Tác Giả Sơ Vân Chi Sơ

Tiểu Nãi Long Tốt Nghiệp Xuất Sắc Lớp Hải Vương

Tiểu Nãi Long Tốt Nghiệp Xuất Sắc Lớp Hải Vương

7.4/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Việc Bán Thời Gian

Việc Bán Thời Gian

7.9/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 27
Sống Lại Làm Dâu Thôn Núi

Sống Lại Làm Dâu Thôn Núi

7.4/10
2709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Tôi Tay Không Xé Tà Ma Trong Truyện Huyền Học

Tôi Tay Không Xé Tà Ma Trong Truyện Huyền Học

7.7/10
1299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 5
Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phụ

Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phụ

7.2/10
10890

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Mạt Thế

Chương 73
Sai Lầm Trói Định Hồng Nương Hệ Thống Sau Xuyên Nhanh

Sai Lầm Trói Định Hồng Nương Hệ Thống Sau Xuyên Nhanh

8.3/10
25696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 213
Diệu Thủ Đan Tâm

Diệu Thủ Đan Tâm

7.3/10
8132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 117
Thẳng Nam Ung Thư Tiến Vào Ngôn Tình Tiểu Thuyết Sau

Thẳng Nam Ung Thư Tiến Vào Ngôn Tình Tiểu Thuyết Sau

7.7/10
14959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 288
Lương Duyên Oan Nghiệt

Lương Duyên Oan Nghiệt

7.4/10
16056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Bệnh Mỹ Nhân Thế Thân Không Làm

Bệnh Mỹ Nhân Thế Thân Không Làm

7.2/10
78829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 290
Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn

Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn

7.7/10
10193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

7.6/10
38534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 495
Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

7.3/10
5358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

7.8/10
47132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 198
Lâu Thành Đồng Nhân Thập Bát Tương Tống

Lâu Thành Đồng Nhân Thập Bát Tương Tống

7.3/10
2035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Xuyên Nhanh Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Xuyên Nhanh Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

7/10
5459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 39
Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực Làm Sao Bây Giờ FULL

Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực Làm Sao Bây Giờ FULL

7.7/10
55496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Cuồng Làm Nũng FULL

Cuồng Làm Nũng FULL

7.2/10
4734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

8.5/10
7220

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Lão Nam Nhân

Lão Nam Nhân

7.5/10
4207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Bệnh Viện Sản Khoa

Bệnh Viện Sản Khoa

7.5/10
60777

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 99
Xúc Xắc

Xúc Xắc

7.5/10
12143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

7.5/10
199593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 187
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

7.5/10
29164

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

7.5/10
3442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

7.5/10
3097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Chương 6
Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

7.5/10
23073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tiểu Nãi Long Tốt Nghiệp Xuất Sắc Lớp Hải Vương
7.4/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Việc Bán Thời Gian
7.9/10
1392

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sống Lại Làm Dâu Thôn Núi
7.4/10
2709

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Tôi Tay Không Xé Tà Ma Trong Truyện Huyền Học
7.7/10
1299

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phụ
7.2/10
10890

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Mạt Thế

Sai Lầm Trói Định Hồng Nương Hệ Thống Sau Xuyên Nhanh
8.3/10
25696

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Diệu Thủ Đan Tâm
7.3/10
8132

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thẳng Nam Ung Thư Tiến Vào Ngôn Tình Tiểu Thuyết Sau
7.7/10
14959

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Lương Duyên Oan Nghiệt
7.4/10
16056

Thể loại: Ngôn Tình

Bệnh Mỹ Nhân Thế Thân Không Làm
7.2/10
78829

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn
7.7/10
10193

Thể loại: Ngôn Tình

Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
7.6/10
38534

Thể loại: Ngôn Tình

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
7.3/10
5358

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
7.8/10
47132

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Lâu Thành Đồng Nhân Thập Bát Tương Tống
7.3/10
2035

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
7/10
5459

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực Làm Sao Bây Giờ FULL
7.7/10
55496

Thể loại: Đam Mỹ

Cuồng Làm Nũng FULL
7.2/10
4734

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu
8.5/10
7220

Thể loại: Truyện Teen

Lão Nam Nhân
7.5/10
4207

Thể loại: Đam Mỹ

Bệnh Viện Sản Khoa
7.5/10
60777

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xúc Xắc
7.5/10
12143

Thể loại: Đam Mỹ

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
7.5/10
199593

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đào Hoa Yêu Yêu
7.5/10
29164

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?
7.5/10
3442

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư
7.5/10
3097

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Gạt Lệ Cho Em
7.5/10
23073

Thể loại: Ngôn Tình