Tác Giả Mộc Vũ Nguyện

Không Để Em Hay Biết FULL

Không Để Em Hay Biết FULL

7.1/10
10715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 45
Cuồng Si 2 FULL

Cuồng Si 2 FULL

7.2/10
13180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Thích nghiện

Thích nghiện

8.5/10
3244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 45
Mắc bệnh chiều em

Mắc bệnh chiều em

8.5/10
11229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 44
Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

7.2/10
1961

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 22
Thích Em Đến Nghiện

Thích Em Đến Nghiện

7.4/10
2799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Dù Cho Anh Có Thâm Tình

7.6/10
25688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 55
Ma Đạo - Trả Lời Câu Hỏi

Ma Đạo - Trả Lời Câu Hỏi

7.5/10
7599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 76
Cầu Học Thời Kỳ Gia Trưởng Tổ Xem [ma Đạo Tổ Sư]

Cầu Học Thời Kỳ Gia Trưởng Tổ Xem [ma Đạo Tổ Sư]

7.7/10
8190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 100
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

8.5/10
3494

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Hạnh Phúc Mơ Hồ

Hạnh Phúc Mơ Hồ

7.5/10
1543

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?

Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?

7.5/10
11734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 21
Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh

Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh

7.5/10
6289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Không Để Em Hay Biết FULL
7.1/10
10715

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuồng Si 2 FULL
7.2/10
13180

Thể loại: Ngôn Tình

Thích nghiện
8.5/10
3244

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mắc bệnh chiều em
8.5/10
11229

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu
7.2/10
1961

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Thích Em Đến Nghiện
7.4/10
2799

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dù Cho Anh Có Thâm Tình
7.6/10
25688

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ma Đạo - Trả Lời Câu Hỏi
7.5/10
7599

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Cầu Học Thời Kỳ Gia Trưởng Tổ Xem [ma Đạo Tổ Sư]
7.7/10
8190

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Bản Tình Ca Xót Xa
8.5/10
3494

Thể loại: Truyện Teen

Hạnh Phúc Mơ Hồ
7.5/10
1543

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?
7.5/10
11734

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh
7.5/10
6289

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình