Tác Giả Tam Vô Thị Manh Điểm

Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương

Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương

7.7/10
6243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 65
Ngôi Sao Trà Chan Canh

Ngôi Sao Trà Chan Canh

7.2/10
1602

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thẳng Thắn Mới Lấy Được Vợ

Thẳng Thắn Mới Lấy Được Vợ

7.4/10
2411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Thích Hay Không Thích FULL

Thích Hay Không Thích FULL

7.5/10
2740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Thiên Đạo Bảng Hiện Thế Ta Thiên Đế Tư Chất Bị Lộ Ra Bản Dịch

Thiên Đạo Bảng Hiện Thế Ta Thiên Đế Tư Chất Bị Lộ Ra Bản Dịch

7.8/10
4966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Khốn Lưu FULL

Khốn Lưu FULL

7.9/10
14646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 42
Xin Đỉnh Lưu Đứng Đắn Chút Đi

Xin Đỉnh Lưu Đứng Đắn Chút Đi

7.3/10
5519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

8.3/10
22728

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 64
Tiên Sinh, Em Thích Anh

Tiên Sinh, Em Thích Anh

8.1/10
17299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
[ABO/Lâm Tần] Thay Đổi Từ Giờ Khắc Này

[ABO/Lâm Tần] Thay Đổi Từ Giờ Khắc Này

7.5/10
1909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 2
Ám Yến

Ám Yến

7.5/10
39183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Ánh Dương Soi Lối

Ánh Dương Soi Lối

7.5/10
57935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Anh Chỉ Cần Em

Anh Chỉ Cần Em

7.5/10
24834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương
7.7/10
6243

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngôi Sao Trà Chan Canh
7.2/10
1602

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thẳng Thắn Mới Lấy Được Vợ
7.4/10
2411

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thích Hay Không Thích FULL
7.5/10
2740

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thiên Đạo Bảng Hiện Thế Ta Thiên Đế Tư Chất Bị Lộ Ra Bản Dịch
7.8/10
4966

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khốn Lưu FULL
7.9/10
14646

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xin Đỉnh Lưu Đứng Đắn Chút Đi
7.3/10
5519

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn
8.3/10
22728

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tiên Sinh, Em Thích Anh
8.1/10
17299

Thể loại: Đam Mỹ

[ABO/Lâm Tần] Thay Đổi Từ Giờ Khắc Này
7.5/10
1909

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Ám Yến
7.5/10
39183

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Dương Soi Lối
7.5/10
57935

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Chỉ Cần Em
7.5/10
24834

Thể loại: Đam Mỹ