Tác Giả Bất Khai Tâm Đích Phì Quất

Cá Không Có Chân

Cá Không Có Chân

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Phương Pháp Hồi Sinh Tình Yêu Của Tôi

Phương Pháp Hồi Sinh Tình Yêu Của Tôi

7.5/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 8
Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu

Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Phu Nhân Áo Vest Của Ngài Lại Rơi Rồi

Phu Nhân Áo Vest Của Ngài Lại Rơi Rồi

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 10
Thiếu Gia Chính Hiệu Sống Lại Gây Chấn Động Toàn Cầu

Thiếu Gia Chính Hiệu Sống Lại Gây Chấn Động Toàn Cầu

7.5/10
1116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Hòn Đảo Ngủ Say H

Hòn Đảo Ngủ Say H

7.1/10
9287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Gặp cậu mới nảy lòng tham

Gặp cậu mới nảy lòng tham

8.5/10
6351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 60
Xem Mặt Qua Mạng H FULL

Xem Mặt Qua Mạng H FULL

7.6/10
18557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Nữ Tướng Quân Nam Hướng Vãn Xuyên Đến Hiện Đại Làm Đỉnh Lưu Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss FULL

Nữ Tướng Quân Nam Hướng Vãn Xuyên Đến Hiện Đại Làm Đỉnh Lưu Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss FULL

7.9/10
8010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 850
Cao H Đối Tượng Xem Mắt FULL

Cao H Đối Tượng Xem Mắt FULL

7.4/10
31246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Vô Tình Bị Phát Hiện Yêu Thầm

Vô Tình Bị Phát Hiện Yêu Thầm

7.2/10
8793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Khai Cục Đã Bị Đuổi Ra Khỏi Hào Môn

Khai Cục Đã Bị Đuổi Ra Khỏi Hào Môn

7.1/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 9
Tiết Lão Bản Quá Thích Ta Tàm Sao Bây Giờ

Tiết Lão Bản Quá Thích Ta Tàm Sao Bây Giờ

7.2/10
1982

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 50
Thật Khó Để Không Làm Sụp Đổ Nhân Vật Phản Diện

Thật Khó Để Không Làm Sụp Đổ Nhân Vật Phản Diện

7.4/10
1303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
6437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Dưới giường không quen

Dưới giường không quen

8.5/10
121669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 155
Dưới Giường Không Thân Cao H

Dưới Giường Không Thân Cao H

7.8/10
64811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Anh Hàng Xóm Dũng Mãnh

Anh Hàng Xóm Dũng Mãnh

7.5/10
2612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

7.2/10
1514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 8
Tà Vương Đỡ Lên Giường Nông Nữ Có Điểm Điền

Tà Vương Đỡ Lên Giường Nông Nữ Có Điểm Điền

7/10
10179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL

Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL

7.5/10
22583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1629
Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL

Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL

7.4/10
2740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Nghiện Làm Thô Tục

Nghiện Làm Thô Tục

7.9/10
22416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL

7.8/10
2211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 7
Nữ Vương Từ Đỉnh Lưu Đi Lên

Nữ Vương Từ Đỉnh Lưu Đi Lên

7.2/10
1273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Vân Du Ca

Vân Du Ca

7/10
1862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Danh Môn Thiên Hậu Trọng Sinh Thiên Kim Quốc Dân

Danh Môn Thiên Hậu Trọng Sinh Thiên Kim Quốc Dân

7.1/10
2205

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Gặp Lại Sau Năm

Gặp Lại Sau Năm

7.5/10
6791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Giữa Cơn Bão Tuyết

Giữa Cơn Bão Tuyết

7.9/10
139440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 75
Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

7.6/10
2097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch

Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch

7.1/10
4025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 52
Đừng Chơi Cùng Cậu Ta

Đừng Chơi Cùng Cậu Ta

7.6/10
1541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Không Khép Được Chân A Phì A

Không Khép Được Chân A Phì A

7.5/10
201838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 159
Thập Niên 80 Quả Phụ Và Góa Vợ

Thập Niên 80 Quả Phụ Và Góa Vợ

7.5/10
27846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Anh Rể Em Vợ FULL

Anh Rể Em Vợ FULL

7.5/10
11167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Không Khép Được Chân FULL

Không Khép Được Chân FULL

7.9/10
92134

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 159
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

7/10
39321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

7.2/10
9839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta

Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta

8.3/10
22567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 350
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7/10
3887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.6/10
16812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Giang Nguyên FULL

Giang Nguyên FULL

7.7/10
14864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Cô ấy muốn được “yêu”

Cô ấy muốn được “yêu”

8.5/10
368885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 122
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
11840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 49
Sau Khi Nổi Tiếng Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Sau Khi Nổi Tiếng Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

7.7/10
7823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 29
Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

7.9/10
75848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 60
Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta

Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta

7.4/10
3171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Vong Tiện Hạc Tâm

Vong Tiện Hạc Tâm

7/10
2131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Phong cảnh ngoài cửa sổ

Phong cảnh ngoài cửa sổ

8.5/10
1471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

7.3/10
6445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 54
Hợp Hoan Gl

Hợp Hoan Gl

7/10
7938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 34
Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng

Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng

7.9/10
82387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 318
Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

7.3/10
10909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 56
Xương Rồng Hoảng Loạn FULL

Xương Rồng Hoảng Loạn FULL

7/10
46194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 39
Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

7/10
13781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

7.7/10
26580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Hệ Thống Hồng Nương

Hệ Thống Hồng Nương

7.4/10
4370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 21
Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát FULL

Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát FULL

7.1/10
9167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 69
Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

9.5/10
44974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 135
Chiếu Áng Mây Trôi

Chiếu Áng Mây Trôi

7.5/10
6569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Ao Thần

Ao Thần

9.1/10
4613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

8.9/10
244398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 571
Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

8.3/10
101478

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 199
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.8/10
85743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Đừng Sợ, Có Anh Đây

Đừng Sợ, Có Anh Đây

7.5/10
32060

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

9/10
54964

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Một Vạn Câu Em Yêu Anh

Một Vạn Câu Em Yêu Anh

8.5/10
19809

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

8.5/10
166315

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

8.5/10
45262

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Vong Tình Cốc

Vong Tình Cốc

8.5/10
26834

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

8.5/10
145600

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

8.5/10
75942

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 222
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

8.5/10
25476

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

8.5/10
93773

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Thiếu Hiệp Hành

Thiếu Hiệp Hành

8.5/10
18519

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 44
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

7.5/10
178984

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 241
Thần Chi Tả Thủ

Thần Chi Tả Thủ

7.5/10
32303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Quả Cam Nhỏ

Quả Cam Nhỏ

7.5/10
6592

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

7.5/10
130877

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 124
Giang Nam Lão

Giang Nam Lão

7.5/10
41576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Đại Việt Truyền Kỳ

Đại Việt Truyền Kỳ

7.5/10
18062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 79
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

7.5/10
6919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10
34564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 73
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10
40434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 130
100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

7.5/10
2234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 4
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

7.5/10
171214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 147
Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

7.5/10
3214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 8
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10
269020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 236
Cám Dỗ Chí Mạng

Cám Dỗ Chí Mạng

7.5/10
108925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Cung Tâm Kế

Cung Tâm Kế

7.5/10
1588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

7.5/10
5311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 16
Nợ Hồng Trần

Nợ Hồng Trần

7.5/10
2465

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 4
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

7.5/10
63780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

7.5/10
12004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
26743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Tính Kế Tình Yêu

Tính Kế Tình Yêu

7.5/10
5431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Quà Tặng Năm Mới

Quà Tặng Năm Mới

7.5/10
1643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 1
Mandarin Của Tôi

Mandarin Của Tôi

7.5/10
51530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

7.5/10
13418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 34
Cá Không Có Chân
7.5/10
1000

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phương Pháp Hồi Sinh Tình Yêu Của Tôi
7.5/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung
7.3/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu
7.5/10
1000

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phu Nhân Áo Vest Của Ngài Lại Rơi Rồi
7.5/10
1000

Thể loại: Đô Thị

Thiếu Gia Chính Hiệu Sống Lại Gây Chấn Động Toàn Cầu
7.5/10
1116

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hòn Đảo Ngủ Say H
7.1/10
9287

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Gặp cậu mới nảy lòng tham
8.5/10
6351

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xem Mặt Qua Mạng H FULL
7.6/10
18557

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nữ Tướng Quân Nam Hướng Vãn Xuyên Đến Hiện Đại Làm Đỉnh Lưu Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss FULL
7.9/10
8010

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cao H Đối Tượng Xem Mắt FULL
7.4/10
31246

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vô Tình Bị Phát Hiện Yêu Thầm
7.2/10
8793

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khai Cục Đã Bị Đuổi Ra Khỏi Hào Môn
7.1/10
1392

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tiết Lão Bản Quá Thích Ta Tàm Sao Bây Giờ
7.2/10
1982

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Thật Khó Để Không Làm Sụp Đổ Nhân Vật Phản Diện
7.4/10
1303

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
6437

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dưới giường không quen
8.5/10
121669

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Dưới Giường Không Thân Cao H
7.8/10
64811

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Anh Hàng Xóm Dũng Mãnh
7.5/10
2612

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL
7.2/10
1514

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Tà Vương Đỡ Lên Giường Nông Nữ Có Điểm Điền
7/10
10179

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL
7.5/10
22583

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL
7.4/10
2740

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nghiện Làm Thô Tục
7.9/10
22416

Thể loại: Truyện Khác

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL
7.8/10
2211

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Vương Từ Đỉnh Lưu Đi Lên
7.2/10
1273

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vân Du Ca
7/10
1862

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Danh Môn Thiên Hậu Trọng Sinh Thiên Kim Quốc Dân
7.1/10
2205

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Gặp Lại Sau Năm
7.5/10
6791

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giữa Cơn Bão Tuyết
7.9/10
139440

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương
7.6/10
2097

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch
7.1/10
4025

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đừng Chơi Cùng Cậu Ta
7.6/10
1541

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Không Khép Được Chân A Phì A
7.5/10
201838

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 80 Quả Phụ Và Góa Vợ
7.5/10
27846

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Anh Rể Em Vợ FULL
7.5/10
11167

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Không Khép Được Chân FULL
7.9/10
92134

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL
7/10
39321

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa
7.2/10
9839

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta
8.3/10
22567

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7/10
3887

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.6/10
16812

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giang Nguyên FULL
7.7/10
14864

Thể loại: Ngôn Tình

Cô ấy muốn được “yêu”
8.5/10
368885

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
11840

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Nổi Tiếng Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
7.7/10
7823

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL
7.9/10
75848

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta
7.4/10
3171

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Tiện Hạc Tâm
7/10
2131

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phong cảnh ngoài cửa sổ
8.5/10
1471

Thể loại: Truyện Khác

Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn
7.3/10
6445

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hợp Hoan Gl
7/10
7938

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Truyện Khác, Bách Hợp

Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
7.9/10
82387

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần
7.3/10
10909

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xương Rồng Hoảng Loạn FULL
7/10
46194

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
7/10
13781

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu
7.7/10
26580

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hệ Thống Hồng Nương
7.4/10
4370

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát FULL
7.1/10
9167

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền
9.5/10
44974

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chiếu Áng Mây Trôi
7.5/10
6569

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ao Thần
9.1/10
4613

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
8.9/10
244398

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
8.3/10
101478

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.8/10
85743

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đừng Sợ, Có Anh Đây
7.5/10
32060

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?
9/10
54964

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Sủng

Một Vạn Câu Em Yêu Anh
8.5/10
19809

Thể loại: Đam Mỹ

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo
8.5/10
166315

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời
8.5/10
45262

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tình Cốc
8.5/10
26834

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trọn Đời Trọn Kiếp
8.5/10
145600

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương
8.5/10
75942

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Nhớ
8.5/10
25476

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp
8.5/10
93773

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Hiệp Hành
8.5/10
18519

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
7.5/10
178984

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Thần Chi Tả Thủ
7.5/10
32303

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quả Cam Nhỏ
7.5/10
6592

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!
7.5/10
130877

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Nam Lão
7.5/10
41576

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đại Việt Truyền Kỳ
7.5/10
18062

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh
7.5/10
6919

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
7.5/10
34564

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
7.5/10
40434

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn
7.5/10
2234

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
7.5/10
171214

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)
7.5/10
3214

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
7.5/10
269020

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Cám Dỗ Chí Mạng
7.5/10
108925

Thể loại: Ngôn Tình

Cung Tâm Kế
7.5/10
1588

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Fight! Lovely Life
7.5/10
5311

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Nợ Hồng Trần
7.5/10
2465

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhớ Mãi Không Muốn Quên
7.5/10
63780

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mãi Nhớ
7.5/10
12004

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoại Tình
7.5/10
26743

Thể loại: Đam Mỹ

Tính Kế Tình Yêu
7.5/10
5431

Thể loại: Đam Mỹ

Quà Tặng Năm Mới
7.5/10
1643

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình

Mandarin Của Tôi
7.5/10
51530

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
7.5/10
13418

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế