Tác Giả Thường Thanh Minh Nhật

Vì Livestream Đoán Mệnh Quá Chuẩn Tôi Trở Thành Cố Vấn Cho Cục Cảnh Sát

Vì Livestream Đoán Mệnh Quá Chuẩn Tôi Trở Thành Cố Vấn Cho Cục Cảnh Sát

7.9/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 34
Mạt Thế Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

Mạt Thế Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 5
Hướng Dương Xử

Hướng Dương Xử

7.8/10
2322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 21
Thanh Mai Kề Bên Trúc Mã FULL

Thanh Mai Kề Bên Trúc Mã FULL

7.4/10
2304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

7.8/10
2528

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư FULL

Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư FULL

7.7/10
40945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 140
Pháp Y Vương Phi 2

Pháp Y Vương Phi 2

7.4/10
58752

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 178
Trong Lòng Còn Vương

Trong Lòng Còn Vương

7.5/10
4151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Bộ Bộ Liên Hoa

Bộ Bộ Liên Hoa

7.5/10
77058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 89
Ngọc Xuân Lâu

Ngọc Xuân Lâu

7.5/10
21045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 52
Ngọc Lâu Xuân

Ngọc Lâu Xuân

7.5/10
17707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 52
Đào Hoa Trầm Vương

Đào Hoa Trầm Vương

7.5/10
12599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 68
Tinh Ấn Online

Tinh Ấn Online

7.5/10
6665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 23
Đào Hoa

Đào Hoa

7.5/10
17199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 94
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

7.5/10
28328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 32
Viễn Cổ Y Điện

Viễn Cổ Y Điện

7.5/10
79586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 64
Vì Livestream Đoán Mệnh Quá Chuẩn Tôi Trở Thành Cố Vấn Cho Cục Cảnh Sát
7.9/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mạt Thế Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô
7.3/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Hướng Dương Xử
7.8/10
2322

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Mai Kề Bên Trúc Mã FULL
7.4/10
2304

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi
7.8/10
2528

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư FULL
7.7/10
40945

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Pháp Y Vương Phi 2
7.4/10
58752

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trong Lòng Còn Vương
7.5/10
4151

Thể loại: Truyện Teen

Bộ Bộ Liên Hoa
7.5/10
77058

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ngọc Xuân Lâu
7.5/10
21045

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Ngọc Lâu Xuân
7.5/10
17707

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Đào Hoa Trầm Vương
7.5/10
12599

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tinh Ấn Online
7.5/10
6665

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Đào Hoa
7.5/10
17199

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Nghê Thường Thiết Y
7.5/10
28328

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Viễn Cổ Y Điện
7.5/10
79586

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không