Tác Giả Vương Linh

Ngôi Trường Hạnh Phúc

Ngôi Trường Hạnh Phúc

7.9/10
1274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 7
Đôi Mèo Xe Duyên

Đôi Mèo Xe Duyên

7.4/10
1503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Sủng

Chương 20
Em Là Bà Xã Của Anh

Em Là Bà Xã Của Anh

7.4/10
2541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Gió Qua Miền Nhiệt Đới

Gió Qua Miền Nhiệt Đới

7.1/10
2242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 35
Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên

Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên

7.4/10
8170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Tiên Hiệp

Chương 50
Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

7.1/10
6586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 53
Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

7.6/10
12318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 106
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới

7.2/10
14910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 100
Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

7/10
13499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 156
Anh Không Biết

Anh Không Biết

7.1/10
7474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Cố Gắng Lấy Lòng Anh

Cố Gắng Lấy Lòng Anh

7.5/10
4992

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 14
Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

7.9/10
8780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 43
Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Thay Người Hoàn Ước Nguyện

7/10
3271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 11
Đạp Tuyết Tìm Mai

Đạp Tuyết Tìm Mai

8.5/10
7215

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 15
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

8.5/10
10721

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

7.5/10
6050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

7.5/10
3900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Phúc Tấn Bị Bệnh

Phúc Tấn Bị Bệnh

7.5/10
13707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt

Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt

7.5/10
5348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

7.5/10
4774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 21
Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

7.5/10
3596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
3191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn

Hồng Diệp Vũ Thu Sơn

7.5/10
6105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai

Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai

7.5/10
42928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 188
Đạp Tuyết Tầm Mai

Đạp Tuyết Tầm Mai

7.5/10
4472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

7.5/10
7176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

7.5/10
5666

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

7.5/10
19503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

7.5/10
45312

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

7.5/10
73194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 188
Ngôi Trường Hạnh Phúc
7.9/10
1274

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen

Đôi Mèo Xe Duyên
7.4/10
1503

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Sủng

Em Là Bà Xã Của Anh
7.4/10
2541

Thể loại: Ngôn Tình

Gió Qua Miền Nhiệt Đới
7.1/10
2242

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên
7.4/10
8170

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Tiên Hiệp

Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt
7.1/10
6586

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2
7.6/10
12318

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới
7.2/10
14910

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh
7/10
13499

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Không Biết
7.1/10
7474

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Gắng Lấy Lòng Anh
7.5/10
4992

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!
7.9/10
8780

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Thay Người Hoàn Ước Nguyện
7/10
3271

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đạp Tuyết Tìm Mai
8.5/10
7215

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Thời Đại Kết Hôn Mới
8.5/10
10721

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
7.5/10
6050

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn
7.5/10
3900

Thể loại: Đam Mỹ

Phúc Tấn Bị Bệnh
7.5/10
13707

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt
7.5/10
5348

Thể loại: Đam Mỹ

Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta
7.5/10
4774

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường
7.5/10
3596

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
3191

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
7.5/10
6105

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
7.5/10
42928

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đạp Tuyết Tầm Mai
7.5/10
4472

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Độc Sủng Thiên Kim Nô
7.5/10
7176

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Diễm Cơ Của Bá Vương
7.5/10
5666

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Tái Sinh
7.5/10
19503

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
7.5/10
45312

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
7.5/10
73194

Thể loại: Ngôn Tình