Tác Giả Xuân Thập Tam Thiếu

Thế Thân Của Tình Yêu

Thế Thân Của Tình Yêu

8.5/10
11375

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

8.5/10
7297

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

8.5/10
8450

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Nhật ký A - B

Nhật ký A - B

8.5/10
16562

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Không Phải Khúc Tình Ca

Không Phải Khúc Tình Ca

7.5/10
19510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

7.5/10
4999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Bạch Dương & Sư Tử

Bạch Dương & Sư Tử

7.5/10
12428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 46
Nhật Ký AB

Nhật Ký AB

7.5/10
4331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Quyến Luyến Roussillon

Quyến Luyến Roussillon

7.5/10
11990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

7.5/10
51560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

7.5/10
12109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)

Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)

7.5/10
4984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

7.5/10
17151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Sao Song Ngư

Sao Song Ngư

7.5/10
6136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14