Dương Thợ Săn
7.5/10
12712

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.6/10
6882

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Một Người Bình Thường
7.3/10
1483

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký
7.6/10
4469

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân
7.3/10
8026

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Bạn Đã Lâu Không Gặp
7.8/10
3127

Thể loại: Ngôn Tình

Người Chốn Xưa
7.6/10
6713

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân
7.3/10
14182

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo
7.5/10
1906

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Kết Mộng Xuân
7/10
13581

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta
7/10
4674

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Hôn Luyến Abo FULL
7.3/10
16079

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL
7.6/10
69016

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Không Buông Bỏ Được FULL
7.5/10
6814

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.8/10
78443

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
9.1/10
8706

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Lương Nhân
7.5/10
48931

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Luyến [ABO]
7.5/10
134583

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Người Cá Ở Biển Forever
7.5/10
7194

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ
7.5/10
3587

Thể loại: Đam Mỹ

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
7976

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
7.5/10
17834

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Game Online 33 ngày
7.5/10
10326

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
7.5/10
7107

Thể loại: Đam Mỹ

Gặp Quỷ
7.5/10
5714

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Kiến Quỷ
7.5/10
3583

Thể loại:

Lộ Hành Phân Vân
7.5/10
12418

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp