Tác Giả Bắc Đồ Xuyên

Xuân Hòa Cảnh Minh

Xuân Hòa Cảnh Minh

7.4/10
3011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 43
Tương Tư Không Biệt Ly

Tương Tư Không Biệt Ly

7.8/10
1269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Mối Tình Đầu Cả Đời FULL

Mối Tình Đầu Cả Đời FULL

7.8/10
11610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 58
Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi

Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi

7.4/10
5015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

7.6/10
34067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 133
Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A

Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A

7.9/10
20438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Hạ Chí - Bắc Đồ Xuyên

Hạ Chí - Bắc Đồ Xuyên

7.9/10
19595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến FULL

Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến FULL

7.3/10
76692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 125
Xuyên Việt Chi Nhất Phẩm Tiên Phu

Xuyên Việt Chi Nhất Phẩm Tiên Phu

8/10
132849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Chí Hôn

Chí Hôn

7.4/10
8576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Tín Đồ Ngày Xuân FULL

Tín Đồ Ngày Xuân FULL

7.5/10
24830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 44
Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

8/10
222014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 295
Đừng Quên Em - Nữ Phụ Công Tâm Kế

Đừng Quên Em - Nữ Phụ Công Tâm Kế

8.5/10
13489

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Lòng Tham

Lòng Tham

8.5/10
6666

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

7.5/10
60632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 237
Nữ Phụ Công Tâm Kế

Nữ Phụ Công Tâm Kế

7.5/10
227817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 111
Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

7.5/10
25152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 32
Nữ Xứng Công Tâm Kế

Nữ Xứng Công Tâm Kế

7.5/10
94986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 111
Nắm Giữ Vận Mệnh

Nắm Giữ Vận Mệnh

7.5/10
4016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Thương Em Vào Lòng

Thương Em Vào Lòng

7.5/10
20658

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Bất Luân Chi Luyến

Bất Luân Chi Luyến

7.5/10
4605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Đừng Quên Em

Đừng Quên Em

7.5/10
8437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 19
Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

7.5/10
67471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 75
Xuân Hòa Cảnh Minh
7.4/10
3011

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tương Tư Không Biệt Ly
7.8/10
1269

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Cả Đời FULL
7.8/10
11610

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi
7.4/10
5015

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền huyễn

Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang
7.6/10
34067

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A
7.9/10
20438

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hạ Chí - Bắc Đồ Xuyên
7.9/10
19595

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến FULL
7.3/10
76692

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Việt Chi Nhất Phẩm Tiên Phu
8/10
132849

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chí Hôn
7.4/10
8576

Thể loại: Ngôn Tình

Tín Đồ Ngày Xuân FULL
7.5/10
24830

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
8/10
222014

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Quên Em - Nữ Phụ Công Tâm Kế
8.5/10
13489

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lòng Tham
8.5/10
6666

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
7.5/10
60632

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nữ Phụ Công Tâm Kế
7.5/10
227817

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
7.5/10
25152

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Xứng Công Tâm Kế
7.5/10
94986

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nắm Giữ Vận Mệnh
7.5/10
4016

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thương Em Vào Lòng
7.5/10
20658

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Luân Chi Luyến
7.5/10
4605

Thể loại: Đam Mỹ

Đừng Quên Em
7.5/10
8437

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
7.5/10
67471

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ