Tác Giả Thanh Thanh Thủy Phì Tạo Phao

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
1727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 53
Dưới giường không quen

Dưới giường không quen

8.5/10
23637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 35
Dưới Giường Không Thân Cao H

Dưới Giường Không Thân Cao H

7.8/10
26009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 198
Anh Hàng Xóm Dũng Mãnh

Anh Hàng Xóm Dũng Mãnh

7.5/10
1404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

7.2/10
1209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 8
Tà Vương Đỡ Lên Giường Nông Nữ Có Điểm Điền

Tà Vương Đỡ Lên Giường Nông Nữ Có Điểm Điền

7/10
8258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 763
Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL

Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL

7.5/10
15600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1629
Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL

Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL

7.4/10
2146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Nghiện Làm Thô Tục

Nghiện Làm Thô Tục

7.9/10
3044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL

7.8/10
1748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 7
Nữ Vương Từ Đỉnh Lưu Đi Lên

Nữ Vương Từ Đỉnh Lưu Đi Lên

7.2/10
1092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Vân Du Ca

Vân Du Ca

7/10
1424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Danh Môn Thiên Hậu Trọng Sinh Thiên Kim Quốc Dân

Danh Môn Thiên Hậu Trọng Sinh Thiên Kim Quốc Dân

7.1/10
1271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Gặp Lại Sau Năm

Gặp Lại Sau Năm

7.5/10
4396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Giữa Cơn Bão Tuyết

Giữa Cơn Bão Tuyết

7.9/10
8415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 75
Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

7.6/10
1749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch

Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch

7.1/10
2988

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 52
Đừng Chơi Cùng Cậu Ta

Đừng Chơi Cùng Cậu Ta

7.6/10
1253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Không Khép Được Chân A Phì A

Không Khép Được Chân A Phì A

7.5/10
106944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 159
Thập Niên 80 Quả Phụ Và Góa Vợ

Thập Niên 80 Quả Phụ Và Góa Vợ

7.5/10
15112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 88
Anh Rể Em Vợ FULL

Anh Rể Em Vợ FULL

7.5/10
8160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Không Khép Được Chân FULL

Không Khép Được Chân FULL

7.9/10
71745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 159
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

7/10
26060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

7.2/10
7133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 81
Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta

Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta

8.3/10
15310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 350
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7/10
3250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.6/10
12569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 326
Giang Nguyên FULL

Giang Nguyên FULL

7.7/10
13231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Cô ấy muốn được “yêu”

Cô ấy muốn được “yêu”

8.5/10
310579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 122
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
9864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 194
Sau Khi Nổi Tiếng Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Sau Khi Nổi Tiếng Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

7.7/10
6671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 29
Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

7.9/10
70142

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 60
Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta

Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta

7.4/10
2727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Vong Tiện Hạc Tâm

Vong Tiện Hạc Tâm

7/10
1886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Phong cảnh ngoài cửa sổ

Phong cảnh ngoài cửa sổ

8.5/10
1401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

7.3/10
5085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 54
Hợp Hoan Gl

Hợp Hoan Gl

7/10
6670

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 34
Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng

Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng

7.9/10
75447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 318
Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

7.3/10
9639

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 56
Xương Rồng Hoảng Loạn FULL

Xương Rồng Hoảng Loạn FULL

7/10
43082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 39
Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

7/10
9363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

7.7/10
24726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 587
Hệ Thống Hồng Nương

Hệ Thống Hồng Nương

7.4/10
3739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 21
Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát FULL

Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát FULL

7.1/10
7201

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 69
Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

9.5/10
40164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 135
Chiếu Áng Mây Trôi

Chiếu Áng Mây Trôi

7.5/10
5026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Ao Thần

Ao Thần

9.1/10
4234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

8.9/10
229687

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 571
Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

8.3/10
95577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 199
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.8/10
81174

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Đừng Sợ, Có Anh Đây

Đừng Sợ, Có Anh Đây

7.5/10
30301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

9/10
52656

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Một Vạn Câu Em Yêu Anh

Một Vạn Câu Em Yêu Anh

8.5/10
18469

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

8.5/10
159075

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

8.5/10
43161

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Vong Tình Cốc

Vong Tình Cốc

8.5/10
25128

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

8.5/10
136480

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

8.5/10
68674

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 222
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

8.5/10
24099

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

8.5/10
87151

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Thiếu Hiệp Hành

Thiếu Hiệp Hành

8.5/10
17161

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 44
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

7.5/10
173679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 241
Thần Chi Tả Thủ

Thần Chi Tả Thủ

7.5/10
29781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Quả Cam Nhỏ

Quả Cam Nhỏ

7.5/10
6034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

7.5/10
126213

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 124
Giang Nam Lão

Giang Nam Lão

7.5/10
38115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Đại Việt Truyền Kỳ

Đại Việt Truyền Kỳ

7.5/10
16106

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 79
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

7.5/10
6301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10
32489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 73
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10
37429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 130
100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

7.5/10
2059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 4
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

7.5/10
161286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 147
Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

7.5/10
2994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 8
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10
258077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 236
Cám Dỗ Chí Mạng

Cám Dỗ Chí Mạng

7.5/10
101332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Cung Tâm Kế

Cung Tâm Kế

7.5/10
1519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

7.5/10
4880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 16
Nợ Hồng Trần

Nợ Hồng Trần

7.5/10
2298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 4
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

7.5/10
61040

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

7.5/10
11626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
24471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Tính Kế Tình Yêu

Tính Kế Tình Yêu

7.5/10
5150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Quà Tặng Năm Mới

Quà Tặng Năm Mới

7.5/10
1579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 1
Mandarin Của Tôi

Mandarin Của Tôi

7.5/10
48505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

7.5/10
12699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 34
Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )

Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )

7.5/10
17918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 56
Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

7.5/10
10005

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 35
Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ

Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ

7.5/10
49265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm

Chương 49
Trọng Sinh Chi Tự Do

Trọng Sinh Chi Tự Do

7.5/10
28182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 68
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương

7.5/10
81638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 223
Một Vạn Câu Em Yêu Anh (Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ)

Một Vạn Câu Em Yêu Anh (Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ)

7.5/10
13767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
2847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Trình Quang Ngôn Tâm

Trình Quang Ngôn Tâm

7.5/10
2403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Đường Về

Đường Về

7.5/10
38756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 43
Tam Sinh Tam Thế Đạo Vãn Tình Thiên

Tam Sinh Tam Thế Đạo Vãn Tình Thiên

7.5/10
1790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 1
Yêu Hay Không Yêu

Yêu Hay Không Yêu

7.5/10
3184

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Kẹo Dẻo Vị Quýt

Kẹo Dẻo Vị Quýt

7.5/10
60197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

7.5/10
4012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 9
1 Cm Ánh Dương

1 Cm Ánh Dương

7.5/10
64582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

7.5/10
17478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 53
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
1727

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dưới giường không quen
8.5/10
23637

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Dưới Giường Không Thân Cao H
7.8/10
26009

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Anh Hàng Xóm Dũng Mãnh
7.5/10
1404

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL
7.2/10
1209

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Tà Vương Đỡ Lên Giường Nông Nữ Có Điểm Điền
7/10
8258

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL
7.5/10
15600

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL
7.4/10
2146

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nghiện Làm Thô Tục
7.9/10
3044

Thể loại: Truyện Khác

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL
7.8/10
1748

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Vương Từ Đỉnh Lưu Đi Lên
7.2/10
1092

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vân Du Ca
7/10
1424

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Danh Môn Thiên Hậu Trọng Sinh Thiên Kim Quốc Dân
7.1/10
1271

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Gặp Lại Sau Năm
7.5/10
4396

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giữa Cơn Bão Tuyết
7.9/10
8415

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương
7.6/10
1749

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch
7.1/10
2988

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đừng Chơi Cùng Cậu Ta
7.6/10
1253

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Không Khép Được Chân A Phì A
7.5/10
106944

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 80 Quả Phụ Và Góa Vợ
7.5/10
15112

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Anh Rể Em Vợ FULL
7.5/10
8160

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Không Khép Được Chân FULL
7.9/10
71745

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL
7/10
26060

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa
7.2/10
7133

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta
8.3/10
15310

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7/10
3250

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.6/10
12569

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giang Nguyên FULL
7.7/10
13231

Thể loại: Ngôn Tình

Cô ấy muốn được “yêu”
8.5/10
310579

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
9864

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Nổi Tiếng Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
7.7/10
6671

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL
7.9/10
70142

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta
7.4/10
2727

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Tiện Hạc Tâm
7/10
1886

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phong cảnh ngoài cửa sổ
8.5/10
1401

Thể loại: Truyện Khác

Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn
7.3/10
5085

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hợp Hoan Gl
7/10
6670

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Truyện Khác, Bách Hợp

Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
7.9/10
75447

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần
7.3/10
9639

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xương Rồng Hoảng Loạn FULL
7/10
43082

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
7/10
9363

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu
7.7/10
24726

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hệ Thống Hồng Nương
7.4/10
3739

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát FULL
7.1/10
7201

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền
9.5/10
40164

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chiếu Áng Mây Trôi
7.5/10
5026

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ao Thần
9.1/10
4234

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
8.9/10
229687

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
8.3/10
95577

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.8/10
81174

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đừng Sợ, Có Anh Đây
7.5/10
30301

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?
9/10
52656

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Sủng

Một Vạn Câu Em Yêu Anh
8.5/10
18469

Thể loại: Đam Mỹ

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo
8.5/10
159075

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời
8.5/10
43161

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tình Cốc
8.5/10
25128

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trọn Đời Trọn Kiếp
8.5/10
136480

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương
8.5/10
68674

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Nhớ
8.5/10
24099

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp
8.5/10
87151

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Hiệp Hành
8.5/10
17161

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
7.5/10
173679

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Thần Chi Tả Thủ
7.5/10
29781

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quả Cam Nhỏ
7.5/10
6034

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!
7.5/10
126213

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Nam Lão
7.5/10
38115

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đại Việt Truyền Kỳ
7.5/10
16106

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh
7.5/10
6301

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
7.5/10
32489

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
7.5/10
37429

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn
7.5/10
2059

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
7.5/10
161286

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)
7.5/10
2994

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
7.5/10
258077

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Cám Dỗ Chí Mạng
7.5/10
101332

Thể loại: Ngôn Tình

Cung Tâm Kế
7.5/10
1519

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Fight! Lovely Life
7.5/10
4880

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Nợ Hồng Trần
7.5/10
2298

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhớ Mãi Không Muốn Quên
7.5/10
61040

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mãi Nhớ
7.5/10
11626

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoại Tình
7.5/10
24471

Thể loại: Đam Mỹ

Tính Kế Tình Yêu
7.5/10
5150

Thể loại: Đam Mỹ

Quà Tặng Năm Mới
7.5/10
1579

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình

Mandarin Của Tôi
7.5/10
48505

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
7.5/10
12699

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
7.5/10
17918

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn
7.5/10
10005

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
7.5/10
49265

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm

Trọng Sinh Chi Tự Do
7.5/10
28182

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
7.5/10
81638

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Một Vạn Câu Em Yêu Anh (Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ)
7.5/10
13767

Thể loại: Đam Mỹ

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
2847

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trình Quang Ngôn Tâm
7.5/10
2403

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Về
7.5/10
38756

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế Đạo Vãn Tình Thiên
7.5/10
1790

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Yêu Hay Không Yêu
7.5/10
3184

Thể loại: Ngôn Tình

Kẹo Dẻo Vị Quýt
7.5/10
60197

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương
7.5/10
4012

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

1 Cm Ánh Dương
7.5/10
64582

Thể loại: Ngôn Tình

Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân
7.5/10
17478

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp