Tác Giả Vô Tội

Vua Độ Kiếp

Vua Độ Kiếp

7.3/10
1449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Sắc Vực

Sắc Vực

7.1/10
3542

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Đi Về Phía Mặt Trời

Đi Về Phía Mặt Trời

7.4/10
2917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 32
Khách Trọ Tháo Hán H

Khách Trọ Tháo Hán H

7.9/10
18264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 46
Khách Trọ H

Khách Trọ H

7.9/10
122052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Bình Thiên Sách

Bình Thiên Sách

7.1/10
3005

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 9
Đội Trật Tự Và Những Kẻ Thích Đùa

Đội Trật Tự Và Những Kẻ Thích Đùa

8.5/10
12671

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 60
Thầy ơi em ghét thầy!

Thầy ơi em ghét thầy!

8.5/10
15979

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Băng Hỏa Phôi Thần

Băng Hỏa Phôi Thần

8.5/10
6913

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng

Chương 21
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

6.7/10
112144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 435
Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

7.5/10
230947

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 828
Tiểu Thư Nổi Loạn

Tiểu Thư Nổi Loạn

7.5/10
10810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 41
La Phù

La Phù

7.5/10
237340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 739
Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

7.5/10
193721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 868
Đàn Tu

Đàn Tu

7.5/10
3614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 9
Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Chi Lộ

7.5/10
860189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 1287
Vua Độ Kiếp
7.3/10
1449

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Sắc Vực
7.1/10
3542

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đi Về Phía Mặt Trời
7.4/10
2917

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khách Trọ Tháo Hán H
7.9/10
18264

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khách Trọ H
7.9/10
122052

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bình Thiên Sách
7.1/10
3005

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đội Trật Tự Và Những Kẻ Thích Đùa
8.5/10
12671

Thể loại: Truyện Teen

Thầy ơi em ghét thầy!
8.5/10
15979

Thể loại: Ngôn Tình

Băng Hỏa Phôi Thần
8.5/10
6913

Thể loại: Dị Năng

Kiếm Vương Triều
6.7/10
112144

Thể loại: Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp
7.5/10
230947

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Tiểu Thư Nổi Loạn
7.5/10
10810

Thể loại: Truyện Teen

La Phù
7.5/10
237340

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tiên Ma Biến
7.5/10
193721

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đàn Tu
7.5/10
3614

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thông Thiên Chi Lộ
7.5/10
860189

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp