Tác Giả Zhihu

Giả Mạo Em Gái FULL

Giả Mạo Em Gái FULL

7.6/10
2234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Tịnh Đế FULL

Tịnh Đế FULL

7.3/10
2584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 15
Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau FULL

Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau FULL

7.6/10
2398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 11
Cỗ Máy Thời Gian FULL

Cỗ Máy Thời Gian FULL

7.4/10
1534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi

Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi

7.3/10
28878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 33
Cho Đến Khi Ta Ở Bên Nhau FULL

Cho Đến Khi Ta Ở Bên Nhau FULL

7/10
1603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm FULL

Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm FULL

7.6/10
1431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Hoa Hồng Và Hoa Nhài FULL

Hoa Hồng Và Hoa Nhài FULL

7.5/10
1878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Tựa Mộng

Tựa Mộng

7/10
1515

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
1001 Cách Diệt Trà Xanh FULL

1001 Cách Diệt Trà Xanh FULL

7.3/10
2857

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 13
Bạn Trai Trúc Mã Đưa Vị Hôn Thê Đến Thăm Mộ Của Tôi FULL

Bạn Trai Trúc Mã Đưa Vị Hôn Thê Đến Thăm Mộ Của Tôi FULL

7/10
3318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 13
Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

7.3/10
3613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Ta Có Cái Mỏ Hỗn

Ta Có Cái Mỏ Hỗn

7.3/10
2069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 14
Bản Cung Không Cần Tranh Sủng! FULL

Bản Cung Không Cần Tranh Sủng! FULL

7/10
10501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Giả Mạo Em Gái FULL
7.6/10
2234

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tịnh Đế FULL
7.3/10
2584

Thể loại: Đô Thị

Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau FULL
7.6/10
2398

Thể loại: Đô Thị

Cỗ Máy Thời Gian FULL
7.4/10
1534

Thể loại: Truyện Khác

Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
7.3/10
28878

Thể loại: Đô Thị

Cho Đến Khi Ta Ở Bên Nhau FULL
7/10
1603

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm FULL
7.6/10
1431

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hoa Hồng Và Hoa Nhài FULL
7.5/10
1878

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tựa Mộng
7/10
1515

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

1001 Cách Diệt Trà Xanh FULL
7.3/10
2857

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Bạn Trai Trúc Mã Đưa Vị Hôn Thê Đến Thăm Mộ Của Tôi FULL
7/10
3318

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL
7.3/10
3613

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ta Có Cái Mỏ Hỗn
7.3/10
2069

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Bản Cung Không Cần Tranh Sủng! FULL
7/10
10501

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình