Tác Giả Uin

Gió Mùa Đông

Gió Mùa Đông

8.1/10
1125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 17
Mơ Màng Một Chút Thơ Ca

Mơ Màng Một Chút Thơ Ca

8.2/10
1911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Queen Charlotte - A Bridgerton Story

Queen Charlotte - A Bridgerton Story

7.1/10
2550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Phương Tây

Chương 9
Tô Lị Và Rượu

Tô Lị Và Rượu

7.4/10
2175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 17
Em Về Cùng Ngày Nắng Full

Em Về Cùng Ngày Nắng Full

7.5/10
24939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước

7.8/10
17317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 98
Phong Tâm

Phong Tâm

7.9/10
1885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

8.3/10
110734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 40
School Life

School Life

7.5/10
8619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Việt Nam

Chương 35
Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Tha Thứ Cho Anh Được Không?

8.9/10
75513

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 40
Không Phải Lỗi Của Em

Không Phải Lỗi Của Em

8.8/10
43032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Its In His Kiss

Its In His Kiss

8.5/10
1880

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Romancing Mr. Bridgerton

Romancing Mr. Bridgerton

8.5/10
41616

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
When he was wicked

When he was wicked

8.5/10
12437

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 37
Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

8.5/10
10068

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Chuyện xảy ra ở London

Chuyện xảy ra ở London

8.5/10
8531

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes (bản Ghi Chép Chưa Ai Biết Của Bác Sĩ Watson)

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes (bản Ghi Chép Chưa Ai Biết Của Bác Sĩ Watson)

8.5/10
6209

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

8.9/10
48172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Một Mình Yêu Anh

Một Mình Yêu Anh

7.5/10
16571

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 26
Hãy Để Anh Yêu Em - Quin

Hãy Để Anh Yêu Em - Quin

7.5/10
1756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Chạm Khẽ Tim Anh

Chạm Khẽ Tim Anh

7.5/10
2133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

7.5/10
60306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 97
To Sir Phillip With Love

To Sir Phillip With Love

7.5/10
12029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
The Viscount Who Loved Me

The Viscount Who Loved Me

7.5/10
20157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
The Bridgertons: Happily Ever After

The Bridgertons: Happily Ever After

7.5/10
7679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 13
Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

7.5/10
9704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Công Tước Và Em

Công Tước Và Em

7.5/10
15307

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

7.5/10
10876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

7.5/10
9720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

7.5/10
10448

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

7.5/10
7026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
It's In His Kiss

It's In His Kiss

7.5/10
9442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
How To Marry A Marquis

How To Marry A Marquis

7.5/10
8352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

7.5/10
8356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
An Offer Of A Gentleman

An Offer Of A Gentleman

7.5/10
16579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 29
Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

7.5/10
3332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 12
Gió Mùa Đông
8.1/10
1125

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mơ Màng Một Chút Thơ Ca
8.2/10
1911

Thể loại: Truyện Khác

Queen Charlotte - A Bridgerton Story
7.1/10
2550

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Phương Tây

Tô Lị Và Rượu
7.4/10
2175

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Về Cùng Ngày Nắng Full
7.5/10
24939

Thể loại: Truyện Khác

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước
7.8/10
17317

Thể loại: Truyện Khác

Phong Tâm
7.9/10
1885

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sai Lầm Trong Quá Khứ
8.3/10
110734

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

School Life
7.5/10
8619

Thể loại: Truyện Teen, Việt Nam

Tha Thứ Cho Anh Được Không?
8.9/10
75513

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Không Phải Lỗi Của Em
8.8/10
43032

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Its In His Kiss
8.5/10
1880

Thể loại: Truyện Khác

Romancing Mr. Bridgerton
8.5/10
41616

Thể loại: Truyện Khác

When he was wicked
8.5/10
12437

Thể loại: Truyện Khác

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc
8.5/10
10068

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện xảy ra ở London
8.5/10
8531

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes (bản Ghi Chép Chưa Ai Biết Của Bác Sĩ Watson)
8.5/10
6209

Thể loại: Truyện Khác

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
8.9/10
48172

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Mình Yêu Anh
7.5/10
16571

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Hãy Để Anh Yêu Em - Quin
7.5/10
1756

Thể loại: Truyện Teen

Chạm Khẽ Tim Anh
7.5/10
2133

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ
7.5/10
60306

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ

To Sir Phillip With Love
7.5/10
12029

Thể loại: Phương Tây

The Viscount Who Loved Me
7.5/10
20157

Thể loại: Phương Tây

The Bridgertons: Happily Ever After
7.5/10
7679

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế
7.5/10
9704

Thể loại: Phương Tây

Công Tước Và Em
7.5/10
15307

Thể loại: Phương Tây

Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời
7.5/10
10876

Thể loại: Phương Tây

Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)
7.5/10
9720

Thể loại: Phương Tây

Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)
7.5/10
10448

Thể loại: Phương Tây

Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda
7.5/10
7026

Thể loại: Phương Tây

It's In His Kiss
7.5/10
9442

Thể loại: Phương Tây

How To Marry A Marquis
7.5/10
8352

Thể loại: Phương Tây

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng
7.5/10
8356

Thể loại: Phương Tây

An Offer Of A Gentleman
7.5/10
16579

Thể loại: Phương Tây

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes
7.5/10
3332

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây