Tác Giả Vô Diện Nhân

Đông Lôi Hạ Tuyết

Đông Lôi Hạ Tuyết

7.9/10
1552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 13
Đường Chủ Đại Nhân Thỉnh Lưu Tình FULL

Đường Chủ Đại Nhân Thỉnh Lưu Tình FULL

7.8/10
1764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 13
Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng FULL

Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng FULL

7.8/10
2543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 32
Ma Tôn Tái Sinh FULL

Ma Tôn Tái Sinh FULL

7.7/10
2163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
Ma Tôn Tái Sinh FULL

Ma Tôn Tái Sinh FULL

7/10
1989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng FULL

Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng FULL

7.6/10
4229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 32
Đường Chủ Đại Nhân Thỉnh Lưu Tình FULL

Đường Chủ Đại Nhân Thỉnh Lưu Tình FULL

7.9/10
2771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 13
Hung Thần Đồ FULL

Hung Thần Đồ FULL

7.6/10
6567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 32
Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã FULL

Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã FULL

7/10
4565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Đông Lôi Hạ Tuyết FULL

Đông Lôi Hạ Tuyết FULL

7.8/10
3806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 14
Dĩ Mệnh Trấn Mệnh FULL

Dĩ Mệnh Trấn Mệnh FULL

7.8/10
7525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 49
Ba Lần Trốn Tìm FULL

Ba Lần Trốn Tìm FULL

7.6/10
3495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 14
Trạng Nguyên Túy FULL

Trạng Nguyên Túy FULL

7.2/10
2953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Đại Sư Độ Ta Kiếp Này FULL

Đại Sư Độ Ta Kiếp Này FULL

7.4/10
4025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Diêm Vương Canh Ba FULL

Diêm Vương Canh Ba FULL

7.7/10
3219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ FULL

Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ FULL

7.4/10
7145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 29
Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

7.5/10
8014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

7.5/10
13663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 19
Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

9.2/10
94233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Đông Lôi Hạ Tuyết
7.9/10
1552

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Đường Chủ Đại Nhân Thỉnh Lưu Tình FULL
7.8/10
1764

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng FULL
7.8/10
2543

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ma Tôn Tái Sinh FULL
7.7/10
2163

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ma Tôn Tái Sinh FULL
7/10
1989

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng FULL
7.6/10
4229

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đường Chủ Đại Nhân Thỉnh Lưu Tình FULL
7.9/10
2771

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Hung Thần Đồ FULL
7.6/10
6567

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã FULL
7/10
4565

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Đông Lôi Hạ Tuyết FULL
7.8/10
3806

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Dĩ Mệnh Trấn Mệnh FULL
7.8/10
7525

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ba Lần Trốn Tìm FULL
7.6/10
3495

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Trạng Nguyên Túy FULL
7.2/10
2953

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Sư Độ Ta Kiếp Này FULL
7.4/10
4025

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Diêm Vương Canh Ba FULL
7.7/10
3219

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ FULL
7.4/10
7145

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
7.5/10
8014

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai
7.5/10
13663

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung
9.2/10
94233

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu