Tác Giả Vương Linh

Gió Qua Miền Nhiệt Đới

Gió Qua Miền Nhiệt Đới

7.1/10
1115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 13
Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên

Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên

7.4/10
6529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Tiên Hiệp

Chương 285
Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

7.1/10
5251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 53
Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

7.6/10
9229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 106
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới

7.2/10
11093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 100
Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

7/10
9016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 156
Anh Không Biết

Anh Không Biết

7.1/10
6297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Cố Gắng Lấy Lòng Anh

Cố Gắng Lấy Lòng Anh

7.5/10
4458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 14
Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

7.9/10
7612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 43
Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Thay Người Hoàn Ước Nguyện

7/10
2819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 11
Đạp Tuyết Tìm Mai

Đạp Tuyết Tìm Mai

8.5/10
6633

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 15
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

8.5/10
8486

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

7.5/10
5464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

7.5/10
3583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Phúc Tấn Bị Bệnh

Phúc Tấn Bị Bệnh

7.5/10
13048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt

Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt

7.5/10
4910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

7.5/10
4293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 21
Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

7.5/10
3342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
2846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn

Hồng Diệp Vũ Thu Sơn

7.5/10
5723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai

Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai

7.5/10
39515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 188
Đạp Tuyết Tầm Mai

Đạp Tuyết Tầm Mai

7.5/10
3941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

7.5/10
6774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

7.5/10
5343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

7.5/10
18265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

7.5/10
42770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

7.5/10
69844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 188
Gió Qua Miền Nhiệt Đới
7.1/10
1115

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên
7.4/10
6529

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Tiên Hiệp

Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt
7.1/10
5251

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2
7.6/10
9229

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới
7.2/10
11093

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh
7/10
9016

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Không Biết
7.1/10
6297

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Gắng Lấy Lòng Anh
7.5/10
4458

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!
7.9/10
7612

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Thay Người Hoàn Ước Nguyện
7/10
2819

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đạp Tuyết Tìm Mai
8.5/10
6633

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Thời Đại Kết Hôn Mới
8.5/10
8486

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
7.5/10
5464

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn
7.5/10
3583

Thể loại: Đam Mỹ

Phúc Tấn Bị Bệnh
7.5/10
13048

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt
7.5/10
4910

Thể loại: Đam Mỹ

Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta
7.5/10
4293

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường
7.5/10
3342

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
2846

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
7.5/10
5723

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
7.5/10
39515

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đạp Tuyết Tầm Mai
7.5/10
3941

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Độc Sủng Thiên Kim Nô
7.5/10
6774

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Diễm Cơ Của Bá Vương
7.5/10
5343

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Tái Sinh
7.5/10
18265

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
7.5/10
42770

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
7.5/10
69844

Thể loại: Ngôn Tình