Tác Giả Vu Triết

Chốn Đào Nguyên

Chốn Đào Nguyên

7.5/10
1397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 24
Tam Phục FULL

Tam Phục FULL

7.7/10
15693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 150
Cái Đuôi Thứ Chín

Cái Đuôi Thứ Chín

7.7/10
2742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 22
Một Đồng Tiền Xu

Một Đồng Tiền Xu

7.4/10
11274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 105
Pháo Đài

Pháo Đài

7.6/10
2193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Không Hòa Hợp FULL

Không Hòa Hợp FULL

7.5/10
26194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 110
Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL

Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL

7.6/10
24477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 123
Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Không Thể Không Yêu - Vu Triết

7.2/10
11257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 67
Kiêu Ngạo

Kiêu Ngạo

7.5/10
51125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 104
Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

7.5/10
19766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 61
Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

7.5/10
22943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Trúc Mộc Lang Mã

Trúc Mộc Lang Mã

7.5/10
41900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

7.5/10
12089

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

7.5/10
209562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 151
Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

7.5/10
49895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Sự Quyến Rũ Của Sói

Sự Quyến Rũ Của Sói

7.5/10
36883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 83
Thuốc Giải (Giải Dược)

Thuốc Giải (Giải Dược)

7.5/10
52420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

7.5/10
18096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 57
Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

7.5/10
136499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 107
Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

7.5/10
33752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 89
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

7.5/10
27635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 75
Chốn Đào Nguyên
7.5/10
1397

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Tam Phục FULL
7.7/10
15693

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cái Đuôi Thứ Chín
7.7/10
2742

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Một Đồng Tiền Xu
7.4/10
11274

Thể loại: Đam Mỹ

Pháo Đài
7.6/10
2193

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Không Hòa Hợp FULL
7.5/10
26194

Thể loại: Đam Mỹ

Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL
7.6/10
24477

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Không Thể Không Yêu - Vu Triết
7.2/10
11257

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Kiêu Ngạo
7.5/10
51125

Thể loại: Đam Mỹ

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
7.5/10
19766

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
7.5/10
22943

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mộc Lang Mã
7.5/10
41900

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)
7.5/10
12089

Thể loại: Đam Mỹ

Ngang Tàng (Tát Dã)
7.5/10
209562

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Lai Hoành Khuyển
7.5/10
49895

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Quyến Rũ Của Sói
7.5/10
36883

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Thuốc Giải (Giải Dược)
7.5/10
52420

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Lang Đảo
7.5/10
18096

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Sói Đi Thành Đôi
7.5/10
136499

Thể loại: Đam Mỹ

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
7.5/10
33752

Thể loại: Đô Thị

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
7.5/10
27635

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ