Tác Giả Vọng Nguyệt Tồn Nhã

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

7.3/10
1607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Tiên Giả Bản Dịch

Tiên Giả Bản Dịch

7.9/10
1496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 5
Hạn Định

Hạn Định

7.2/10
1520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Tiên Giả

Tiên Giả

7/10
15344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Vì Khanh Thành Ma Tổng Công

Vì Khanh Thành Ma Tổng Công

7.7/10
26460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Âm Khí Chọc Người Quỷ Phu Hôm Qua

Âm Khí Chọc Người Quỷ Phu Hôm Qua

7.1/10
3684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Băng Cửuabo Trúc Tịch

Băng Cửuabo Trúc Tịch

7.9/10
1876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

7.9/10
37289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Phàm Nhân Tu Tiên 2 FULL

Phàm Nhân Tu Tiên 2 FULL

7.1/10
1128090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1395
Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

7.3/10
28199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 64
Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

8/10
66274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 272
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

7.3/10
459089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1077
Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

7.5/10
14451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 66
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

7.5/10
1920500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1386
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

7.5/10
1519854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1600
Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn

7.5/10
1674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1
Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

7.5/10
6931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 10
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

7.5/10
4625953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 2468
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7.5/10
1205376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1552
Ma Thiên Tiền Truyện

Ma Thiên Tiền Truyện

7.5/10
10654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 32
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

7.5/10
161348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 115
Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

7.5/10
1690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1
Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi
7.3/10
1607

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Giả Bản Dịch
7.9/10
1496

Thể loại: Tiên Hiệp

Hạn Định
7.2/10
1520

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tiên Giả
7/10
15344

Thể loại: Tiên Hiệp

Vì Khanh Thành Ma Tổng Công
7.7/10
26460

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Âm Khí Chọc Người Quỷ Phu Hôm Qua
7.1/10
3684

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Băng Cửuabo Trúc Tịch
7.9/10
1876

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi
7.9/10
37289

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phàm Nhân Tu Tiên 2 FULL
7.1/10
1128090

Thể loại: Tiên Hiệp

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh
7.3/10
28199

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
8/10
66274

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đại Mộng Chủ
7.3/10
459089

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Luyện Kiếm
7.5/10
14451

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
7.5/10
1920500

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Huyền Giới Chi Môn
7.5/10
1519854

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn
7.5/10
1674

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ
7.5/10
6931

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phàm Nhân Tu Tiên
7.5/10
4625953

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Ma Thiên Ký
7.5/10
1205376

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ma Thiên Tiền Truyện
7.5/10
10654

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
7.5/10
161348

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Đông Châu Ký
7.5/10
1690

Thể loại: Tiên Hiệp