Tác Giả Vu Triết

Một Đồng Tiền Xu

Một Đồng Tiền Xu

7.4/10
2442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 105
Pháo Đài

Pháo Đài

7.6/10
1370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Không Hòa Hợp FULL

Không Hòa Hợp FULL

7.5/10
18941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 110
Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL

Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL

7.6/10
17505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 123
Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Không Thể Không Yêu - Vu Triết

7.2/10
7229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 67
Kiêu Ngạo

Kiêu Ngạo

7.5/10
39403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 104
Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

7.5/10
15874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 61
Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

7.5/10
19428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Trúc Mộc Lang Mã

Trúc Mộc Lang Mã

7.5/10
36104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

7.5/10
9422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

7.5/10
184895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 151
Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

7.5/10
43416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Sự Quyến Rũ Của Sói

Sự Quyến Rũ Của Sói

7.5/10
30910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 83
Thuốc Giải (Giải Dược)

Thuốc Giải (Giải Dược)

7.5/10
47215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

7.5/10
14735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 57
Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

7.5/10
122062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 107
Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

7.5/10
28404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 89
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

7.5/10
22563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 75
Một Đồng Tiền Xu
7.4/10
2442

Thể loại: Đam Mỹ

Pháo Đài
7.6/10
1370

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Không Hòa Hợp FULL
7.5/10
18941

Thể loại: Đam Mỹ

Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL
7.6/10
17505

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Không Thể Không Yêu - Vu Triết
7.2/10
7229

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Kiêu Ngạo
7.5/10
39403

Thể loại: Đam Mỹ

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
7.5/10
15874

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
7.5/10
19428

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mộc Lang Mã
7.5/10
36104

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)
7.5/10
9422

Thể loại: Đam Mỹ

Ngang Tàng (Tát Dã)
7.5/10
184895

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Lai Hoành Khuyển
7.5/10
43416

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Quyến Rũ Của Sói
7.5/10
30910

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Thuốc Giải (Giải Dược)
7.5/10
47215

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Lang Đảo
7.5/10
14735

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Sói Đi Thành Đôi
7.5/10
122062

Thể loại: Đam Mỹ

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
7.5/10
28404

Thể loại: Đô Thị

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
7.5/10
22563

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn