Tác Giả Trường An Đào Đào

Tuế Tuế An

Tuế Tuế An

8/10
1678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 4
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi

Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi

7.9/10
2441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Mùi Thơm

Mùi Thơm

7.9/10
2803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 25
Sinh Mệnh Mới

Sinh Mệnh Mới

7.9/10
2556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.2/10
20618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường

Chương 100
Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

7.2/10
2983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 9
Phúc Vận Bảo Châu

Phúc Vận Bảo Châu

7.7/10
2172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

7.8/10
4878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 49
Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

7/10
15700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 64
Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

7.7/10
4342

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 31
Bạch Tuyết Và Sói Xám

Bạch Tuyết Và Sói Xám

7.5/10
2169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 6
Đêm Dục Không Thôi

Đêm Dục Không Thôi

7.4/10
12063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 47
Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên FULL

Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên FULL

7.5/10
52050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế

Chương 63
Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

7.7/10
14783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

8.8/10
83113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 154
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

7.6/10
24972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 246
A Ly

A Ly

7.5/10
5052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Mua Được Tiểu Đào Thê

Mua Được Tiểu Đào Thê

7.5/10
264488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 131
Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

7.5/10
10672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 17
Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

7.5/10
4038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

7.5/10
499017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Tuế Tuế An
8/10
1678

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
7.9/10
2441

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Mùi Thơm
7.9/10
2803

Thể loại: Bách Hợp

Sinh Mệnh Mới
7.9/10
2556

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.2/10
20618

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn
7.2/10
2983

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Phúc Vận Bảo Châu
7.7/10
2172

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu
7.8/10
4878

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên
7/10
15700

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Bó Hoa Của Narcissus
7.7/10
4342

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Bạch Tuyết Và Sói Xám
7.5/10
2169

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây

Đêm Dục Không Thôi
7.4/10
12063

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên FULL
7.5/10
52050

Thể loại: Mạt Thế

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm
7.7/10
14783

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền huyễn

Mệnh Vượng Phu
8.8/10
83113

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
7.6/10
24972

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

A Ly
7.5/10
5052

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Được Tiểu Đào Thê
7.5/10
264488

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Thượng Uy Vũ!
7.5/10
10672

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Giang Sơn Tác Giá
7.5/10
4038

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Có Chạy Đằng Trời
7.5/10
499017

Thể loại: Ngôn Tình