Tác Giả Updating

Thời khắc giao mùa ver 19+

Thời khắc giao mùa ver 19+

8.5/10
1059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Sự tình ác nhân

Sự tình ác nhân

8.5/10
1041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Tận cùng mất mát

Tận cùng mất mát

8.5/10
1023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 0
Kỳ Lân Thiên Bảo

Kỳ Lân Thiên Bảo

7.5/10
2765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Purple hyacinth (ss2)

Purple hyacinth (ss2)

8.5/10
2751

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Sierra

Sierra

8.5/10
2352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Nụ cười của cậu là cạm bẫy

Nụ cười của cậu là cạm bẫy

8.5/10
1751

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 0
Purple hyacinth (ss1)

Purple hyacinth (ss1)

8.5/10
1635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Thần thoại olympus (ss1)

Thần thoại olympus (ss1)

8.5/10
1596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 0
Anh ấy sinh ra đã là công của tôi

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi

8.5/10
1738

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Lý do tôi thích thằng bạn thân

Lý do tôi thích thằng bạn thân

8.5/10
4682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Phòng chat tình ái

Phòng chat tình ái

8.5/10
3136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Dù em đã biết...

Dù em đã biết...

8.5/10
1533

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Cuộc hôn nhân hoàn hảo

Cuộc hôn nhân hoàn hảo

8.5/10
1534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Em là con mồi của tôi

Em là con mồi của tôi

8.5/10
1433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 0
Công chúa giả điên

Công chúa giả điên

8.5/10
1587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 0
Tướng quân đẹp tựa hoa đào

Tướng quân đẹp tựa hoa đào

8.5/10
1754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 0
Nguồn gốc muôn loài

Nguồn gốc muôn loài

8.5/10
2538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Nàng thỏ và chàng báo đen

Nàng thỏ và chàng báo đen

8.5/10
1859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Thời khắc giao mùa ver 19+
8.5/10
1059

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sự tình ác nhân
8.5/10
1041

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Tận cùng mất mát
8.5/10
1023

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Kỳ Lân Thiên Bảo
7.5/10
2765

Thể loại: Kiếm Hiệp

Purple hyacinth (ss2)
8.5/10
2751

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Sierra
8.5/10
2352

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nụ cười của cậu là cạm bẫy
8.5/10
1751

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Purple hyacinth (ss1)
8.5/10
1635

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Khác

Thần thoại olympus (ss1)
8.5/10
1596

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi
8.5/10
1738

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Lý do tôi thích thằng bạn thân
8.5/10
4682

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phòng chat tình ái
8.5/10
3136

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Dù em đã biết...
8.5/10
1533

Thể loại: Truyện Khác

Cuộc hôn nhân hoàn hảo
8.5/10
1534

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Em là con mồi của tôi
8.5/10
1433

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Công chúa giả điên
8.5/10
1587

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tướng quân đẹp tựa hoa đào
8.5/10
1754

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác

Nguồn gốc muôn loài
8.5/10
2538

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Nàng thỏ và chàng báo đen
8.5/10
1859

Thể loại: Truyện Khác