Tác Giả Xuân Thúy

La Thần

La Thần

8.4/10
1073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Kẹo Táo Đường

Kẹo Táo Đường

7.4/10
1117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Khương đường

Khương đường

8.5/10
60546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 60
Tận Thế Đệ Nhất Sủng

Tận Thế Đệ Nhất Sủng

7.4/10
1797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 4
Còng tay tình yêu

Còng tay tình yêu

8.5/10
169245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 87
Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

7.6/10
12840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 84
Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL

Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL

7.9/10
7162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 26
Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa FULL

Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa FULL

7.1/10
22508

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Âm Quan Minh Thê

Âm Quan Minh Thê

10.3/10
36212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 248
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

7.5/10
4983

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

7.5/10
10892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
2914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Gươm Đàn Nửa Gánh

Gươm Đàn Nửa Gánh

7.5/10
3363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

7.5/10
156130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 137
Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

7.5/10
1870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
La Thần
8.4/10
1073

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Kẹo Táo Đường
7.4/10
1117

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Khương đường
8.5/10
60546

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Tận Thế Đệ Nhất Sủng
7.4/10
1797

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Còng tay tình yêu
8.5/10
169245

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình
7.6/10
12840

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL
7.9/10
7162

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa FULL
7.1/10
22508

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Âm Quan Minh Thê
10.3/10
36212

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ
7.5/10
4983

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Bắc Kinh
7.5/10
10892

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
2914

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Gươm Đàn Nửa Gánh
7.5/10
3363

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hải Đường Nhàn Thê
7.5/10
156130

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%
7.5/10
1870

Thể loại: Ngôn Tình