Tác Giả Vân Thượng Gia Tử

Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma FULL

Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma FULL

7.6/10
5114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 21
A Lười FULL

A Lười FULL

7/10
5401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu FULL

Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu FULL

7.2/10
6874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Khanh Bổn Giai Nhân Nề Hà Mắt Mù FULL

Khanh Bổn Giai Nhân Nề Hà Mắt Mù FULL

7.3/10
4019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 6
Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

8.1/10
108061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 55
Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

7.5/10
9405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

7.5/10
4603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

7.5/10
4865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Tiểu Hồ Ly

Tiểu Hồ Ly

7.5/10
8366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

7.5/10
3028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 4
Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

7.5/10
9532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

7.5/10
10063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 22
Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

7.5/10
11681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Bách Hợp

Chương 22
JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

7.5/10
12860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma FULL
7.6/10
5114

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

A Lười FULL
7/10
5401

Thể loại: Đam Mỹ

Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu FULL
7.2/10
6874

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khanh Bổn Giai Nhân Nề Hà Mắt Mù FULL
7.3/10
4019

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
8.1/10
108061

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ
7.5/10
9405

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ
7.5/10
4603

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
7.5/10
4865

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tiểu Hồ Ly
7.5/10
8366

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ
7.5/10
3028

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!
7.5/10
9532

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
7.5/10
10063

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ
7.5/10
11681

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Bách Hợp

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn
7.5/10
12860

Thể loại: Đam Mỹ