Tác Giả Nguyễn Lang Bất Quy

Thước Kiều Tiên FULL

Thước Kiều Tiên FULL

7.6/10
2971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 83
Nữ Vương Gia Lười Biếng

Nữ Vương Gia Lười Biếng

7.2/10
1495

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 7
Em đến là để ôm anh

Em đến là để ôm anh

8.5/10
18917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 87
Ý Tưởng Không An Phận

Ý Tưởng Không An Phận

7.5/10
30024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 88
Em Tới Là Để Ôm Anh

Em Tới Là Để Ôm Anh

7.8/10
17655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Hôm Đó Trời Có Mưa FULL

Hôm Đó Trời Có Mưa FULL

7.4/10
14230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Khanh Khanh Của Tôi

Khanh Khanh Của Tôi

7.9/10
83721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Nhãi Con FULL

Nhãi Con FULL

7.8/10
56305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 108
Trầm Mê Làm Loạn

Trầm Mê Làm Loạn

7.8/10
5612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Anh đừng bắt nạt em

Anh đừng bắt nạt em

8.5/10
22003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Em Có Thể Nuôi Anh Không

Em Có Thể Nuôi Anh Không

7.6/10
40391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Yêu Quái Nhỏ

Yêu Quái Nhỏ

7/10
10630

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 76
Khanh khanh ta ta

Khanh khanh ta ta

8.5/10
32484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 98
Tổng Tài Mỗi Ngày Cầu Ôm Ôm

Tổng Tài Mỗi Ngày Cầu Ôm Ôm

7.5/10
3643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Mỹ Sắc Liêu Nhân

Mỹ Sắc Liêu Nhân

7.5/10
8339

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 24
Nữ Hoàng Hậu Cung 3000

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000

7.5/10
16385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 69
Mọt Sách Đua Xe

Mọt Sách Đua Xe

7.5/10
12248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Sắc Đẹp Trêu Ngươi

7.5/10
11043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 23
Thước Kiều Tiên FULL
7.6/10
2971

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nữ Vương Gia Lười Biếng
7.2/10
1495

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Em đến là để ôm anh
8.5/10
18917

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Ý Tưởng Không An Phận
7.5/10
30024

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em Tới Là Để Ôm Anh
7.8/10
17655

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hôm Đó Trời Có Mưa FULL
7.4/10
14230

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Khanh Khanh Của Tôi
7.9/10
83721

Thể loại: Ngôn Tình

Nhãi Con FULL
7.8/10
56305

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trầm Mê Làm Loạn
7.8/10
5612

Thể loại: Ngôn Tình

Anh đừng bắt nạt em
8.5/10
22003

Thể loại: Truyện Khác

Em Có Thể Nuôi Anh Không
7.6/10
40391

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Quái Nhỏ
7/10
10630

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khanh khanh ta ta
8.5/10
32484

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tổng Tài Mỗi Ngày Cầu Ôm Ôm
7.5/10
3643

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mỹ Sắc Liêu Nhân
7.5/10
8339

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000
7.5/10
16385

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Mọt Sách Đua Xe
7.5/10
12248

Thể loại: Truyện Teen

Sắc Đẹp Trêu Ngươi
7.5/10
11043

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình