Tác Giả Ái Đảo

Quyến Rũ Bạn Trai Của Khuê Mật H

Quyến Rũ Bạn Trai Của Khuê Mật H

7.8/10
19250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Tranh Giành Tài Sản

Tranh Giành Tài Sản

7.1/10
1691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Bị Anh Rể Chơi Không Ngừng

Bị Anh Rể Chơi Không Ngừng

7.7/10
15101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Họ Thật Sự Không Yêu Ta

Họ Thật Sự Không Yêu Ta

7.5/10
1269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ FULL

Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ FULL

7.5/10
2062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Ngươi Xem Chúng Ta Quen Thuộc Như Thế

Ngươi Xem Chúng Ta Quen Thuộc Như Thế

7/10
1608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 9
Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

7.6/10
3876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 17
Ảnh Đại Diện Là Tôi Không Vừa Ý À

Ảnh Đại Diện Là Tôi Không Vừa Ý À

7.4/10
7889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 54
Cho Tôi Mượn Mười Năm

Cho Tôi Mượn Mười Năm

7.4/10
2892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Trong Lòng Có Người

Trong Lòng Có Người

7.3/10
2666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 23
Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

7.1/10
30725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 35
A Kiều Trùng Sinh

A Kiều Trùng Sinh

7.1/10
2241

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Hạ Luyến Tương Phùng FULL

Hạ Luyến Tương Phùng FULL

7.5/10
4554

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Kết Hôn Mất Trí Nhớ Đây Đừng Gạt Tôi

Kết Hôn Mất Trí Nhớ Đây Đừng Gạt Tôi

7.3/10
1726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

7.7/10
6047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 23
Nỗi Khổ Của Tiên Sinh Hươu Cao Cổ FULL

Nỗi Khổ Của Tiên Sinh Hươu Cao Cổ FULL

7.1/10
1965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Em Là Thanh Khống Sao FULL

Em Là Thanh Khống Sao FULL

7.2/10
3891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Nhường Nàng Ba Phần

Nhường Nàng Ba Phần

7.9/10
4235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Tiệm Mỳ Nhỏ

Tiệm Mỳ Nhỏ

10.3/10
12656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

7.5/10
189046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 69
Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

7.5/10
68396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 39
Điều Ước Của Dê Con

Điều Ước Của Dê Con

7.5/10
9858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 33
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

7.5/10
77645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 84
[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

7.5/10
5521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 23
[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Yêu Hoa Thường Phi

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Yêu Hoa Thường Phi

7.5/10
2966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 12
[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

7.5/10
2894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 9
Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

7.5/10
19479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 53
Tiểu Diện Than (Tiệm Mì Nhỏ)

Tiểu Diện Than (Tiệm Mì Nhỏ)

7.5/10
16305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

7.5/10
16000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

9.3/10
214373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 73
Quyến Rũ Bạn Trai Của Khuê Mật H
7.8/10
19250

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tranh Giành Tài Sản
7.1/10
1691

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bị Anh Rể Chơi Không Ngừng
7.7/10
15101

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Họ Thật Sự Không Yêu Ta
7.5/10
1269

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ FULL
7.5/10
2062

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ngươi Xem Chúng Ta Quen Thuộc Như Thế
7/10
1608

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
7.6/10
3876

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ảnh Đại Diện Là Tôi Không Vừa Ý À
7.4/10
7889

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cho Tôi Mượn Mười Năm
7.4/10
2892

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trong Lòng Có Người
7.3/10
2666

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm
7.1/10
30725

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

A Kiều Trùng Sinh
7.1/10
2241

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hạ Luyến Tương Phùng FULL
7.5/10
4554

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kết Hôn Mất Trí Nhớ Đây Đừng Gạt Tôi
7.3/10
1726

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người
7.7/10
6047

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nỗi Khổ Của Tiên Sinh Hươu Cao Cổ FULL
7.1/10
1965

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Em Là Thanh Khống Sao FULL
7.2/10
3891

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhường Nàng Ba Phần
7.9/10
4235

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiệm Mỳ Nhỏ
10.3/10
12656

Thể loại: Đam Mỹ

Tẩu Thác Lộ (Tập 1)
7.5/10
189046

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật
7.5/10
68396

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Điều Ước Của Dê Con
7.5/10
9858

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
7.5/10
77645

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu
7.5/10
5521

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Yêu Hoa Thường Phi
7.5/10
2966

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê
7.5/10
2894

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
7.5/10
19479

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Diện Than (Tiệm Mì Nhỏ)
7.5/10
16305

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích
7.5/10
16000

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

An Cư Lạc Nghiệp
9.3/10
214373

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ