Tác Giả Xuân Thúy

Hương Lưu Trong Tâm Thuyền Lưu Trên Nước

Hương Lưu Trong Tâm Thuyền Lưu Trên Nước

8.1/10
2447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 58
Tẫn Xuân

Tẫn Xuân

8.3/10
7238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Thành Nữ Hình Thám

Xuyên Thành Nữ Hình Thám

7.6/10
1935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 20
La Thần

La Thần

8.4/10
1844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 21
Kẹo Táo Đường

Kẹo Táo Đường

7.4/10
1428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Khương đường

Khương đường

8.5/10
83017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 60
Tận Thế Đệ Nhất Sủng

Tận Thế Đệ Nhất Sủng

7.4/10
1959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 4
Còng tay tình yêu

Còng tay tình yêu

8.5/10
178020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 87
Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

7.6/10
13675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 84
Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL

Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL

7.9/10
7600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 26
Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa FULL

Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa FULL

7.1/10
23643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Âm Quan Minh Thê

Âm Quan Minh Thê

10.3/10
38695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 248
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

7.5/10
5260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

7.5/10
11568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
3191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Gươm Đàn Nửa Gánh

Gươm Đàn Nửa Gánh

7.5/10
3671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

7.5/10
163879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 137
Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

7.5/10
1870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Hương Lưu Trong Tâm Thuyền Lưu Trên Nước
8.1/10
2447

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tẫn Xuân
8.3/10
7238

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Hình Thám
7.6/10
1935

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

La Thần
8.4/10
1844

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Kẹo Táo Đường
7.4/10
1428

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Khương đường
8.5/10
83017

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Tận Thế Đệ Nhất Sủng
7.4/10
1959

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Còng tay tình yêu
8.5/10
178020

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình
7.6/10
13675

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL
7.9/10
7600

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa FULL
7.1/10
23643

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Âm Quan Minh Thê
10.3/10
38695

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ
7.5/10
5260

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Bắc Kinh
7.5/10
11568

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
3191

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Gươm Đàn Nửa Gánh
7.5/10
3671

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hải Đường Nhàn Thê
7.5/10
163879

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%
7.5/10
1870

Thể loại: Ngôn Tình