Tác Giả Updating...

Kỳ Lân Thiên Bảo

Kỳ Lân Thiên Bảo

7.5/10
1542

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Purple hyacinth (ss2)

Purple hyacinth (ss2)

8.5/10
2510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Sierra

Sierra

8.5/10
2065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 0
Nụ cười của cậu là cạm bẫy

Nụ cười của cậu là cạm bẫy

8.5/10
1490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 0
Purple hyacinth (ss1)

Purple hyacinth (ss1)

8.5/10
1419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Thần thoại olympus (ss1)

Thần thoại olympus (ss1)

8.5/10
1381

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 0
Anh ấy sinh ra đã là công của tôi

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi

8.5/10
1462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 0
Lý do tôi thích thằng bạn thân

Lý do tôi thích thằng bạn thân

8.5/10
3962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Phòng chat tình ái

Phòng chat tình ái

8.5/10
2684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Dù em đã biết...

Dù em đã biết...

8.5/10
1349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Cuộc hôn nhân hoàn hảo

Cuộc hôn nhân hoàn hảo

8.5/10
1245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 0
Em là con mồi của tôi

Em là con mồi của tôi

8.5/10
1169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 0
Công chúa giả điên

Công chúa giả điên

8.5/10
1285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 0
Tướng quân đẹp tựa hoa đào

Tướng quân đẹp tựa hoa đào

8.5/10
1542

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 0
Nguồn gốc muôn loài

Nguồn gốc muôn loài

8.5/10
2253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 0
Nàng thỏ và chàng báo đen

Nàng thỏ và chàng báo đen

8.5/10
1435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Kỳ Lân Thiên Bảo
7.5/10
1542

Thể loại: Kiếm Hiệp

Purple hyacinth (ss2)
8.5/10
2510

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Sierra
8.5/10
2065

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Nụ cười của cậu là cạm bẫy
8.5/10
1490

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Purple hyacinth (ss1)
8.5/10
1419

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Thần thoại olympus (ss1)
8.5/10
1381

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi
8.5/10
1462

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Lý do tôi thích thằng bạn thân
8.5/10
3962

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác

Phòng chat tình ái
8.5/10
2684

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác

Dù em đã biết...
8.5/10
1349

Thể loại: Truyện Khác

Cuộc hôn nhân hoàn hảo
8.5/10
1245

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Em là con mồi của tôi
8.5/10
1169

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Công chúa giả điên
8.5/10
1285

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tướng quân đẹp tựa hoa đào
8.5/10
1542

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác

Nguồn gốc muôn loài
8.5/10
2253

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Truyện Khác

Nàng thỏ và chàng báo đen
8.5/10
1435

Thể loại: Truyện Khác