Tác Giả Ngọc Thực Cẩm Y

Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai

Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai

7.2/10
1321

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang

Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang

8/10
5757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 146
Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

7/10
3990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Tường Phượng Lược Tình FULL

Tường Phượng Lược Tình FULL

7.6/10
2928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

8.5/10
26830

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

8.5/10
45700

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

8.5/10
10661

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Chàng trai trong hoa hướng dương

Chàng trai trong hoa hướng dương

8.5/10
3421

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

8.5/10
164313

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 79
Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

7.5/10
83647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

7.5/10
4310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Đầu Lưỡi

Đầu Lưỡi

7.5/10
53944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

7.5/10
54518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

7.5/10
107171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Sống Chung Với Sếp Tổng

Sống Chung Với Sếp Tổng

7.5/10
82552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

7.5/10
17776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Chạy Tình

Chạy Tình

7.5/10
79271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

7.5/10
39412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 73
Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương

Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương

7.5/10
3934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

7.5/10
62618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Hai Ta Kết Hôn Sao

Hai Ta Kết Hôn Sao

7.5/10
64183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 165
Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

7.5/10
37259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

7.5/10
60838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

7.5/10
28523

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 52
Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai
7.2/10
1321

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang
8/10
5757

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL
7/10
3990

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tường Phượng Lược Tình FULL
7.6/10
2928

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
8.5/10
26830

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Trai Xấu Xa
8.5/10
45700

Thể loại: Ngôn Tình

Tóc Tựa Tuyết
8.5/10
10661

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng trai trong hoa hướng dương
8.5/10
3421

Thể loại: Ngôn Tình

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
8.5/10
164313

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
7.5/10
83647

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
7.5/10
4310

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Đầu Lưỡi
7.5/10
53944

Thể loại: Ngôn Tình

Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang
7.5/10
54518

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Dược Phòng Bán Vé
7.5/10
107171

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Chung Với Sếp Tổng
7.5/10
82552

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?
7.5/10
17776

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chạy Tình
7.5/10
79271

Thể loại: Ngôn Tình

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!
7.5/10
39412

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
7.5/10
3934

Thể loại: Ngôn Tình

Có Cần Lấy Chồng Không?
7.5/10
62618

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Ta Kết Hôn Sao
7.5/10
64183

Thể loại: Ngôn Tình

Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
7.5/10
37259

Thể loại: Ngôn Tình

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra
7.5/10
60838

Thể loại: Ngôn Tình

Hát Tình Ca Cho Em
7.5/10
28523

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình