Tác Giả Vô Thương Lạc

Trọng Hồi Đương Sơ

Trọng Hồi Đương Sơ

7.3/10
1710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 12
Conan Chi Ta Bị Nằm Vùng Vây Quanh

Conan Chi Ta Bị Nằm Vùng Vây Quanh

8.1/10
27059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Sao Lại Là Nữ Phụ

Sao Lại Là Nữ Phụ

7.9/10
23754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 153
Sao Lại Là Nữ Phụ Full

Sao Lại Là Nữ Phụ Full

8.5/10
164212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 155
Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Đệ Nhất Đại Sư Huynh

7.7/10
3675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 29
Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

7.3/10
25150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Thiên Đế Vô Thượng

Thiên Đế Vô Thượng

7.4/10
7816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 274
Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương

Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương

7.5/10
1344

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Sủng Phi Của Tàn Bạo Vương Gia

Sủng Phi Của Tàn Bạo Vương Gia

7.2/10
1367

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Lãnh Địa Huyết Tộc

Lãnh Địa Huyết Tộc

7.6/10
112286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 725
Giáo Hoàng Phản Nghịch

Giáo Hoàng Phản Nghịch

7.5/10
39615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 102
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

8.5/10
84099

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

7.6/10
80791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

7.5/10
28082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 145
Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

7.5/10
57321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 110
Liêu Nhiễu Kình Thương

Liêu Nhiễu Kình Thương

7.5/10
24746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 167
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

7.5/10
28494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 136
Diệt Thế Kỷ

Diệt Thế Kỷ

7.5/10
19050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 112
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

8.4/10
184359

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 75
Võ Phá Thiên Hạ

Võ Phá Thiên Hạ

7.5/10
5332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 20
Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Hoa Đô Thập Nhị Thoa

7.5/10
10706

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Trọng Hồi Đương Sơ
7.3/10
1710

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Conan Chi Ta Bị Nằm Vùng Vây Quanh
8.1/10
27059

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Sao Lại Là Nữ Phụ
7.9/10
23754

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Sao Lại Là Nữ Phụ Full
8.5/10
164212

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Đệ Nhất Đại Sư Huynh
7.7/10
3675

Thể loại: Tiên Hiệp

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta
7.3/10
25150

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Đế Vô Thượng
7.4/10
7816

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương
7.5/10
1344

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Phi Của Tàn Bạo Vương Gia
7.2/10
1367

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Địa Huyết Tộc
7.6/10
112286

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Giáo Hoàng Phản Nghịch
7.5/10
39615

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta
8.5/10
84099

Thể loại: Ngôn Tình

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
7.6/10
80791

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
7.5/10
28082

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
7.5/10
57321

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Liêu Nhiễu Kình Thương
7.5/10
24746

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
7.5/10
28494

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Diệt Thế Kỷ
7.5/10
19050

Thể loại: Đam Mỹ

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
8.4/10
184359

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Võ Phá Thiên Hạ
7.5/10
5332

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Hoa Đô Thập Nhị Thoa
7.5/10
10706

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình