Tác Giả Đan Sơn Bạch Lộ Lão Cô Vân

Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý Những Vụ Án Trong

Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý Những Vụ Án Trong

8.2/10
2205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị

Chương 40
Không Cho Ngươi Cắn

Không Cho Ngươi Cắn

8.3/10
1339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 7
Thu Thề

Thu Thề

7.4/10
2198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 36
Hỏa Lệnh

Hỏa Lệnh

7.3/10
3596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 84
Tập Hung Tây Bắc Hoang FULL

Tập Hung Tây Bắc Hoang FULL

7.5/10
3202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 70
Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

7.2/10
6265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Nhà Họ Thang Có 7 O

Nhà Họ Thang Có 7 O

7.9/10
17845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 124
Cường Chiếm Ba Ba FULL

Cường Chiếm Ba Ba FULL

7.2/10
43578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 37
Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang FULL

Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang FULL

7/10
12958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 18
Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét

Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét

7.5/10
6121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Hệ Thống Hồng Nương

Hệ Thống Hồng Nương

7.4/10
4288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 21
Ái Thượng Lão Sư FULL

Ái Thượng Lão Sư FULL

7.1/10
57056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

8.6/10
69539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 79
Tiên Sinh Đến Từ 1930

Tiên Sinh Đến Từ 1930

7.3/10
60477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 92
Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn

Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn

7.5/10
50138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 27
Huyễn Hình Sư

Huyễn Hình Sư

7.5/10
17619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 43
Ta Không Phải Là Thần Tiên

Ta Không Phải Là Thần Tiên

8.5/10
9344

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 23
Tịnh Hỏa Hồng Liên

Tịnh Hỏa Hồng Liên

7.5/10
2869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

7.5/10
6916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 29
Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!

7.5/10
4522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
[Đam Mỹ] Cấm Tình

[Đam Mỹ] Cấm Tình

7.5/10
2159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Sự Thật Nghiệt Ngã

Sự Thật Nghiệt Ngã

7.5/10
2454

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 4
Dị Năng Vương Phi

Dị Năng Vương Phi

7.5/10
38602

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 77
Sơ Luyến Anh Thì (First Love)

Sơ Luyến Anh Thì (First Love)

7.5/10
5413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Độc Hành Thú

Độc Hành Thú

7.5/10
9115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 26
Tội Nhân (Dật Danh) - Bạch Vân

Tội Nhân (Dật Danh) - Bạch Vân

7.5/10
8848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Liệp Ái (Săn Tình)

Liệp Ái (Săn Tình)

7.5/10
3837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

7.5/10
3014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Bàng Hoàng Đích Dã Thú

Bàng Hoàng Đích Dã Thú

7.5/10
8841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 10
Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

7.5/10
6502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Không Thể Quay Đầu

Không Thể Quay Đầu

7.5/10
29671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)

Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)

7.5/10
6787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Ngân Tích (Dấu Vết) – Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhất

Ngân Tích (Dấu Vết) – Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhất

7.5/10
5892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Thuần Linh Thời Đại

Thuần Linh Thời Đại

7.5/10
7903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý Những Vụ Án Trong
8.2/10
2205

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị

Không Cho Ngươi Cắn
8.3/10
1339

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thu Thề
7.4/10
2198

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hỏa Lệnh
7.3/10
3596

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tập Hung Tây Bắc Hoang FULL
7.5/10
3202

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt
7.2/10
6265

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nhà Họ Thang Có 7 O
7.9/10
17845

Thể loại: Đam Mỹ

Cường Chiếm Ba Ba FULL
7.2/10
43578

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang FULL
7/10
12958

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét
7.5/10
6121

Thể loại: Đam Mỹ

Hệ Thống Hồng Nương
7.4/10
4288

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Ái Thượng Lão Sư FULL
7.1/10
57056

Thể loại: Đam Mỹ

Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
8.6/10
69539

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tiên Sinh Đến Từ 1930
7.3/10
60477

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn
7.5/10
50138

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Huyễn Hình Sư
7.5/10
17619

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Không Phải Là Thần Tiên
8.5/10
9344

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tịnh Hỏa Hồng Liên
7.5/10
2869

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh
7.5/10
6916

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!
7.5/10
4522

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Đam Mỹ] Cấm Tình
7.5/10
2159

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sự Thật Nghiệt Ngã
7.5/10
2454

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Dị Năng Vương Phi
7.5/10
38602

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sơ Luyến Anh Thì (First Love)
7.5/10
5413

Thể loại: Đam Mỹ

Độc Hành Thú
7.5/10
9115

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tội Nhân (Dật Danh) - Bạch Vân
7.5/10
8848

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Ái (Săn Tình)
7.5/10
3837

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử
7.5/10
3014

Thể loại: Đam Mỹ

Bàng Hoàng Đích Dã Thú
7.5/10
8841

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang
7.5/10
6502

Thể loại: Đam Mỹ

Không Thể Quay Đầu
7.5/10
29671

Thể loại: Đam Mỹ

Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)
7.5/10
6787

Thể loại: Đam Mỹ

Ngân Tích (Dấu Vết) – Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhất
7.5/10
5892

Thể loại: Đam Mỹ

Thuần Linh Thời Đại
7.5/10
7903

Thể loại: Đam Mỹ