Tác Giả Võ Anh Thơ

Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL

Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL

7.7/10
4191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Mua Vợ Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma FULL

Mua Vợ Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma FULL

7.4/10
13347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 100
1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

7.2/10
14647

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 114
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

7.5/10
8013

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
13475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Đời Bình An (1972)

Đời Bình An (1972)

7.5/10
3557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Gái Xấu Công Sở

Gái Xấu Công Sở

7.5/10
39855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 37
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

7.5/10
11168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Hạ Tuyết

Hạ Tuyết

8.5/10
7420

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Nhật ký mang thai khi 17

Nhật ký mang thai khi 17

8.5/10
32411

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 54
Từ Bi Khúc

Từ Bi Khúc

7.5/10
64161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

7.5/10
18694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Chương 66
Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

7.5/10
20187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

7.5/10
40120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 54
Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

7.5/10
6563

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 24
Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

7.5/10
32430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 84
Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

7.5/10
64324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 44
Lời Hứa Thủy Chung

Lời Hứa Thủy Chung

7.5/10
7699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 22
Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

7.5/10
9952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

7.5/10
14215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Chương 51
Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL
7.7/10
4191

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mua Vợ Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma FULL
7.4/10
13347

Thể loại: Đam Mỹ

1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ
7.2/10
14647

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
7.5/10
8013

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
13475

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Đời Bình An (1972)
7.5/10
3557

Thể loại: Ngôn Tình

Gái Xấu Công Sở
7.5/10
39855

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
7.5/10
11168

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Hạ Tuyết
8.5/10
7420

Thể loại: Truyện Teen

Nhật ký mang thai khi 17
8.5/10
32411

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Từ Bi Khúc
7.5/10
64161

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
7.5/10
18694

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Tâm Ý Thành
7.5/10
20187

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
7.5/10
40120

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
7.5/10
6563

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
7.5/10
32430

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chú Hãy Ngủ Với Tôi
7.5/10
64324

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Lời Hứa Thủy Chung
7.5/10
7699

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
7.5/10
9952

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Ma
7.5/10
14215

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen