Tác Giả Võ Anh Thơ

1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

7.2/10
6100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 96
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

7.5/10
7194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
11850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Đời Bình An (1972)

Đời Bình An (1972)

7.5/10
3214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Gái Xấu Công Sở

Gái Xấu Công Sở

7.5/10
37113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 37
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

7.5/10
9973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Hạ Tuyết

Hạ Tuyết

8.5/10
6234

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Nhật ký mang thai khi 17

Nhật ký mang thai khi 17

8.5/10
29771

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 54
Từ Bi Khúc

Từ Bi Khúc

7.5/10
56856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

7.5/10
14883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Chương 66
Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

7.5/10
18290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

7.5/10
35773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 54
Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

7.5/10
5164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 24
Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

7.5/10
27622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 84
Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

7.5/10
52489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 44
Lời Hứa Thủy Chung

Lời Hứa Thủy Chung

7.5/10
6728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 22
Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

7.5/10
8034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

7.5/10
11939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Chương 51
1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ
7.2/10
6100

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
7.5/10
7194

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
11850

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Đời Bình An (1972)
7.5/10
3214

Thể loại: Ngôn Tình

Gái Xấu Công Sở
7.5/10
37113

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
7.5/10
9973

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Hạ Tuyết
8.5/10
6234

Thể loại: Truyện Teen

Nhật ký mang thai khi 17
8.5/10
29771

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Từ Bi Khúc
7.5/10
56856

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
7.5/10
14883

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Tâm Ý Thành
7.5/10
18290

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
7.5/10
35773

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
7.5/10
5164

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
7.5/10
27622

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chú Hãy Ngủ Với Tôi
7.5/10
52489

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Lời Hứa Thủy Chung
7.5/10
6728

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
7.5/10
8034

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Ma
7.5/10
11939

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen