Tác Giả AnhChoEmMotDoaQuynh

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

7.4/10
1941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 7
Trần Tình Lệnh - Trần Tình Ai Thấu

Trần Tình Lệnh - Trần Tình Ai Thấu

7.9/10
1804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Nguyệt Lão Sẽ Duyên Tú Cầu Dẫn Lối

Nguyệt Lão Sẽ Duyên Tú Cầu Dẫn Lối

7.7/10
1332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Hồng Nhan Tri Kỷ Của Thần Vương

Hồng Nhan Tri Kỷ Của Thần Vương

7.8/10
1797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Độ Kiếp

Độ Kiếp

7.9/10
1401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 5
Mê Hoặc Người Yêu

Mê Hoặc Người Yêu

7.2/10
1613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 5
Thân Phận Bị Phong Ấn

Thân Phận Bị Phong Ấn

7.1/10
1476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng

Chương 5
Bao Nuôi Thiên Tài

Bao Nuôi Thiên Tài

7/10
1903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 8
Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

7.6/10
159373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 190
Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

8.5/10
7868

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Em Vẫn Đợi Anh Nơi Này

Em Vẫn Đợi Anh Nơi Này

7.5/10
1526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 2
Vết Cắn Ngột Ngào

Vết Cắn Ngột Ngào

7.5/10
2631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 7
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

7.5/10
422481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 440
Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật

Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật

7.5/10
6800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL
7.4/10
1941

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Trần Tình Lệnh - Trần Tình Ai Thấu
7.9/10
1804

Thể loại: Truyện Khác

Nguyệt Lão Sẽ Duyên Tú Cầu Dẫn Lối
7.7/10
1332

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hồng Nhan Tri Kỷ Của Thần Vương
7.8/10
1797

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Độ Kiếp
7.9/10
1401

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Mê Hoặc Người Yêu
7.2/10
1613

Thể loại: Quân Sự, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Khác

Thân Phận Bị Phong Ấn
7.1/10
1476

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng

Bao Nuôi Thiên Tài
7/10
1903

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
7.6/10
159373

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu
8.5/10
7868

Thể loại: Truyện Teen

Em Vẫn Đợi Anh Nơi Này
7.5/10
1526

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Vết Cắn Ngột Ngào
7.5/10
2631

Thể loại: Truyện Teen

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
7.5/10
422481

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật
7.5/10
6800

Thể loại: Ngôn Tình