Tác Giả Xuân Đao Hàn

Sau khi cứu rỗi ma tôn

Sau khi cứu rỗi ma tôn

8.5/10
2920

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 43
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

7.4/10
10922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 106
Sở Vị Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương FULL

Sở Vị Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương FULL

7.4/10
1777

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Xuyên Thành Đại Lão Tiểu Tiên Nữ

Xuyên Thành Đại Lão Tiểu Tiên Nữ

7.2/10
11264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 119
Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên FULL

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên FULL

7.9/10
166614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 114
Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

9.5/10
102046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca

Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca

8.5/10
66595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 119
Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương

8.5/10
115237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 98
Showbiz Là Của Tôi

Showbiz Là Của Tôi

9.3/10
675702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 172
Fan Vợ Bạn Đã Biết Chưa

Fan Vợ Bạn Đã Biết Chưa

9.2/10
601095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 167
Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

7.5/10
30593

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 109
Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

9.5/10
149304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 163
Sau khi cứu rỗi ma tôn
8.5/10
2920

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư
7.4/10
10922

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương, Huyền huyễn

Sở Vị Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương FULL
7.4/10
1777

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Đại Lão Tiểu Tiên Nữ
7.2/10
11264

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên FULL
7.9/10
166614

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao
9.5/10
102046

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca
8.5/10
66595

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương
8.5/10
115237

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Showbiz Là Của Tôi
9.3/10
675702

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Fan Vợ Bạn Đã Biết Chưa
9.2/10
601095

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá
7.5/10
30593

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút
9.5/10
149304

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không